Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Dualismen – Den store elefanten i rommet

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Hvordan er det mulig å ha to forskjellige vitenskapelige syn på klimaet? En slik Dualisme er faktisk ikke mulig, det ene synet er nemlig fullstendig feil! I prinsippet er dette helt selvsagt og avgjort. Det burde det også ha vært i praksis. Denne dualismen er helt absurd, og det er naturen og sola som styrer klimaet, IKKE MENNESKET!

Av: Erik Bye – Artikkelen er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Det falske narrativet

Hvordan er (var) det mulig å få en hel verden med på det falske narrativet, at mennesket, ved hjelp av noen få fossile CO2-molekyler skulle styre det enorme komplekse klimaet? Som inneholder 3400 GT CO2! Ut fra det som blir registrert, sender menneskene ut 40 GT årlig, altså, 1.2%.

Det er vel ingen som i fullt alvor tror at denne lille andelen CO2 skulle utøve total styringsmakt på den atmosfæriske kolossen?

Hvordan kom DUALISMEN i gang, hvem fremmet det standpunktet, hvordan ble det begrunnet, og hvordan har det overlevd i nær 50 år? DUALISMEN har eksistert over hele kloden, og det gjør den enda. Ja, den gjør det i den grad at:

IPCC’s virkemåte

Klimapanelet lever i beste velgående og skal snart utgi si 7. hovedrapport, AR7. Hvert år arrangerer FN COP-møtene, det neste, COP29, skal være i Asjerbadstan. FN opprettholder sitt håp om en lavere global temperatur enn + 1.5˚C etter FIT. Klimamålet på 1.5˚C lever stadig, til tross for null vitenskapelig dokumentasjon. Hensikten med klimamålet opprettholdes, CO2-utslippet skal globalt ned med 90% i 2050!

Nongovernmental International Panel on Climate Change

NIPCC er en uavhengig gruppe vitenskapsmenn med bred kompetanse innen klimafeltet . De gjennomføre4 en vurdering av relevante vitenskapelige publikasjoner og utarbeider rapporter, de to siste er på 2500 sider og med flere tusen «Peer reviewed» publikasjoner som kildemateriell. Mens FNs klimapanel (IPCC) har postulert mulige alarmerende temperaturer og tilhørende effekter, konkluderer NIPCC med at CO2 er en mild drivhusgass med beskjedent bidrag til en oppvarming som primært vil være fordelaktig for kloden. Hadde NIPP – forskerne støttet IPCC ville de ha fått en flom av bevilgninger over årtier fra myndighetene.

Klimamålene

Det første målet er i 2030, da utslippene skal ned med 50-55%. Blant de nordiske land ligger Norge dårlig an. Sverige og Danmark har redusert med 30-40%; mens Norge ikke har prestert mer enn ned 4.7% siden 1990. 

Noen land kan øke utslippene

Den ene klassen med litt eksotiske land, er de som har anledning, i følge Paris- avtalen i 2015, til å øke utslippene frem til 2030. De var forutseende nok til å se behovet for mer energi. Listen over de land som har tillatelse til økte utslipp fremgår her:

Klima, Parisavtalen | Dette er klima og CO2-tallene som sjelden blir snakket om

The never ending story

Faktorer som feiler:

  1. Modellene feiler, det bryr ikke klimafolket seg om
  2. De hører at temperaturen øker før CO2, det overhører de. Noen påstår at paperet til Humlum, Solheim og Stordahl (2013) fikk så mye pepper at det nærmest er falsifisert. De er ikke tilfelle.
  3. Alle typer ekstremvær føres tilbake til menneskeskapte klimaendringer, uten bevis eller dokumentasjon. De bare hevder. Dette gjelder: ekstremregn, flom, snømengder, tørke, ekstremvarme. Dette til tross for at det ikke er noen av disse klimaendringene som er annet enn regionale endringer.
  4. Den globale temperaturen stiger jevnt og kontinuerlig. Det er vanskelig å dokumentere grunnen til at temperaturen stiger, uten en konsekvens av istiden.
  5. Arrhenius varmeteori er falsifisert, noe de fleste rett og slett overser. Dermed trekker de stadig inn klimafølsomheten, og med en KF i området 2-3˚C, bruker de den globale oppvarmingen helt fritt. Uten bedre begrunnelse for den «naturlige», temperaturøkningen, lar de deg ikke avvise.
  6. IPCC har uttalt at klimaet er et stokastisk, ikke-lineært system, som ikke lar seg modellere. Det er uforutsigbart, kan altså ikke predikeres, med den følge at ingen kan si noe som helst om det framtidige klimaet. Også dette overser de, og spår friskt og freidig om fremtiden. Neste år, fem år frem i tid og faktisk så langt som til 2100, da de ser for seg store katastrofer dersom ikke temperaturen holdes under + 1.5˚C.
  7. Det er en rekke naturforhold som virker inn på klimaet. Disse faktorene kjenner klimafolket svært lite til. Og f.eks. skyer er det vanskelig å gjøre beregninger med. I tillegg har vi undersjøiske vulkaner, som spiller en totalt ukjent rolle. Slike kilder ser klimafolket helt bort fra, og ved bidrag herfra, vil dette uvilkårlig bidra som ikke- naturlige pådriv.
  8. Den sentrale variabelen for beregning av global oppvarming, ut fra økt CO2-nivå.  er nettopp klimafølsomheten. Det er en fysikalsk variabel som ikke er kjent.
  9. Den siste naturlige variabel som det er nødvendig å si litt om, er sola. Totalt sett er det mye ved solas aktivitet vi ikke skjønner. Blant annet er det ikke slik en lenge trodde at økt antall solflekker betød økt temperatur. Og nettopp dette vet klimafolket å utnytte. De ser faktisk bort fra at sola har noen innvirkning på klimaet i det hele tatt. I sine fremtidsberegninger legger de nå til grunn at «natural forcings = 0», dvs. at naturen ikke innvirker på klimaet i det hele tatt. Dette snakker IPCC svært lite om.De hevder at beregninger av denne påvirkninger ender svært nær null, og derfor settes nf = 0. Dette er åpenbart galt, men klimafolket står på sitt: Naturlige pådriv regnes til en verdi svært nær null, og settes = 0 ved slike beregninger.

Svaret

Klimaforskerne aksepterer ikke at det er noe annet valid synspunkt på klimaspørsmålet enn det synet Klimapanelet står for. Det innebærer at de ikke aksepterer eksistensen av DUALISMEN,  og følgelig heller ikke bryr seg om Klimarealistenes syn, og de overser eksistensen av NIPCC. De tar ikke hensyn til at det eksisterer et annet vitenskapelig syn på klimasaken enn det de selv representerer.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube