Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

En bønn til politikere: Norge må ta kontroll på energipolitikken…

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

…ellers så ender vi opp med energifattigdom i verdens mest energirike land.

Alle som bare reflekterer en smule på hva som skjedde med strøm- og drivstoffprisene i fjor og i vinter skjønner at politikerne har mistet kontrollen på vår energipolitikk. Vi fikk mange ekspertanalyser fra bransjen om at de nye strømkablene bare ville øke prisene med 3-4 øre pr. kWh. 

De grønne ønskedrømmene var svulstige og hårete; vi skulle bli Europas batteri og det var kun overskuddskraft vi skulle eksporteres og ellers skulle vi importere billig energi fra Europa.

Det gikk som det måtte. Bare måneder etter at de to nye utenlandskablene ble satt i drift var den spådde energikrisen et faktum. Det var selvsagt ingen fra bransjen eller politikere som advarte, da disse regelrett sto frem og løy om situasjonen og feilinformerte på det groveste. Det var stort sett klimarealister og andre realister samt økonomifag som advarte. De løpske prisene er nå i tillegg forsterket med Russlands invasjon og krig i Ukraina.

Alle vet årsaken. Alle skjønner sammenhengene. Det er ikke lenger vits i å bortforklare at det er omleggingen av energipolitikken fra fossilindustrien til det såkalte bærekraftige grønne skiftet som er årsaken til skyhøye energipriser. Herunder er ligger der en rekke politiske iverksatte tiltak og prosjekter som gjør at vi får energipriser som nå løper løpsk i hele Europa. 

Den religiøse og forskrudde virkeligheten i det grønne skiftet

Årsaken ligger i tiltak og politiske prosjekter eller rettere sagt emosjonell display av handlekraft ved å elektrifisere absolutt alt, i den forskrudde tro at elektrisiteten er det saliggjørende for Norge og verden. En verden som har det uklare mål å berge planeten fra dens undergang i global oppvarming og klimakrise. 

I stedet for å bruke gassen på plattformene for å produsere den strømmen de trenger skal det legges enorme fordyrende strømkabler fra land som skal sende litt strøm nå og da fra vindturbiner på land og til havs (sic) når det blåser akkurat sånn passe. Hva de skal gjøre når det ikke blåser nevnes ikke med et ord.

Tyskland og Europa har allerede ødelagt egen energiproduksjon ved å bygge 1000-vis av vindparker, samtidig som de utfaser stabil og billig energi fra atom- og kullkraftverkene sine, og gjør seg avhengig av olje og gass import fra Russland av alle ting. 

Dette i seg selv burde fått master alarmen i gang for lenge siden, men når man har St. Greta som gallionsfigur og klimahysteri på hjernen så virker det som der er en komplett blokkering av rasjonell, logisk og fornuftig tankegang.

Markedsøkonomi er byttet ut med planøkonomi fra Sovjettiden og fascismen

Det grønne skiftet er i realiteten ikke noe annet enn god gammel planøkonomi fra CCCP sine glansdager eller fra Mussolini sin fascisme. Dette tankemessige viruset som har forpestet hjernene til samtlige politikere på stortinget, får dem til å tro at absurde og ekstremt kostnadskrevende og teknologiske avanserte prosjekter kan stimuleres til lønnsomhet og suksess ved å putte penger i den retningen de ønsker og sanksjonere andre retninger med avgifter og reguleringer.

De kaller dette å stimulere til vekst. Det politikerne i Norge og hele Europa i realiteten gjør er å øremerke penger til ensidige prosjekter innenfor bestemte energisektorer, skattlegge og regulere andre sektorer, for å således presse eller styre markedet dit politikerne håper. 

Slik direkte inngripen i bedriftenes kontroll og frie markesdsvilje, er ikke noe annet enn selve definisjonen av fascismen, og den er dømt til å mislykkes.

Den grønne fascismen er dømt til å mislykkes

Omfattende planøkonomi og fascisme har vært prøvet over hele verden i mange land. Den har uten unntak mislyktes totalt over alt. Dessverre har de samme politikere eller diktatorer som gjør slikt aldri erkjent skylden eller egen inkompetanse, men biter seg som regel enda mer fast, mot et opprørsk folk “hvor de har mistet kontrollen over hva folket blir fortalt”.

Motstand mot dette fascistiske grønne skiftet blir ikke sett blidt på og møtes i demokratiske land med blokkering, no-platforming, brunbeising og rasiststemplet på sitt verste. I moderne digitale diktaturer slik som Canada låser de bankkontoer sporer deg digitalt og regelrett stenger ulydige borgere ute fra samfunnet når de protesterer på ødelagte liv som følge av energikostnadene. 

Den mer sofistikerte formen for informasjonskontroll er den politiske opprettelsen av såkalte sannhetsministerium og faktasjekke som er like uavhengig av moren som den ufødte barn i magen. Enda verre er det med statskanaler som i utgangspunktet skal formidle et mangfold av meninger og synspunkter, men som i stedet vedtar en politisk ensidig slagside og blokkerer alle andre kritiske røster. Dette er ikke mindre enn diktatur light, eller skal vi si infokratur. (Informasjons-diktaturet = infokratur)

Det globalistiske massehysteriet 

Hva er så løsningen i all denne elendigheten? Løsningen er at folk våkner opp fra det globale massehysteriet som den fiktive og politisk skapte klimakrisen i realiteten er. Keiseren har ingen klær.

Dette massehysteriet er ene og alene skapt av og et resultat av overnasjonale globalistiske organisasjoner som i realiteten har drept mangfoldet av meninger og skapt nasjoner av nikkedukker både på byråkratisk og politisk nivå.

Sakte men sikkert har de tvunget land etter land til konformitet og konsensus på nær sagt alle politiske områder. De snakker så fint om multikultur, men har i realiteten utslettet de Europeiske landenes selvstendighet og evne til nasjonal kontroll innen viktige sektorer som: Energi, fiskeri, landbruk og industri.

For å løse vår nåværende energikrise må vi ta tilbake kontrollen på energimarkedet fra det konstruerte, statseide og liksom-markedsstyrte NordPool og kutte/begrense og regulere eksporten via utenlandskablene meget sterkt. 

Strømprisene må settes av de lokale kraftprodusenter til kun å dekke produksjon- og vedlikeholdskostnader, nettleie samt et politisk bestemt lite påslag. 

Vi er en selvstendig nasjon hvor strøm- og drivstoffpriser kan vedtas i dag hva de skal være for det Norske folk og bedriftene hvis der var vilje. Men som kjent har vi en politisk grå snakkeklasse, enten det er høyresiden eller venstresiden, som kun snakker, totalt uten handlekraft men som er svært flinke til å “følge situasjonen nøye”. (sic.)

Ekte miljøvern

Alle subsidier til vindkraftindustrien og det grønne skiftet må bortfalle, CO2 avgifter fjernes, klimaplaner skrotes, Parisavtalen kjeppjages ut av landet og ekte miljøvern mot plastforsøpling av havet, vern av dyrelivet, insekter, artsmangfoldet og skogen må igjen få fokus.

Alt for lenge har disse ekstremister innen det grønne skiftet fått mikrofonstativ og alt for lenge har emosjonelle og til dels helt forskrudd energipolitikk fått fotfeste.

Politikerne må gjøre det de er satt til av det Norske folket! Det på tide vi blir herrer i eget hus i hvert fall, og tar tilbake kontrollen på energipolitikken hvor vi først og fremst tar hensyn til Norge og egne borgere. Så for andre land sine politikere passe på sine. 

Norge først!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube