Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Satellitter beviser all oppvarming siste 24 år er endret albedo

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Null -0- bidrag fra CO2 kan påvises via satellitt data fra CERES. 100% av all oppvarming siste 24 år er her bevist å komme fra en synkende albedo for planeten. Albedo er et uttrykk for hvor mye av solens energi som reflekteres direkte tilbake til verdensrommet uten å påvirke jordens temperatur. Snø har en høy albedo, mens sort lavastein har en svært lav albedo. Derfor smelter ikke snø så fort da den reflekterer nesten all solenergi tilbake. Nå viser det seg at all temperaturøkning siste 24 år kan forklares via redusert albedo.

Denne artikkelen stemmer også godt overens med tilsvarende funn hvor redusert albedo påvises som en effekt av reduserte SO2 utslipp fra tungtrafikken til sjøs. Også dette bekreftet med data fra NASA: Det grønne skiftet og feilslått geoengineering står bak global oppvarming i følge NASA

I denne nye studien har de analysert data fra albedo-målinger via satellitter og kommet fram til at all oppvarming siste 24 år kan forklares med endret albedo.

Abstrakt av den 31 siders lange forskningsartikkelen som annulerer CO2 sin rolle siste 24 år.

Det er PhD Ned Nikolov som vi har skrevet om tidligere her som sammen med andre nå har levert inn denne banebrytende forskningen til fagfellevurdering for publisering i anerkjent journal.

Les her om andre artikler fra Ned Nikolov tidligere omtalt på Fakta360.

Følgebrevet som ble sendt til journalene for fagfellevurdering.

De har i sitt brev til journalene antatt at de som skal gjøre fagfellevurderingen vil være full av fordommer og negative kommentarer og at de vil blankt tilbakevise deres funn og anbefale å ikke publisere deres artikler. Derfor har de bedt om dobbelt blind fagfellevurdering slik at de ikke vet hvem som står bak, samt å få anledning til å svare på samtlige tilbakemeldinger de får.

Deres funn er basert på robuste fysiske og matematiske argumenter men de forventer altså en storm av emosjonelle konsensusbaserte trosbekjennelser siden deres resultater direkte annullerer CO2 sin rolle fullstendig. Det skal bli spennende å følge opp denne forskningen når fagfellevurderingen og deres svar foreligger.

All oppvarming de siste 24 årene var forårsaket av en synkende planetarisk albedo og økende opptak av solenergi fra jorden. Det viser CERES-satellittdataene entydig. Her er et par figurer fra papiret vårt som illustrerer dette.

Flere detaljer om saken kan leses på Ned Nikolov sin X profil.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube