Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Det grønne skiftet og uansvarlige barn med oppdiktet planøkonomi

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Ca. 1 milliard mennesker på Jorden har en levestandard slik som gjennomsnittet i USA har i dag. Der er ca. 7 milliarder andre som drømmer om noe tilsvarende eller å komme dit. De kunne ha levd slik, om de hadde hatt råd til det, eller rettere sagt hatt energi til det. For disse ca. 7 milliarder mennesker er enhver energikilde bedre enn ingen energikilde. Den billigste energikilden i dag er kull og gass. Kull dominerer markedet på verdensbasis med ca. 70-80% andel både med hensyn til eksisterende energiproduksjon og hva som er under planlegging og bygging.

Energi, og spesielt billig energi, er den eneste faktoren som bringer eller kan bringe verdens befolkning ut av fattigdom. Dette fakta har gjentatt seg over hele verden de siste 50-60 årene og er ansvarlig for den enormt gunstige utviklingen vi har hatt i denne perioden. Ingen periode i menneskets historie har vært så bra som nå.

400 TWh bygges hvert eneste år med kull og gass

Lars Jorgensen i ThorCon forteller at i de siste 15 årene har Kina alene installert og utviklet nye kraftverk som tilsvarer USA sitt totale forbruk i dag, og at India er i ferd med å gjøre det samme. Verden har altså behov for ny kraft tilsvarende USA sin årlige kraftproduksjon på 4000 TWh1 hvert 10. år eller tilsvarende 400 TWh hvert år. Dette behovet kommer til å fortsette de neste 100 årene og vil mest sannsynlig øke3.

I filmen sier Jorgensen at verdens behov er ca. 100 GWh hvert eneste år, men USA sine 4000 TWh fordelt på 10 år blir hele 400 TWh som må bygges ut hvert eneste år. Dette er 2,6 ganger Norges energiproduksjon2 på 153 TWh et normalår. Så her bommet eller underkommuniserer han det nye energibehov kraftig.

Verden bygger altså allerede i dag ut nye energikilder med for det meste kull, tilsvarende 2,6 ganger Norges energiforbruk hvert eneste år. Tygg litt på den setningen! Så ser du for deg alle de ca. 1700 vannkraftverkene som finnes i Norge og hvor lang tid det har tatt oss å bygge både disse og all infrastruktur for å levere strømmen til hele Norge. Dette bygger verden ut i dag hvert eneste år med kull. Om vi skulle gjort det samme med vannkraft måtte vi bygget 4420 nye vannkraftverk hvert eneste år.

Om vi skulle gjort det samme med vannkraft måtte vi bygget 4420 nye vannkraftverk hvert eneste år.

Politikere er barn som leker planøkonomi

Begynner det å gå opp for deg hvilken utopi våre politikere fantaserer om når de snakker om å elektrifisere sokkelen med 10 TWh? Dette på grunn av at CO2 utslippene på plattformene må ned. Her skal altså Norske politikere i fullt alvor sløse vekk milliarder av kroner – ikke for å bygge ut ny energi – men bytte ut en energiproduksjon med en annen. Altså en netto null -0- gevinst energimessig, men et rent tapsprosjekt økonomisk.

De planøkonomiske politikere, til og med i Høyre, klarer utrolig nok å late som om det er en økonomisk gevinst ved å dikte opp en CO2 avgift for deretter å flytte penger på papiret fra ett departement til et annet. Dette uten at det har noen som helst betydning for klima, for gassen de sparer på plattformene sendes likevel til Tyskland for å brennes i turbiner der. Det hele er så utrolig at man tror ikke det er sant! Det er regelrett barn som sitter å leker med formuen vår.

Det hele er så utrolig at man tror ikke det er sant! Det er regelrett barn som sitter å leker med formuen vår.

Hva er alternativet? Kjernekraft!

Hvilken energikilde kan om mulig erstatte dette energibehovet på 400 TWh mer energi hvert eneste år? Hva er realistiske forventninger til hva teknologiene kan levere. Det grønne skiftet er stort sett bestående av vindmøller og solpaneler, og dagens utbygging ligger i snitt på 112 TWh pr. år de siste 10 årene. Vind og sol er i tillegg ikke billige men både subsidierte og ustabile kilder som verden ikke kan basere seg på. Det er derfor kun rike land som baserer seg på slik utbygging, mens utbyggingen i resten av verden blir med kullkraft.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Det eneste realistiske alternativet etter vår mening er kjernekraft. Eller rettere sagt Thorium basert kjernekraft i saltsmeltereaktorer. Disse reaktorer har den ultimate sikkerhet med at de ikke kan oppleve nedsmelting eller overoppheting. Det er fysisk umulig å få dem til å løpe løpsk. Av fysiske årsaker stanser kjernereaksjonene dersom de blir for varme og de vil ha såkalt passiv sikring som betyr at dersom strømmen går eller de forlates av mennesker så stanser de kort og godt. De stenger seg selv ned.

Se den meget interessante filmen fra ThorCon, firmaet som kanskje er kommet lengst i verdien i dag med utvikling av denne reaktortypen. Deres konsept er modulært og basert på skipsindustriens kompetanse. En tilnærming som drastisk reduserer byggekostnader og arealbehov i forhold til tradisjonelle kjernekraftverk.

Kilder:

  1. Energiproduksjon USA
  2. Energiproduksjon Norge
  3. Elektrisk forbruk hele verden

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube