Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Drivhuseffekten motbevist! Fysisk eksperiment avslører klimabløffen!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Endelig har vi fått det fysiske eksperimentet som motbeviser hele klimahysteriets grunnsten som er drivhuseffekten og alt det totalt uvitenskapelige surret med back-radiation og klimasensitivitet.

Et instrument oppfunnet av Marcelli Pirani allerede i 1906 avslører hele klimahypotesens fundament om at vi har en klimakrise på grunn av drivhuseffekten som igjen er basert på «back-radiation» eller tilbakestråling, forårsaket av at CO2 innholdet i atmosfæren kan bli faretruende høyt.

Instrumentet kalles et Pirani Gauge og brukes for å måle effekten av varmetapet forårsaket av stråling kontra konduksjon og konveksjon.

Det er den multifaglige ingeniøren Tom Schula som har jobbet med bla. dette instrumentet innen industrien og næringslivet med mange applikasjoner som har utført eksperimentet og beregningene.

NASA og IPCC sin energibalanse er absurd

Hele hensikten til instrumentet er altså å måle differansen mellom utstrålt effekt kontra konduktiv og konvektiv energitap. I følge NASA og IPCC sin egen energiberegning og tilhørende grafiske fremstilling utgjør utstrålt varmetap fra jorden 95,5% mens konveksjon og konduksjon utgjør kun 4,5%.

Les også:  Bjørn Stærk i Agenda Magasin: FMK er noen gamle gubber som mangler en sak!
Infrarød stråling 398,2 W/m2 og konveksjon/konduksjon 18,4 W/m2. Dette gir 95,4 % stråling og 4,6% konveksjon/konduksjon.

For å forstå hensikten med instrumentet og samtidig hvordan varmetapet faktisk foregår for jorden, må man også forstå at dersom jorden ikke hadde hatt en atmosfære, så ville jordens slik som månens overflate vært langt varmere.

Med andre ord har atmosfæren en sterkt avkjølende effekt for jordens overflate og uten den ville jordens overflate vært mye varmere. Det er atmosfærens sterke avkjølende effekt som gjør at vi har is på i de polare områdene mens månen er isfri.

Instrumentets resultater

Hva viser så instrumentet? Kort fortalt viser instrumentet at varmetap via stråling kun utgjør 0,4% av det totale varmetapet fra jorden mens konduksjon og konveksjon utgjør 99,6%. Altså totalt motsatt av hva IPCC og NASA påstår.

Til opplysning så er IPCC og NASA sine verdier beregnet og teoretiske, mens disse resultatene er fysiske målte verdier. Så hva tror du utgjør virkeligheten? Fysiske målinger eller ubekreftede hypoteser?

Les også:  Derfor eksisterer ikke drivhuseffekten!

Konklusjon – Drivhuseffekten eksisterer ikke!

Konklusjonen av disse målinger viser med all tydelighet at drivhuseffekten ikke eksisterer og er et hypotetisk oppspinn fra A til Å. Drivhuseffekten er en teoretisert hypotese som herved kan konkluderes med at den er motbevist!

Se hele presentasjonen av resultatene her:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: