Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Finansiell realisme avslører det grønne skiftets vrangforestillinger

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Det eksisterer ikke nok mineraler på Jorden til det grønne skiftet.

I det politiske massehysteriets ammetåke for det grønne skiftet finnes der fremdeles analytikere innen kapitalkreftene som tenker klart og har ferske batterier i kalkulatoren. Politikernes fabler om Net-Zero innen 2050 og det såkalte grønne energiskiftet, er ikke bare umulig, det er regelrette vrangforestillinger.

Mark Mills fra Manhattan Institute holdt en presentasjon for Norske SKAGEN Fondene som er eid av Storebrand på deres nyttårskonferanse i 2023. Han har sett på og analysert behovene for mineraler som er nødvendig for det grønne skiftet, dersom hele verden gjorde slik som Norge allerede har gjort.

Konklusjonen er ikke overraskende da han kaller det grønne energi skiftet for en vrangforestilling. Det kommer ganske enkelt ikke til å skje. Det er ikke på grunn av manglende vilje, intensjon eller penger, men på grunn av tilgangen på mineraler. Det er kort og godt ikke fysisk mulig.

Skagen fondene har lenge spesialisert seg på analyser av markedene for investeringer og vet at en endring på bare 5% i etterspørsel eller tilgang på råstoffer, skaper enorme økonomiske konsekvenser i hele verden. Målet om Net-Zero innen 2050 ville skape den største endringen i etterspørselen i den menneskelige historien og vil ligge på om lag 700-7000% avhengig av mineraltype.

Gruvedrift er verdens eldste industri

Bare en dobling av eksisterende såkalte alternative energikilder fra dagens 3% til 6% vil fordoble etterspørselen etter kobber. Det eksisterer ikke engang kapasitet i gruvedriften til å levere etter et slikt behov. Langt mer alvorlig er det at kobber ikke kan erstattes av andre metaller innen elektrisk drift og mengden kobber er begrenset. Illusjonen om en økning til 90% «fornybare» er derfor ikke annet enn vrangforestillinger.

I tillegg så er de beste forekomstene av mineraler allerede oppbrukt og nyere forekomster inneholder lavere mengde mineraler pr. tonn råstoff. Dette betyr at det må brukes stadig mer energi (olje) på å utvinne samme mengde som tidligere. Forekomstene i dag ligger rundt 1,5% for kopper mot 4% andel i 1900.

Dagens investeringer og søk etter mineraler for å åpne nye gruver tar ca. 16 år og kapitalforbruket ligger under 10% av hva som faktisk kreves i følge det grønne skiftet. Som verdens eldste industri er de vel kjent med både egne kapasiteter, muligheter og tilgang på råstoffer, så politikernes fantasier er lett å gjennomskue for disse folkene.

Kina det nye Russland

Vi husker alle hvordan det naive Tyskland og EU fikk en kraftig smekk på fingrene når de gjorde seg avhengig av Russisk olje og gass. Dette utelukkende for å tilfredsstille sitt eget fiktive CO2 regnskap og skrive seg inn i massehysteriets konkurranse som «flinkeste pike i klassen».

Kina har fattet noen meget strategiske beslutninger for lenge siden, og er i dag ikke verdens største råvareprodusent av mineralene, men verdens største foredler av mineraler. Derved kontrollerer de store deler av leverandør-kjeden til hele det grønne skiftet, og igjen er EU avhengig av en fremmed makt sine leveranser. Go figure!

Politikerskapt inflasjon ute av kontroll og økonomisk kollaps

Politikernes krav om det grønne skiftet og Net-Zero innen 2050 vil ubønnhørlig skape tidenes største inflasjon av mineralpriser, og derigjennom drive alle andre kostnader opp globalt. På toppen av det hele innføres stadig økende CO2 avgifter som ubønnhørlig også er inflasjonsdrivende.

Pandemien og krigen i Ukraina oppå det hele har også skapt inflasjonsdrivende forstyrrelser i markedene, men disse effekter mindre og forbigående, kontra de grønne vrangforestillinger som er langtidsvarende politisk vedtatt.

Det grønne skiftet vil med andre ord skape historiens største politikerskapte økonomiske kollaps. Men de grønne klimahysteriske vrangforestillinger vil selvsagt forklare deg at, joda det vil koste litt å berge planeten og du må omstille deg.

Det de glemmer å fortelle er at de legger opp til historiens største omveltninger i Europa, hvor faktisk Kina og Russland – som sitter på foredlingen og råvarene – er de som vinner på dette i det lange løp.

Europa vil falle om denne vrangforestillingen får fortsette!

Se hele presentasjonen av Mark Mills her:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube