Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Erna Solberg og stortingets klimafascisme gjør meg forbannet

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Klimafascistene har lagt fram sine globalistiske imperialistiske planer. Den heter Klimasvada 2030. Planen er et dypdykk i emokrati, floskler, svada, poseringsmoralisme og direkte løgn!

Keiseren er ikke bare uten klær. Hele stortinget går naken rundt og poserer daglig i klimasvada. Men du verden så mye konferanser med kanapeer og boblevann de kan fly til over hele verden for å koke i hopen mer globalistisk klimatyranni.

Vår egen statsminister Erna Solberg og regjeringen sammen med MDG, AP, SV, Rødt og SP er blitt ekte fascister innen klimafeltet. Det er nå på det rene at de rett og slett «driter» i Norge og kaster oss alle inn på den internasjonale klimamoralens alter hvor de overbyr hverandre som godhetsposører på dette imaginære problemet.

Når man sitter med realfaglig kompetanse og selv kan vurdere vitenskapen, korrupsjonen og krangelen innad blant forskere samt klimafascistenes press for konformitet med blant annet utestenging og ekskludering, da blir men rett og slett forbannet.

Debatten om den enorme usikkerheten både innad i vitenskapen om årsaken til klimaendringer og debatten om tiltakene faktisk kan virke – rent teknisk vitenskapelig – har de lagt munnkurv på, slik som ekte fascister gjør.

Derfor kan de i sin klimasvadaplan 2030 åpne med følgende løgner:

Dei menneskeskapte klimaendringane vil føre til alvorlege og irreversible konsekvensar for dyr, natur og menneske over heile kloden. Endringane skjer allereie. Dei er synlege i Noreg. Vi må førebu samfunnet og tilpasse oss eit klima i endring. Kampen mot klimaendringane krev at vi saman handlar kraftfullt for å kutte utsleppa av klimagassar i ein global dugnad.

Alt som står der er oppdiktet udokumentert svada – bortsett fra en liten ting: «Vi må førebu samfunnet og tilpasse oss eit klima i endring.»

Det er ingen som noen sinne har nektet for at klima endrer seg, slik det alltid har gjort, men samtlige opplyste mennesker som ikke er entydig indoktrinert av deres klimafascistiske propaganda vet at CO2 har ingen eller helt marginal betydning for endring av klima. Denne villfarelsen at CO2 er synderen eksisterer kun i deres fantasier og datamodeller hvor regelen den dag i dag etter programmering ble oppfunnet er: SHIT-IN = SHIT OUT.

Eller som solforskeren Willie Soon ville sagt om scenariene og datamodellene til IPCC:

Shit in = gospel out!

– Willie Soon

Klima varierer naturlig

Historisk har der aldri vært en entydig korrelasjon mellom CO2 og temperatur. Den sammenheng som har vært der viser til og med omvendt korrelasjon.

Mennesker og dyr har alltid tilpasset seg klimaendringer, slik som blant annet de enorme klimatiske og naturlige variasjoner i middelalderen og Maunder minimum hvor folk virkelig led, på grunn av kaldt og vått klima.

Det er mange forskere som mener vi beveger oss inn i en ny tilsvarende kald periode slik som Maunder og kanskje verre. Hva da kjære klimafascister i regjering? Er dere forberedt på 100 år med kulde, frost og regn? Sviktende avlinger og katastrofale konsekvenser med utallige pandemier som følger? Kanskje er Korona bare forvarslet for det som skal komme?

Hva da kjære klimafascister?

Hva da kjære klimafascister som vil bruke milliarder på i fjerne den livsviktige plantematen CO2 fra atmosfæren. Dere omlegger samfunnet for et oppdiktet scenario klekket ut på datamaskiner og excel regneark som bare er en hypotese. Ikke en teori engang. Hva da???

I tillegg er usikkerhetsbarene angående CO2 sin effekt på klima så store og de multipliserer seg med framskriving i tid, slik at uansett tiltak som gjøres nå, så er det umulig å skille effekten av tiltaket fra naturlig variasjon.

Det å iverksette tiltak til enorme kostnader for samfunnet, uten at du kan dokumentere effekten om det faktisk har virket eller ikke, er det kun klimafascister som kan finne på. Så idiotisk er klimafascismen deres at de aner ikke om det virker og de aner ikke hva det koster og de aner ikke hva det gjør med samfunnet. De gjør dette fordi noen programmerere i IPCC har laget scenarier, men de har slettes ikke peiling. De er slettes ikke sikker.

Selve definisjonen på galskap er å gjenta en handling man vet ikke virker

man face covered with white tape
Foto: Armin Lofti: Unsplash

De vil ha grønn bærekraftig (sukk) kraftproduksjon og da er det vindmøller de kommer drassende med som den salvede.

Ikke kjernekraft, ikke vannkraft – som vi vet fungerer og leverer når behovene er der og er billig – men vindkraft! VINDKRAFT???

Vindmøller er utprøvd utallige ganger i mange land og de svikter og destabiliserer strømnettet samt driver prisene dramatisk opp. Antall land som har feilet GROVT med vindmøller er: Tyskland, Australia, USA, England, Frankrike, Spania, Portugal, Italia og Danmark bare for å nevne noen.

Dette kartet gir en liten oversikt over alle vindmøller og hvor det dermed er store problemer i strømnettet og prisene skyter i været.

Regjeringens klimafascistiske trekk

Et sentralt element i fascismen er å isolere en fiende og utøve totalitær makt ved å utestenge fienden fra samfunnet, forfølge dem og nekte dem en stemme. Noen som kjenner seg igjen?

Dette opplever klimarealister i hele Norge hver eneste dag med utestenging, no-platforming og liketil må tåle hatprat. Stigmatiseringen kommer til og med fra statsministeren som hever nesen bort fra dette «sammensurium av folk» som forstyrrer deres agenda.

Den handlingsplan de har i hodet er totalitær, fascistisk og slettes ikke i tråd med folkets beste. De skal skape sitt imperium internasjonalt og ofrer folket gjennom nok en dugnad, som det så pent heter når andre må gjøre drittjobben. De søker en politisk homogen enighet om sin klimafascisme og utrensker dissidenter.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Alle i regjeringen vil i dag gjennomføre sin klimafascistiske agenda 2030 og innser ikke at de også er rasister når de har definert klimarealister og dissidenter som uønsket i debatten. De innser ikke at de med sin plan opptrer totalitært og jobber slik som fascistene for å forhindre det egalitære samfunnet, samtidig som de tror at de jobber for idealstaten – som er deres grønne utopiske prosjekt hvor alle er like grønn og sykler til jobben.

Når sist i historien hørte vi slike tanker? Jeg bare spør?

PS! Jeg skal kjøre dieselbil og kunne trekke min campingvogn også etter 2030. Hvis ikke skal jeg parkere den framfor Stortinget og bli boende der påkledd GUL VEST! Nå er det nok klimasvada!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!