Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Den tikkende bomben i polhavet – Ny istid kan komme over natten!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Den rekord-tidlige sjø isen i polhavet høsten 2020 kan være gode nyheter. Is-tapet i polhavet de siste 10-årene kan ha vært signalet på en kommende katastrofe, men ikke av den typen mange klimahysterikere tror.

Forskere mener å finne bevis for at et slikt is-tap etterfølges av en global nedkjøling og er forløperen for istider. I alle fall små istider. Alle kjenner sikkert til NASA sine advarsler om at polene varmes opp dobbelt så fort som alt annet. Dette skyldes antagelig de store bølgebevegelsene på jet-strømmene som slynger tropisk varm luft opp til polene og kald polarluft uvanlig langt nedover kontinentene.

Les også: Kjøp CO2 utslipp her – Bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis

Havisen i Arktis har vært i naturlig og syklisk tilbakegang de siste tiårene. Men nå kan den såkalte «tikkende klimabomben» bli en uunngåelige realitet i Arktis.

Beaufort havstrømmen er en massiv vinddrevet havstrøm i polhavet. Denne har vært med å regulere det nordlige klimaet i årtusener, men nylig har noe gått galt.

Beaufort havstrømmen

I mer enn 50 år har denne havstrømmen fulgt et relativt syklisk mønster hvor den har byttet rotasjonsretning hvert femte til syvende år. Dette medførte at det oppsamlede ferskvannet fra all smeltende is, ble periodisk «kastet» ut av strømmen og ut i Nord-Atlanteren og det østlige polhavet.

Men i den siste tiden og i mer enn 17 år har denne karusellen med is og ferskvann snurret kun en vei, og den har snurret raskere enn vanlig også. Dette har medført at den har samlet mer og mer ferskvann fra tre kilder: Smeltingen av havisen, avrenning fra russiske og nord Amerikanske elver, og det relativt ferske vannet som strømmer inn fra Beringhavet.

Som rapportert av e360.yale.edu: I dag har Beaufort havstrømmen nå like mye ferskvann som alle de store innsjøene i USA til sammen, og den konstante hvirvlingen med klokken forhindrer at dette enorme volumet av is og kaldt ferskvann skyller ut i Nord-Atlanterhavet.

Forskere sier at havsvirvelen uunngåelig vil bli svekket og reversere retning, og når den gjør det, kan den støte ut en massiv mengde iskaldt ferskvann i Nord-Atlanteren.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Tikkende klimabombe

Polar oseanograf Andrey Proshutinsky fra Woods Hole Oceanographic Institution har omtalt denne forventede massive bølgen av ferskvann som en «tikkende klimabombe«, og bemerket at selv en delvis spyling av det voksende reservoaret – bare 5 prosent – kan avkjøle klimaet på Island og Nord-Europa midlertidig.

En større utstrømning vil faktisk true med å stenge ned hele Gulf Stream, en hendelse som vil gjøre at en liten istid sveiper over Nord- og Vest-Europa nesten over natten.

Golfstrømmen er nøkkelen til at Norge og Europa har det milde, beboelige klimaet vi har.

Vi vet at dette skjer, og har detaljerte registreringer av en relativt nylig begivenhet: I løpet av 1960- og 1970-tallet ble det frigjort en bølge av ferskt arktisk vann som avkjølte den øverste halv milen av deler av Nord-Atlanteren.

Den britiske oseanografen Robert R. Dickson, sa at begivenheten – kjent som «Great Salinity Anomaly» – representerte en av de mest vedvarende og ekstreme variasjonene i det globale havklimaet som ble observert i løpet av det siste århundret. Bølgen av is og ferskvann avkjølte Nord-Europa dramatisk og forstyrret den nordatlantiske næringskjeden. Mellom 1951 og 2010 skjedde mange av Europas eksepsjonelt kalde vintre i perioden med dette store avviket i saltholdighet.

Utløseren av istid

Denne mekanismen antas av mange å være en utløser for istider, og et nylig publisert vitenskapelig papir gir teorien ytterligere støtte. Med tittelen “Evidence for extreme export of Arctic sea ice leading the abrupt onset of the Little Ice Age. Den nye studien kombinerer marine kjerneboringer av sedimenter fra Polhavet til Nord-Atlanteren.

Disse data avslører at en brå økning i arktisk havis og kaldt ferskvann ble pumpet ut i Nord-Atlanteren startet rundt 1300, og toppet seg i midten av århundret, og endte brått på slutten av 1300-tallet. Avgjørende for studiet er at de konkluderer med at pådrag fra vulkaner eller andre årsaker ikke er nødvendig for store svingninger i klimaet – slik som man tidligere har antatt.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Klimaendringer ut av det blå

“Disse funnene antyder sterkt at klimaendringer kan skje ut av det blå på grunn av intern variasjon i klimasystemet, ”sa Dr. Martin Miles, forsker ved Institute of Arctic and Alpine Research ved University of Colorado.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube