Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Rasmus Benestad ødelegger klimadebatten

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Inspirasjonen til å skrive dette innlegget kommer i forbindelse med at Benestad sendte meg en trusselmail.  Da lurte han på om han var utsatt for: ærekrenkelser, injurier, trakassering eller dårlig folkeskikk? Jeg kommer tilbake til selve trusselsaken.

Av: Erik Bye – Artikkelen er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Når Benestad trekker de kortene, da skal vi høre nøye etter. Er det noe han vet og kan mye om, så er det sjikane i tilknytning til klimadebatten. Han har aldri stått tilbake for sterkt sjikanerende uttalelser. Derfor var trusselmailen mer overraskende en skremmende. Han har ingen injurierende kraft, han er ikke i den situasjon at han kan få etablert en juridisk sak. Men mår han holder på som verst, blir det litt ubehagelig, det er misbruk av andres tid, og han skaper et usedvanlig dårlig debattklima.

Journalisten

Et eksempel på Benestads ufordragelige atferd i skriftlig form, er hans regulære angrep på Pål Brekke i Journalisten, tilbake i 2007. Benestad er født i 1968.

Mine kommentarer her er merket: EB.

Den gangen skrev han et innlegg i Journalisten, der han etterlyste skarp journalistikk i tittelen:

«Hvor er den skarpe journalistikken?»

Her går han til et veritabelt angrep på solforsker Pål Brekke. Jeg vil trekke frem sitater fra artikkelen, for å illustrere hva slags modus Benedtad operer i:

1. Saken gjelder astronomer og solforskere, og det er tydelig at han har et «Horn i siden» til noen forskere:

«de ønsker mer medieoppmerksomhet. Så, la dem få det. De ønsker sikkert ikke et kritisk blikk. Men det er knapt noen innen medieverden som har skjønt at de kaster stein i glasshus, så det er vel ingen fare. Journalistene ser jo ikke slikt. For ett av poengene til disse forskerne er at Knut Jørgen Rød Ødegård nemlig har forsømt å henvise journalistene til de virkelige ekspertene. Det sier Pål Brekke, som soler seg i medias søkelys når spørsmålet om klimaendringer kommer opp.

EB: Forskerne kaster Stein i glasshus, men det er det åpenbart bare Benestad som skjønner. Dette kan sees på som et skarpt faglig innspill og bør tåles. Verre er det når han går løs på mannen og lar ballen ligge:

Han hevder at: «Pål Brekke soler seg i medias lys når spørsmål om klimaendringer kommer opp.»

Er det problematisk for Benestad at noen trives med det de diskuterer? Men han har jo ikke hyggelige hensikter med karakteristikken. Dette er ren sjikane av motstander.

2. I neste avsnitt bærer kommentarene hans preg av sjikane, med et flåsete preg. «gamle kompiser», en lettvint påstand om «feilaktig syn på klima», «helt bak mål», som rundes av med «Studiene de viser til er gjerne basert på sviktende logikk, selektiv bruk av referanser, misforståelser, manglende oversikt, og/eller uegnede pseudo-statistiske metoder. Men ikke si det til dem, for da blir de sure.» 

EB: Dette oser av ren sjikane, og Benestad har selvfølgelig ikke dekning for noe av det han uttaler.

3. Dersom Benestad vil snakke ned folk gjør han det med antydninger, som her: «Det er også sikkert kun en tilfeldighet at Brekke eller Solheim dukker opp i samme tv-studio som Frp-politikere og at de bruker samme argumenter. Sånt skjer visst også med sveisere.» 

EB: Mon tro hvor han vil med dette, annet enn personangrep og faglg sjikane.

4. Benestad fortsetter tiradene: «Men vent! Kanskje det finnes et nettverk? Det finnes et bilde på internett som beviser at Brekke omgås med kjente klimaskeptikere – og mest sannsynligvis lobbyister – i USA og i Norge. Ja, det finnes faktisk et nettsted som heter «Klimarealistene» som knytter sammen flere av aktørene og som ser ut til å få støtte fra Hans Henrik Ramm (kjent fra oljebransjen). Disse har en betydelig innflytelse, da de er med på å legitimere både Frp og økt oljeutvinning.» 

EB: Dette er personangrep på et absolutt bunnivå, og det er noe angstbitersk i hans omtale av Klimrealistene.»

5. EB: Det virker som det er noe som er demmet opp her, han fortsetter: «Mest komisk er vel likevel at journalistene ikke ser ut til å ha skjønt noe som helst. Bare dette året har – etter min oppfatning – både bladet Forskning og forskning.no samt tv stilt seg opp som mikrofonstativ for Brekke & co. I grunnen burde kurs i statistisk analyse vært obligatorisk i journalistopplæringen – da kunne de selv ha dissekert noen av de uholdbare påstandene og sett at de er ganske råtne.»

EB: I tillegg til sin nedrige omtale av andre forskere, er han jo rimelig selvsikker på egne ferdigheter. For oss som har fulgt med Benestad en stund, har registrert at kompetansen hans i statistikk kan det virkelig være et spørsmål ved. Jeg har opplevd at han støtter bruken av interpoleringer mellom målepunkter, for å øke mengden «kvalitetsdata». Her virker det som han overser at den type data ikke er uavhengige observasjoner. Ved et tilfelle der han la vekt på at det var 50% sjans for et utfall, mente han at jeg hang meg opp i detaljer, da jeg påpekte at det var like stor sannsynlighet for det motsatte utfallet.

EB: I så måte tok nok mangelen på kjennskap til ENSO- indeksen ONI kanskje kaka. Dette er en indeks som er velkjent og my brukt for å karakterisere f. eks. El Ninjo-aktivitet. Denne indeksen kjente han ikke til. Selvfølgelig litt overraskende nå han har en doktograd i El Ninjo.

6. EB: En av de kraftigste utskjellingene kommer her: «I høst presenterte Brekke spekulasjoner om hvordan solen kan være årsak til betydelige globale klimaendringer for en forsamling med prominente gjester ved Transatlantic Week 2008, til tross for at det vitenskapelige konsensus er av en annen oppfatning. Spør du meg, har han ført dem bak lyset på samme måte som gjøken lurer fuglemoren. Man kan jo også si at han forsøker å legge egg i andres reir: Samtidig som han krever oppmerksomhet rundt seg selv, stjeler han den fra de virkelige klimaekspertene. Ryktene sier at han drar til New York Polar Week i februar. Det blir spennende å høre om han fortsetter å snakke om klima eller om han overlater det temaet til de virkelige ekspertene. Begge disse arrangementene er visst i regi av den norske ambassaden.»

EB: Måten Benestad karakteriserer Brekkes faglige ståsted på avslører kunnskapsmanglene hans. Det vitner om en total uvitenskapelig tilnærming til fagområdet, når Benestad bygger på «konsensus». Stort mer uvitenskapelig er det vanskelig å fremstå. «Føre bak lyset», «egg i andres reir», «stjeler oppmerksomhet fra klimaekspertene». Stort mer avslørende kan det neppe sies, og Benestad sitter igjen med svarte-Per.  Misunnelsen lyser ut av Benestads uttalelser, han sprer også mistanken sin inn i ambassaden. 

7. EB: Avslutningsvis tar det helt overhånd for Benestad, rettet mot Brekke: «Jeg lurer litt på hvordan en amatør kan få så mye rampelys». 

EB: Dette må bygge på en følelse eller opplevelse av nedreverdighet hos Benestad. Men, uten noe injurierende kraft, er det bare å riste på hodet og trekke på skuldrene av dette utspillet. Jeg tror klimaforskerne står alene om en slik holdning overfor forskere innenfor samme fagområde, med et annet vitenskapelig ståsted.

Benestad er viden kjent for sine utsagn. I den grad at statistiker Steve McIntyre har samlet noen utsagn fra «Rasmus»:

The Sayings of «Rasmus»

Dagsavisen Nye Meninger

Det neste eksempelet med sjikane fra Rasmus Benestad er enda mer ekstremt. Artikkelen:

«Klimadebattens «svarte-Per» skaper dilemma.»

Denne artikkelen inneholder så mye grov sjikane av norske forskere at Benestad ble anmeldt av meg til arbeidsgiver, Met. inst. for grov sjikane, ærekrenkelse og trakasserende uttalelser. Hva som da skjedde på instituttet vites ikke, jeg hørte ingen ting fra arbeidsgiver.  Derimot gikk Benestad til motangrep på meg, ved denne artikkelen:

«Mindre ytringsfrihet for statsansatte?

Jeg overlater til leserne å vurdere saken. En ting må imidlertid nevnes. Han påberoper seg retten til å skrive hva han vil på sin fritid. Men nok en gang er Benestad dårlig orientert. Følgende passus inngår i Tjenestemannsloven:

Utdrag av Tjenestemannsloven:

§ 14.Ordensstraffer.​1

1. En embetsmann som ikke er dommer,​2 eller tjenestemann som ikke ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet, kan ilegges ordensstraff for:
a.overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter,​3
b.utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.
2. Som ordensstraff kan embets- eller tjenestemann ilegges skriftlig irettesettelse, eller tap av ansiennitet fra én måned til to år.

Tjenestemann kan videre som ordensstraff, enten varig eller for en begrenset tid, settes ned i en lavere stilling.

En alminnelig tjenestlig tilrettevisning er ikke ordensstraff.

3. Ordensstraff føres på rulleblad eller personalkort. Det fastsettes ved reglement​4 når anmerkningen skal slettes.

Enhver kan forlange utskrift av sitt rulleblad eller personalkort.

1Jf. § 19 nr. 2 og nr. 3 og fvl. § 2 (2) annet punktum.
2Jf. dl. kap. 3 og 12.
3Se § 20.
4Jf. § 23.

Siden han trekker frem dette til sitt forsvar, er det også mulig at heller ikke arbeidsgiver var klar over denne lovparagrafer. Og hvis derimot Benestad her kjører en dristig argumentjob, på tvers av arbeidsgivers lovforståelse, ja da ef det ville og lovløse tilstander på instituttet.

Truslene

Avslutningsvis skal jeg omtale trusselsaken mot meg, som han startet med mail 4. januar 2024:

Hei.

Jeg ønsker å informere deg om at jeg har kontaktet juridisk rådgivning for å sjekke om et leserinnlegg du nettopp har skrevet (2024-02-01) er ærekrenkende/injuriende/trakasserende, eller om det bare viser manglende folkeskikk:

https://derimot.no/aktivist-klimaforsker-rasmus-benestad-skremmer-om-vaeret/:

«Benestad kan ikke uttale seg om fremtiden, hverken om været eller klimaet. Alt dette er uvitenskapelige skremmeskudd, på linje med andre dommedagsprofetier.«

Jeg sender også en kopi til arkivet for offentlig dokumentasjon.

mvh

— 

Rasmus E. Benestad 
rasmus.benestad@met.no

Denne trusselen ble det ikke noe av. Men, det ble en masse omtaler, spesielt fordi han sendte likelydende trussel til Geir Hasvik og Einar Bordewich.

Det ble omtaler på Derimot.no, Fakta360, Document og omtale og intervju på iNyheter.

Dessuten tok nettstedet til Naturvernforbundet opp saken. De ga full støtte til Benestad, 

men hadde en artikkel der de ikke en gang hadde dekning for påstandene i tittelen:

«Klimaforsker: – utsettes for hersketeknikker, angrep og trakassering».

Denne artikkelen ligger bak en betalingsmur.

Etter gjentatte purringer, fikk jeg til slutt svar fra arbeidsgiver, på mine spørsmål:

Hei!

Jeg viser til dine e-poster til instituttet 29. januar og 4. februar.

Du stiller instituttet tre spørsmål: 
1. Mener ledelsen ved Met. inst. at Benestad har dekning for sine uttalelser og at det er dekning for hans utspill med trusler, overfor meg? 
2. Mener ledelsen at dette er en rimelig måte å argumentere på? 
3. Er dette utspillet til Benestad klargjort med ledelsen? 

Etter det vi har forstått har Benestad i løpet av 2023 og 2024 mottatt et stort antall e-poster fra deg, og han har brukt mye tid på å svare deg. Du har også skrevet om Benestad i leserinnlegg. Han opplever at du gjennom e-poster og innlegg har karakterisert ham på måter som han opplever som ugreie, og vi har forståelse for at han opplever dette som en belastning. Vi har også forståelse for at han har konsultert juridisk rådgivning for å få hjelp til å avklare hvilken personlig belastning han må finne seg i å tåle som klimaforsker. Han har orientert deg om dette, og det er ryddig av Benestad. 

Vi har full tillit til Benestad som klimaforsker og til hans faglige vurderinger. Som klimaforsker er han fri til å delta i det offentlige ordskiftet uten noen klargjøring med ledelsen, på samme måte som alle våre andre forskere.

Vennlig hilsen
Magne Velle
Kommunikasjonssjef ved Meteorologisk institutt

Konklusjon på trusselsaken

Arbeidsgiver støtter Benestad, men truslene hans har ingen dekning i faktiske forhold. Jeg kommenterte ikke artikkelen på FAUNA, idet jeg kom godt ut av hele saken og omtalen. Tittelen på den artikkelen er det altså heller ingen dekning for.

Med den historien Benestad har bak seg, fremstår trusselsaken nærmest som en merkverdighet. At han skulle komme med trusler overfor andre står fram som ren og skjær usikkerhet.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube