Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Kragerø Næringsforening: Et ekkokammer og lakeier for EU og WEF

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

«Jeg er sjokkert! Dypt sjokkert over hvor langt ensrettingen og forfallet av lokalt demokrati har kommet. Her sitter dere i et næringspolitisk ekkokammer og svelger EU’s regelverk og forordninger som lydige lakeier, enda vi ikke engang er medlemmer av EU. EU har overtatt lokalpolitikken og dere har fått handlingsrommet fullstendig vingeklippet og diktert av en fremmed makt.

Ikke en eneste en av dere protesterte mot dette totale knefallet som i realiteten har hærtatt og fullstendig overtatt lokalpolitikken. Dere bedriver ikke lokalpolitikk lenger, men springer rundt som hodeløse høns for hvordan dere skal bedrive tilpasning til en fremmed makt sitt regelverk.»

Slik ville jeg kommentert møtet om jeg fikk taletid!

På et politisk møte arrangert av Kragerø Næringsforening får vi demonstrert det fullstendige forfallet av lokalstyrt politisk demokrati. Møtet ble innledet av banksjefen i Kragerø, Kari Theting, som kunne fortelle om den grønne omstilling som de og deres kunder må gjennomføre for å få lån. Både bedrifter og private!

Kravene og styringen kommer fra EU er begrunnet med Det Grønne Skiftet, ESG (Environment Sustainable Governance) og Net-Zero som i realiteten nå er blitt totalitære krav og kan regnes som styrende lokalpolitikk.

Det er dette, under samlebegrepet bærekraft, som nå i realiteten er blitt rådende lokalpolitikk. De snakket ikke om annet på møtet, og lokalpolitikerne snakket varmt om de flotte klimapolitiske rammene og handlingsrommet de var blitt gitt. Det var som å bevitne en fugl som fikk sine vinger klippet av og deretter skryte av hvor flott det er å spasere fritt.

De er totalt frakoblet virkeligheten og befinner seg i det største politiske skapte ekkokammer av regelrett imperialistisk fascistisk styrt politikk.

EU driver lokalpolitikken!

Gunn Helgesen fra Kommunenes Sentralforbund KS beklaget seg over den manglende tillitt til politikere og demokratiets forfall, og etterlyste samtidig mer samarbeid mellom næringsliv og kommuner. Hun påpekte EU’s krav 17 i bærekraftsmålene som har som mål styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Det står videre: «For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.». Igjen, dette er imperialistisk fascisme i følge SNL (Store Norske Leksikon).

Grunnen til behovene for stadig mer samarbeid mellom kommuner og næringsliv er at bedriftene i realiteten er tvunget til omstilling av banken og kommunen via det omfattende regelverket innen Det Grønne Skifte, Net Zero og ESG som pålegges dem. Gjennomføres ikke de pålagte omstillinger så ligger der omfattende reststriksjoner og sanksjoner som aktiveres.

Lån til bedriftene blir dyrere eller nektes totalt. Avgifter pålegges og kommunale oppdrag nektes på grunn av lav ESG rating eller manglende oppfyllelse av bestemte krav i utlyste ESG kontrakter. Næringslivet omgjøres til kommunenes nikkedukker som ender opp med å måtte be om almisser (støtteordninger) for å overleve.

  • De klaget over dyrtiden vi var i, men innser ikke at det er de selv som skaper den med Det Grønne Skiftet
  • De klaget over at demokratiet er truet, men innser ikke at det er de selv som ødelegger demokratiet og underlegger seg EU i lokalpolitikken
  • De klaget over manglende respekt og tillit for politikere og akademia, men innser ikke at det er deres eget klimahysteri som skaper denne manglende tillitten

Ideologisk ensretting

Dyrtiden vi er i, skapt av dem selv, tvinger bedriftene til stadig mer avhengighet av subsidier og almisser fra kommunene. Sakte men sikkert griper EU’s imperialistiske fascisme kontrollen helt ned på lokalpolitisk nivå i kommuner, bedrifter og akademia. Den som protesterer eller kritiserer dem, blir raskt stemplet og utvist fra «det gode selskap».

Det er ikke uten grunn at en mengde personer innen alle samfunnslag holder klokelig kjeft inntil de går av med pensjon. Å opponere mot denne ideologiske ensrettingen er i dag blitt en garantist for å få deg stemplet som «persona non grata».

Det er en religiøs ideologisk basert ensretting vi ser griper om seg basert på et verdensbilde som ligger bak alle de store radikale ideologiene. Les mer om det her: Venstresidens ideologi og politikk er religion!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube