Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Ola Borten Moe slakter det grønne skiftet

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Det er ikke småtteri av salver Borten Moe avfyrer, nå som han er ute av Regjeringen: «Det grønne skiftet er vannvidd!» Dette raseriet kan da ikke ha kommet brått på, det må ha bygget seg opp over tid? Når en er så til de grader uenig med politikken til sin egen Regjering, hvordan holder man da ut i kollegiet?

Og det kan høres ut som en befrielse for Borten Moe, fra tvangstankene til klimapanelet? Tyngden av det falske narrativet, vranglæren som doseres daglig, klimatiltakene som er unødvendig, og kanskje tar knekken på norsk økonomi?

Av: Erik Bye – Artikkelen er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Den brukne ryggs taktikk

Men, nei, det var ikke akkurat slik. Det var ikke så alvorlig ment. I Debatten på NRK uttalte han høyt og tydelig at det vesentlige var hvordan «Det grønne skiftet» kunne gjennomføres realistisk, uten at Norges, Europas eller Verdens økonomi går til grunne. Men, «Det grønne skiftet» er tuftet på et falskt narrativ fra Klimapanelet. Så utluftingen til Borten Moe er noe halvhjertet!

Borten Moe har åpenbart ikke fått med seg at:

 • CO2-hypotesen mangler vitenskapelig dokumentasjon.
 • CO2-hypotesen er ikke falsifiserbar.
 • Varmeteorien til Arrhenius ble falsifisert i 2007.
 • Klimafølsomheten er en fiktiv atmosfærisk variabel.
 • Klimamålene er tatt rett ut av lufta, presset fram av politikere og mangler vitenskapelig dokumentasjon.
 • Klima er stokastisk og kan ikke modelleres.
 • Klima er uforutsigbart, kan ikke predikeres og ingen kan uttale seg om fremtiden!
 • Klimapanelet tar helt feil når de setter «natural forcings = 0».
 • Klimapanelet ser helt bort fra at naturen påvirker klima.
 • Klimapanelet benytter den totale CO2-mengden i atmosfæren i sine beregninger.
 • De fiktive, oppdiktede klimamålene (1.5 og 2.0 grader C) kan nåes i 2030 og 2050.
 • Klimamålene kan nåes uten å fjerne et eneste CO2-molekyl fra atmosfæren.

Renvasking

Og selvfølgelig, avisene analyserer utspill og spekulerer om hensikten. Han tok konsekvensen av åpenbare habilitetsproblemer og gikk av tvert. Hva er hensikten nå, er det et bidrag for renvasking? Er utspillet et knep for å begrave eget overtramp og forstørre regjeringens feilgrep, ved å forstørre bildet og konsekvensene av fadesene?

Aftenposten

Her er noen perler fra Aftenpostens innlegg «Tordentale uten løsninger«:

«Først radbrekker han det grønne skiftet. Så administrerer han det. For så å radbrekke det igjen.»

«Dagens klimapolitikk gir industridød, protester i gatene og resesjon, skal man tro Moe.»

«Her sauses elbusser i Oslo, regjeringens hydrogensatsing og nitrogenkutt i nederlandsk landbruk sammen til en fortelling om norsk og europeisk tragedie.»

«Han har rett i at det skjer mye under fanen av et grønt skifte som det er all grunn til å være skeptisk til. Og at klimaomstilling er svært krevende.»

Document

Document har gjort sine notater og  betraktninger: «Det grønne skiftet er galskap satt i system

«For et halvt år siden satt Ola Borten Moe (Sp) i regjering. Det skulle man nesten ikke tro, slik han nå kritiserer den samme regjeringen, spesielt på klimaområdet.»

«– Hvis det tar 50 eller 100 år å nå klimamålene, så hvorfor gjøre det? Klimamålene knuser verdier og rikdom i Norge og Vesten, send heller pengene til Afrika og India, da får vi klimakutt, sa en irritert Borten Moe under «Debatten» på NRK.»

«Han stiller seg nå skeptisk til den klimapolitikken han var med på å føre da han satt i regjering for senest seks måneder siden. På spørsmål om hvorvidt han sto inne for det den gang, svarer han slik:

– Selvfølgelig stod jeg inne for den politikken, men jeg rakte opp hånden og protesterte noen ganger.»

EB: «Protesterer for all «verden», men blir med på ferden!» Som i Ibsens stykke: «Her var det godt å sitte!» Og så oppsummeres det som må til av reduksjoner. Vi har klart 4.7% siden 1990, men nå:

Krevende klimamål

«For å kutte de resterende 50 prosentene, vil det kreve en reduksjon på 7,3 prosent i gjennomsnitt hvert år framover.

– Klimamålene er fullstendig urealistiske, sier Borten Moe.»

«Den tidligere statsråden mener at det er teknologi og økonomi som setter rammene for hvor fort det grønne skiftet kan skje.

– Vi kan ikke vedta teknologi som ikke finnes, se bare på elbussene i Oslo, nå går ikke bussen når det er kaldt. Det grønne skiftet er galskap satt i system, sier han om sin egen regjering.»

EB: Her avslører han seg som slave av det offisielle klimasynet. «setter rammene for hvor fort det grønne skiftet kan skje».

Begrunnet kritikk

Avslutningsvis kommer det i Document: «Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener Borten Moes kritikk ikke er fullstendig ubegrunnet.

– Jeg er enig med Borten Moe i at klimapolitikken i veldig mange år har hatt et problem. Det er at den har handlet for mye om hvilke mål vi skal sette oss, og for lite om hvilke tiltak vi skal gjennomføre for å nå de målene, sier Bjelland Eriksen.

– Jeg vil ikke ha det på meg at vi ikke kan nå målene, men jeg mener vi må gjøre det globalt, og det spiller liten rolle hva vi gjør i Norge, avslutter Borten Moe»

EB: Her aner en spenningsfeltet i Regjeringen. Moe avviser at det betyr noe hva Norge gjør her hjemme på bjerget.

Og her må en virkelig vurdere reduksjonen til Norge som skal være 25 MT CO2, sammenliknet med at Kina ØKER utslippet sitt med 1.2 GT inntil 2030. Altså, faktisk nær 50 ganger mer enn det Norge skal fjerne. Dette må da være det glade vanvidd?

Dagbladet

Dagbladet har fanget opp følgende: Advarte kraftig internt. «Ola Borten Moe sier det grønne skiftet og klimamålene er totalt urealistiske og ødeleggende for økonomien og vanlige folks muligheter. Den tidligere Sp-nestlederen og statsråden sier han advarte internt i regjeringen han var en del av. Han frykter et avindustrialisert Europa og et folkelig opprør.»

« – Jeg tar klima på alvor, men du kan ikke vedta mål som det ikke fins teknologiske, økonomiske eller naturgitte forutsetninger for. Historien som er solgt inn i Norge og Europa om at man både skal ha velferdsvekst og nå klimamålene samtidig, går dårlig.

Ola Borten Moe var fram til i sommer statsråd for forskning og høyere utdanning og nestleder i Senterpartiet, men trakk seg fra begge rollene og varslet at han heller ikke tar gjenvalg til Stortinget etter å ha handlet aksjer som statsråd.»

Advarte internt

«Ola Borten Moe omtaler målet som «totalt urealistisk» og de praktiske konsekvensene som «dyre og dårlige».

– Du har vært med på dette selv i regjering. Advarte du kollegaene dine?

– Nå sitter ikke jeg i regjering lenger og kan snakke fritt, men det er klart jeg advarte mot det jeg mener er skadelig politikk. Skal Norge nå klimamålene vi har satt oss er det ett eneste realistisk alternativ: Vi må slutte å produsere ting, ta ned forbruket og sette hele økonomien i resesjon. Det mener jeg er et svært dårlig alternativ, sier Borten Moe.»

EB: Den gjennomgående meldingen er at han har sagt fra internt, men ingen hørte «på meg». 

Hvor store kameler kan man svelge i Regjering?  Er dette et tegn på teflonbelagte motstandstanker? Når bare ryggraden blir gummierte nok, kan man akseptere selv det helt og fullstendige uakseptable.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube