Blogg om klima, energi og politikk!

Fakta360 søker sponsor, gjerne fra olje-industrien! Blir beskylt for det uansett så hvorfor ikke!

30.000 lesere pr. mnd.
Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Fakta 5: Utviklingen gjennom 140 millioner år har gitt en farlig reduksjon av CO2

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Er CO2-mengdene i atmosfæren uvanlig høye? Og er de skadelige? Hva vet vi om variasjonene i karbondioksidmengder gjennom klodens historie?

Gjennom målinger av luftbobler i isen på Grønland og i Antarktis, kjenner vi sammensetningen av gasser i atmosfæren gjennom mer enn 800 000 år. Denne figuren viser at CO2-mengden sank gjennom alle de fire siste istidene, for så å stige i mellomistidene. I de sistnevnte var konsentrasjonen i snitt 280 ppm. Så langt er det altså riktig som klimadebatten hevder: CO2-nivået har ikke vært så høyt på flere hundretusener år.

Men perspektivet er altså altfor snevert. Når det hevdes at dagens temperaturer aldri har inntruffet tidligere, at temperaturendringene aldri har skjedd så raskt, og at karbondioksidmengden aldri har vært så høy – så referer dette til alt for korte tidsrammer. Klodens historie viser nemlig det motsatte: Vi lever i en kald periode, og mengden karbondioksid i atmosfæren har aldri vært så lav. Kurven viser nettopp dette.

Den viser også noe annet, som er bekymringsfullt. CO2 er nemlig livets gass, og grunnlaget for alt liv på jorda. Alt liv er bygget opp av grunnstoffet karbon, og den eneste kilden for dette karbonet er CO2. Det kommer inn i planter via fotosyntesen. Herfra går det videre inn i dyreriket. Planter vokser mye bedre og mer effektivt med en konsentrasjon av CO2 i luft på rundt 1500 ppm. Blant annet bruker de da betydelig mindre vann., og de kan vokse med mindre lys. Ved 150 ppm går fotosyntesen på sparebluss.

Den nedgangen i CO2-konsentrasjon som figuren viser, skjedde fordi livet selv tok karbondioksid ut av atmosfæren, og ut av karbonsyklus. Planter og dyr i havet bygger opp et kalkskjelett, og når disse dør, synker de til bunns, og blir til kalkstein. På denne måten innehar livet en selvmordsmekanisme. Før eller senere, kan det ta livet av planter og dyr på kloden.

I motsetning til hva vi daglig hører i klimadebatten, er virkeligheten at vår nåværende geologiske periode har det laveste CO2-nivået i jordens historie. Gjennomsnittlig konsentrasjon i de 600 millionene år som ligger bak oss, var hele 2 600 ppm, altså sju ganger høyere enn i dag. Dyre- og plantelivet ble utviklet i perioder da det var langt mer karbondioksid i lufta, enn hva vi nå opplever. Nettopp derfor trives de med høyere konsentrasjoner.

En film produsert av Einar R. Bordewich

CO2 er mat for planter, og høyere konsentrasjon av denne gassen gjør jorden grønnere. Det gir mer mat for alle dyr, og øker menneskets matvareproduksjon. De siste 30 årene har kloden fått en tilvekst av grønt areal på 14 %. 70 prosent av denne økningen skyldes karbondioksid.

Alle økosystemer reagerer positivt, fra tropiske regnskoger, korallrev, arktisk tundra og plankton i havet. Aller størst respons har kommet i tørre områder, slik som Sahel-regionen i Afrika. Her er forørkningsprosessen reversert. Grønne områder på kartet viser hvor det har blitt mer vegetasjon siden 1982.

Virkeligheten er: Vi skal være glade for økningen av CO2 i atmosfæren. Mer av denne gassen gir langt flere fordeler enn ulemper.

– Morten Jødal, Biolog, styreleder Klimarealistene

Tilbake til oversikten.

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: