Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

60 ubehagelige fakta om CO2 og klima

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email
Morten Jødal (RIP) med boken Motvekt.

Med disse 60 fakta om CO2 og klima er du i stand til å argumentere med vitenskapen i ryggen fra anerkjent forskning.

Boken Motvekt Fakta om Klima av Gregory Wrightstone lister opp 60. fakta om klima som motbeviser alle klimaalarmister sine dommedagsprofetier og IPCC sine modellbaserte scenarier.

Hvert eneste punkt i denne listen blir gjennomgått i detalj og dokumentert med forskningsrapporter som er gjengitt av IPCC selv eller annen fagfellevurdert forskning.

Ved å bruke denne listen som referanse kan du i bunn og grunn argumentere for enhver situasjon og et hvert spørsmål som måtte dukke opp. Men du må da selvsagt kjenne begrunnelsen for hvert av punktene og det får du ved å lese boken som du kan kjøpe hos Wigestrand forlag her.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Listen med de 60

 1. Karbondioksid eller CO2 er ikke den viktigste drivhusgassen
 2. Oppvarmingseffekten av CO2 er avtagende ved økende konsentrasjon
 3. CO2 er mat for planter og regnes som livets gass
 4. De siste fire istidene var CO2 nivået på planeten faretruende lav for livet
 5. Utviklingen gjennom 140 millioner år har gitt en farlig reduksjon av CO2
 6. Nåværende geologiske periode har det laveste CO2-nivået gjennom planetens historie
 7. Mer CO2 betyr bedre plantevekst
 8. Mer CO2 gjør det mulig å produsere mer mat til flere mennesker
 9. Mer CO2 gjør jorden fuktigere
 10. Til tross for en kontinuerlig økning i CO2 utslippene stoppet global oppvarming i en periode på hele 18 år
 11. CO2-konsentrasjonen steg etter den andre verdenskrigen, mens temperaturen falt
 12. Den globale oppvarmingen begynte lenge før vi fikk SUVer eller kullfyrte kraftverk
 13. Smeltende isbreer og stigende havnivå bekrefter oppvarming før økningen av CO2 i atmosfæren
 14. Temperaturene har skiftet gjennom 800.000 år. Det hadde ingen ting med oss å gjøre.
 15. Mellomistider varer vanligvis fra 10-15.000 år. Vi har nå brukt opp 11.000 av dem.
 16. Hver av de tidligere mellomistider var varmere enn den vi nå er inne i
 17. Den siste mellomistiden, for omtrent 120.000 år siden, var 8 grader varmere enn i dag. Isbjørnen overlevde og Grønlandsisen smeltet ikke.
 18. Temperaturene har forandret seg gjennom de siste 10.000 årene. Det var ikke oss mennesker skyld i.
 19. Dagens totale oppvarming og oppvarmingsrate er lik den vi finner for tidligere perioder
 20. Av de siste 10.000 årene var det gjennom hele 6.100 år varmere enn i dag
 21. Den nåværende oppvarmingstrenden er hverken uvanlig eller enestående
 22. Jordens bane og jordaksens helning er årsak til istider og mellomistider
 23. Vi lever nå i en av de aller kaldeste perioder i planetens historie
 24. Jorden har ikke hatt en så kald geologisk periode på 250 millioner år
 25. Det eneste som har vært konstant med hensyn til temperatur gjennom 600 millioner år, er at den har vært i konstant forandring
 26. Gjennom mesteparten av klodens historie var det 10 grader varmere enn i dag
 27. IPCCs modeller overdriver oppvarmingen opp til tre ganger
 28. For menneskelig framskritt er varmere bedre enn kaldere
 29. Å vende tilbake til temperaturen før den industrielle revolusjon vil føre til sult og død
 30. Kun 0,3% av publikasjonene viste at den nåværende oppvarmingen hovedsakelig var menneskeskapt
 31. Forskning er ikke konsensus, og konsensus er ikke forskning
 32. Mer CO2 gir færre tørkeperioder
 33. Høyere temperatur gir færre tørkeperioder
 34. Skogbranner på den nordlige halvkule avtar
 35. Mer CO2 > CO2-gjødsling > fuktigere jordsmonn > raskere vekst av trærne > færre skogbranner
 36. Mer CO2 i atmosfæren betyr mer mat for alle
 37. Kloden blir grønnere og endres for tiden ikke til mer ørken
 38. Vekstsesongene blir lenger
 39. Mer CO2 og et varmere klima innebærer en høyere global matvareproduksjon
 40. EPA3: Hetebølger blir ikke mer vanlig
 41. Tilfeller med ekstrem varme viser en nedgang
 42. Kulde dreper langt flere mennesker enn varme hvert eneste år
 43. Varmere vær betyr færre temperaturrelaterte dødsfall
 44. Varmere vær forhindrer millioner av for tidlige dødsfall hvert eneste år
 45. Mer CO2 og varme betyr kortere og mindre intense hetebølger
 46. Antallet tornadoer avtar
 47. Antallet tornadoer i 2016 var det laveste som er registrert
 48. Dødstallene for tornadoer er fallende
 49. Det har ikke vært noen økning i hyppigheten av orkaner
 50. Vi har sett en nedadgående frekvens i orkaner de siste 250 årene
 51. Ingen signifikant økning i orkanstyrken knyttet til global oppvarming
 52. Isbjørnbestanden vokser
 53. Det er flere isbjørner i dag enn det har vært på 50 år
 54. Isbjørner trives selv der hvor havisen minsker
 55. Det er ingen historisk sammenheng mellom CO2 og havets PH
 56. Havene ble ikke sure, selv i perioder da CO2 nivået var 15 ganger høyere enn i dag
 57. Havnivåstigningen begynte for mer en 15.000 år siden
 58. Den nåværende havnivåstigningen begynte for 150 år siden, lenge før økningene i CO2
 59. Smeltingen av isen i Polhavet kommer ikke til å øke havnivået
 60. Mesteparten av Antarktis kjøles ned og legger på seg is

Referanser

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube