Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Derfor er vaksinetvang det farligste angrep på den frie verden!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

I et debattinnlegg på Nordnorsk debatt kom jeg over den gruoppvekkende holdningen til Skjalg Fjellheim som er politisk redaktør i bladet Nordlys.

Her forteller han kort oppsummert at vaksinemotstandere er uvitende, vitenskapsfornektere som både er egoister og setter andres liv i fare og motarbeider «det felles gode«.

Herremin hatt tenkte jeg… er det mulig for en redaktør å være så til de grader bortreist i egen høyhet på seg selv?

Bare tanken på tvungen vaksine er et brudd på EU sitt fundament!

Som innbitt EU-motstander ryster det meg litt i sjelen å måtte referere til lovtekstene i EU sitt fundament for å imøtegå Skjalg Fjellheim sine totalitære absurditeter. EU var basert på en god ide, men har dessverre tapt sin sjel til hybris og kolianolisme.

EU har en filosofi og et verdisystem som er bygget på grunnfjellet for mye av vårt vestlige demokrati, fred og sameksistens. Nettopp våre menneskerettigheter og respekten for individets ukrenkelighet er innledningen til konstitusjonens lovtekster.

Artikkel 3 forteller: «Alle har en fundamental rett til selv å ivareta sin egen fysiske eller mentale integritet. Innen det medisinske eller biologiske feltet må følgende spesielt respekteres: Den frie og informerte samtykke fra den angjeldende person, angående prosedyrer bestemt i loven». Dette betyr ordrett at tvungen vaksinering er et brudd på EUs fundament.

Alle avgjørelser om egen kropp er og forblir et personlig valg og intet annet. Bare antydning til å ville diskutere tvang er et så fundamentalt feilgrep og et angrep både på demokratiet og våre basale menneskerettigheter og identitet.

På samme måte som fedme, hjerte-kar sykdommer, røyking, alkoholisme og narkotikamisbruk føyer seg pent inn i samme absurde argumentasjonsrekke som vaksine-tvang antyder.

Skal vi ende opp med at feite med BMI over 30 ikke får helsehjelp fordi de har valgt det selv? Hva med alle som påvirkes av de narkomane? Tvangsinnlegge og tvangsavruse samtlige? Hvilket samfunn er det Fjellheim drømmer om?

Hva med bilkjøring, det er frivillig og det dreper og skader stygt ca. 750 mennesker hvert eneste år. Det er flere enn Kina-viruset i snitt pr. år. Tenk på belastningen på helsevesenet og alle pårørende som lider.

Velkommen til galskapens univers!

Egoisme, uvitenhet og arroganse er en farlig kombinasjon

På ett punkt må jeg si meg enig med Skjalg Fjellheim. Det er at egoisme og uvitenhet kombinert med egen høyhet på seg selv er en livsfarlig kombinasjon.

I sin raljering over de uvaksinert og «det felles gode» med sin høye moral antar jeg, begynner han forsiktig med at:

I dagens Norge blir det ansett som et viktig prinsipp at all vaksinering skal være frivillig. Derfor har mange frem til nå vært tilbakeholdne med å kritisere de som ikke lar seg vaksinere mot koronaviruset.

Deretter går han til frontalangrep på de uvaksinerte og forteller at det er disse som står for en sterkt overrepresentert andel av de innlagte. Det er de sykeste som ikke er vaksinerte osv. osv. Slik fortsetter han sin harme stort sett i samme spor med angrep etter angrep på de ufattelig uvitende vitenskapsfornektende vaksinemotstanderne. Hørt noe lignende før?

Jødetesten

Når man omtaler rasisme eller diskriminering så benytter man ofte en teknikk kalt Jødetesten for å finne ut om det var diskriminerende, rasistisk eller ikke. La oss her benytte samme teknikk på Skjalg Fjellheim sin tekst om uvaksinerte.

Vi bytter ut ordet uvaksinert med ordet overvektige og vaksinering og fakta med trim, kosthold eller trening. Vi tar også bort referanser til Covid-19 og refererer til generell sykdom. Se hva man da får av tekstene til Skjalg:

  • «En liten minoritet [av fete folk] båndlegger med andre ord en stor andel av intensivkapasiteten, de sliter ut helsepersonell og fører til at andre syke mennesker over hele landet må vente på sin behandling, for eksempel kreft eller hjertelidelser»
  • «De overvektige, som kun utgjør åtte prosent av befolkningen, er sterkt overrepresenterte blant de som er innlagte for sykdom. De sykeste pasientene er overvektige, og har lengst liggetid på avdelingene.»
  • «Noen ganske få har relevante medisinske grunner for å ikke trene. Andre er urokkelige treningsmotstrandere, noen er bare hardnakkede individualister som tar en kalkulert risiko og setter seg selv over fellesskapet
  • «De overvektige kan ikke lengre unndra seg at resten samfunnet nå holder dem ansvarlig for sine valg.»
  • «Det finnes overvektige som setter egen spising høyest av alt. Samtidig bidrar de til mindre mat for alle andre, senest denne uken, når myndighetene iverksetter kraftfulle kostholds-tiltak og nedstengninger.»
  • «Treningsskepsis går stadig oftere hånd i hånd med motstand mot ulike kostholds-tiltak. Før trodde vi det handlet om Charter-Svein og en håndfull andre [overvektige] utenfor Stortinget. Nå fylles Norges paradegate fort opp med fakler og [fete] folk som protesterer.»
  • «Noen få finner veien ut av ekkokamrene på turen ut av fedmeoperasjoner med en nedslitt kropp og Sykelig Fedme. Men de fleste forblir resistente mot all kostholds-råd og trening

Jeg tror dere nå kanskje skjønner hvor absurd og hvor diskriminerende hans tanker og raljeringer mot overvektige faktisk er.

De kjenner igjen fascismen når de ser den

Skjalg Fjellheim sine lite gjennomtenkte og diskriminerende ytringer reflekterer en totalitær holdning som får medlemmer av EU parlamentet fra tidligere totalitære stater til å gyse av slikt tanke-gufs. De har kjent på kroppen hva slik undertrykking og diskriminering faktisk medfører og hvor fascistisk utrykk som «det felles gode» faktisk er.

Fjellheim er således også i «godt selskap» når EU kommisjonens president Ursula von der Leyen greier å antyde at tvungen vaksinering bør vurderes og diskuteres.

Med slike uttalelser så ryster hun i grunnvollene til selve EU-fundamentet og beveger seg lang inn i totalitære tankebaner. Bare hennes antydning om noe slikt har rystet flere medlemmer av parlamentet i sjelen og går derfor kraftig ut mot en slik motbydelig tankesett.

De som forsvarer EU kraftigst er de som kommer fra tidligere totalitære land og har erfaring med hva slike tanker og holdninger fører til.

Se videoen nedenfor fra fem parlamentsmedlemmer i EU og bli rystet.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube