Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

99,99% sannsynlighet for at solen driver klimaendringer, viser ny forskning

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

NRK og Cicero tok fullstendig feil og har feilinformert publikum i mange år om at vi har en CO2 basert klimakrise. Dette er nå også bevist via den såkalte Total Solar Irradiance (TSI) i en ny studie.

En relativt ny fagfellevurdert studie publisert i Journal of Space Weather and Climate i fra 2020 viser at temperaturendringer på jorden styres av TSI med 99,99% sikkerhet. Dette dokumenteres via de fem kuldeperiodene i det vi kaller den lille istiden. Studien tilbakeviser derved blant annet NRK og Cicero sine vanvittige påstander i programmet Klimakrisa, om at klima har vært tilnærmet stabilt siste 10000 år og at nå skjer det noe.

Tidligere fagfellevurderte studier i fra 2013 med folk fra blant annet NASA og National Institute of Polar Research har også vist denne sammenhengen, men det er selvsagt ikke mye omtalt i media.

Den absurde kurven fra NRK om at Jordens temperatur har vært stabil men svakt økende over 20000 år. Siste 10000 årene har der ikke vært globale endringer i temperaturen før etter 1900 påstår NRK.

I NRK programmet påstår de at den lille istiden var lokalt for kun Europa og at den ikke påvirket global temperatur. Dette tilbakevises nå i studien med data fra blant annet Kyoto i Japan som har over 600 år med målinger fra 1230 til 1890, som viser med 98% sannsynlighet at den lille istiden var styrt av TSI.

Når de tar med to andre uavhengige studier som viser perioden 1650-1890 så øker bevisene og de ender opp med totalt 99,99% sannsynlighet for at TSI står bak den lille istiden.

Siden TSI er en global effekt som nå er dokumentert som driveren av den tidligere påståtte lokale lille istiden, er konklusjonen at den lille istiden var global.

Fakta360 vil også bemerke at dersom den globale temperaturen virkelig var jevn, så må der finnes en tilsvarende men motsatt oppvarming enten et annet sted på den nordlige halvkule eller den sørlige som annullerer den lille istiden, slik at temperaturen globalt blir stabilt. En slik motsatt lokal oppvarming er aldri dokumentert og følgelig ville selv en lokal istid ha påvirket det globale gjennomsnitt.

TSI også bak årets store globale varmebølger og rekorder

Klimaforsker Jason Box dokumenterer også at TSI er en av de fem årsakene som drev årets globale temperaturer opp til nye rekorder i følge en annen studie. I tillegg til TSI, El Niño, økt varmeopptak i havet, redusert atmosfærisk vindu nevner han reduksjon av svovelholdig utslipp fra shipping industrien som kombinert årsak til sommerens varmerekorder.

Siden 2019 har TSI økt med nesten 1,5 W/m2 og er fremdeles økende. Dette er mer en nok i seg selv til å drive opp temperaturen, men i samvirkning med de andre faktorer skaper dette en såkalt perfekt storm.

Renere luft gir varmere klima

Det faktum at International Maritime Organization (IMO) i 2014 påla skipsindustrien fra 2015 om å redusere svovelinnholdet i drivstoffet har gjort atmosfæren renere og mindre refleksiv for innkommende TSI. Derved har både jorden og spesielt havet mottatt langt mere stråling og som resultat gitt en oppvarmet atmosfære.

Se også filmen fra Jason Box som står bak den andre studien i fra 2013 vi henviste til i innledningen, hvor han forklarer årsaken til sommerens temperaturrekorder.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube