Norges største blogg om klima!
30.000 lesere pr. mnd.

3,4 milliarder i “bistand” til Kina

Dette "utviklingslandet" har samlet mottatt 3,4 milliarder fra Norge i bistand siden 1980 og fram til i dag. Dette i følge Norad sine data.

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Støtt Fakta360.no NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Dette “utviklingslandet” har samlet mottatt 3,4 milliarder fra Norge i bistand siden 1980 og fram til i dag. Dette i følge Norad sine data.

I mai i år tok FrP politiker Christian Tybring-Gjedde opp spørsmålet til utviklingsminister i KrF Dag-Inge Ulstein om Norge ville fortsette å gi bistand til Kina.

Utviklingsministeren svarer blant annet:

Som del av innsatsen for å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, har regjeringen spisset og konsentrert det norske utviklingssamarbeidet…

… Utover dette er det viktig å videreføre samarbeidet med en gruppe land som på ulike måter er viktige for å nå bærekraftsmålene, og som det er i norsk interesse å samarbeide med for å kunne løse noen av de store utfordringene i vår tid. Kina er blant disse.

Her bekreftes det altså et Norge som ikke er medlem av EU skal være med å betale for at EU sine globalistiske mål og New World Order for verden ved å gi våre skattepenger til Kina.

Dag-Inge Ulstein (KrF) fortsetter videre:

Kina spiller en stadig mer sentral rolle i den regionale og globale utviklingen, og landet vil dermed også være viktig når det gjelder å finne løsninger på utfordringene vi står overfor. Dette gjelder ikke minst utfordringer knyttet til globale klimagassutslipp og miljøforurensing. Disse kan ikke løses uten samarbeid med Kina.

Her forteller altså vår utviklingsminister i Kristelig Folkeparti at Norge skal fortsette å underminere egen posisjon i den globale utviklingen. Dette kan vi konkludere med når han først bekrefter forståelse for Kina som økende supermakt og samtidig vil gi penger til denne supermakten, i stedet for å prioritere pengene på eget land.

Klima

I tillegg forteller han at bistanden skal brukes å bekjempe klimagassutslipp – altså CO2.

Derved kan vi også konkludere med at pengene ikke er bistand i tradisjonell forstand, men brukes til klima-aktivisme, globaliseringen og Agenda 2030 selv om Norge ikke er medlem av EU.

Populistkåte klima-globalister bruker alle midler de kan – inkludert store summer av våre felles skattepenger – for å underminere Norge og bygge opp totalitære diktaturer som Kina.

At Amnesty International har beskrevet at de kinesiske myndigheter bedriver systematiske brudd på menneskerettigheter og henretter flest folk i verden, bryr ikke KrF seg om.

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Støtt Fakta360.no NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Legg inn en kommentar

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: