Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Drivhuseffekten finnes ikke og drivhusgasser varmer ingen ting

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

IPCC har klart å fremstille enkel atmosfærisk termofysikk som noe vanvittig komplisert og har laget en tilbakestrålingsmekanisme eller feedback lånt fra reguleringsfysikk og elektrofysikk som de kaller for drivhuseffekt.

Mange ingeniører og sivilingeniører som kan regulerings-, bygnings- eller elektrofysikk ser umiddelbart at den absurde påstanden som IPCC forfekter er fullstendig feil. Men den klimahysteriske gruppen kan ikke innse sine feil og lever videre i sin inngrodde tro.

I denne artikkelen, som er basert på den første artikkelen som motbeviser hypotesen om den imaginære drivhuseffekten, får du enkelt forklart at drivhuseffekten ikke finnes. Du trenger bare å forstå prinsippet med at vannstanden i et badekar ikke kan endres av en pumpe som suger opp vannet og tømmer det inn igjen.

Eller litt mer teknisk sagt: En feedback-sløyfe i en høyttaler skaper ikke mer energi selv om hylingen blir forferdelig. Ekvivalent med at vannpumpen jobber raskere i forrige eksempel. Det er samme logikk IPCC bruker i feedback-sløyfen til atmosfæren, bortsett fra at de påstår at det blir tilført mer energi og temperaturen øker.

(PS! Teksten er auto-oversatt av google og korrigert av Fakta360, men fremdeles kan der forekomme uheldige ordvalg og setningsoppbygging. Meld gjerne i fra til post@fakt360.no om ev. uklarheter og feil.)

Forfatter og kilde: Roland Van den Broek – Sivilingeniør, opprinnelig publisert August 2023 her.

1 Sammendrag

Allerede i 2018, i en todelt artikkel ( her og her ), erklærte Georges Geuskens at tilstedeværelsen av CO2 i atmosfæren ikke kunne ha noen innvirkning på temperaturen på jordoverflaten. Basert på eksperimentelle data forklarte han at på grunn av uelastiske støt mellom molekyler i atmosfæren, hadde ikke tilbakestrålingsmekanismen antatt av visse klimaforskere tid til å finne sted i de nedre atmosfæriske lagene, og kunne derfor ikke ha noen innvirkning på klimaet.

I dag er myten om drivhusgasser (GHG) mer til stede enn noen gang. Troen på at en økning i temperatur er forårsaket av en tilbakestrålingsmekanisme deles fortsatt av en stor prosentandel av befolkningen.

Denne artikkelen anser ikke tilbakestrålingshypotesen for å være absurd. Fluorescensstråling utstrålt av drivhusgasser har blitt observert i svært høye høyder. Men det viser at selv om det skjedde i den nedre atmosfæren, kunne ikke denne tilbakestrålingsmekanismen ha den minste innflytelse på temperaturen på jordoverflaten.

Begrunnelsen er veldig enkel og tilgjengelig for alle.

Du trenger bare å forstå at vannstanden i et badekar ikke kan endres av en pumpe som suger opp vannet og tømmer det inn igjen.

2 Jordens varmebalanse uten drivhusgasser

Solen er jordens viktigste energikilde.

En del av energien den avgir absorberes på jordoverflaten etter å ha passert gjennom atmosfæren.

I hvert øyeblikk transporterer jorden energi fra overflaten. Denne energien sendes ut mot kosmos etter å ha passert gjennom atmosfæren.

Effekten den avgir avhenger av temperaturen. Jo høyere temperatur, desto større effekt som avgis.

Når den mottatte energien er større enn energien som sendes ut, øker temperaturen på jorden, og den synker ellers.

Hvis energien mottatt fra solen er konstant, etableres det til slutt en likevekt. Temperaturen tilpasser seg på en slik måte at den avgitte energien er lik den mottatte energien.

Når jorden er i termisk likevekt, er mottatt energi og energien som sendes ut over en tidsperiode Δt like. En eventuell temperaturøkningen forårsaket av den mottatte energien øker blir umiddelbart kompensert av reduksjonen i temperatur indusert av en økning i energien som sendes ut.

Denne mekanismen tilsvarer den til et badekar hvis tilførselsstrøm tilsvarer effekten mottatt fra solen, og evakueringsstrømmen til effekten som sendes ut av jorden. Denne strømningshastigheten øker med mengden vann den inneholder. Vannstanden i badekaret tilsvarer jordens temperatur. Se figur 1

Figur 1: Jordens energibalanse ved termisk likevekt

3 Jordens varmebalanse med drivhusgasser

Det er mange forskjellige tolkninger av virkningsmekanismen til drivhusgasser. I en artikkel fra 2009 nevner Gerlich og Tscheuschner 14 av dem og forklarer hvorfor de alle er falske.

Diagrammene i panel A og B i figur 3 er basert på mye brukte tolkninger av den strålingsdrivhuseffekten som finnes spesielt på NASA-stedene ( her og her ), CNRS ( her og her ) , UCAR ( her ) og Wikipedia ( her ) ). Du vil ikke ha problemer med å finne mange flere.

I følge disse kildene vil følgende betraktninger gjelde for klimagasser:

Jorden sprer energien som mottas fra solen ved tre forskjellige mekanismer: vannfordampning (faseoverganger), konveksjon og termisk stråling.

En del av den termiske strålingen som sendes ut av jorden absorberes av såkalte drivhusgassmolekyler (GHG) som går inn i en ustabil eksitasjonstilstand. Ved å gå tilbake til grunntilstanden, sender de ut energien de hadde absorbert på nytt i en hvilken som helst retning. Det er da uunngåelig at en del av den absorberte strålingen går tilbake til jorden. Jorden gjennomgår retrostråling (noen ganger kalt tilbakestråling) som varmer den opp, på samme måte som solen. Tilbakestråling regnes som strålingspådriv i IPCC-sjargong. Se figur 2.

Figur 2: Virkningsmekanisme for drivhusgasser. Stråling som sendes ut igjen av klimagasser kan returnere til jorden. Jo flere GHG-molekyler det er, jo større er denne effekten. Den opprinnelige figuren kommer herfra . Den har blitt modifisert for å indikere hele forløpet av retrostråling i blått. Flere mellomliggende absorpsjon-reemisjoner kan finne sted før retur til jorden.

I følge IPCC, i nærvær av drivhusgasser, må jordens temperatur øke. Dette vil da sende ut ytterligere stråling som vil kompensere for det som returneres av drivhusgasser.

Dette virker logisk og ugjendrivelig, men likevel er dette resonnementet preget av flere feil. Figur 3 gjør det enkelt å forstå.

Figur 3: Jordens varmebalanse i nærvær av klimagasser. Del A og B gjenspeiler de feilaktige prinsippene til IPCC. Panel C beskriver hvordan tilbakestråling skal fungere riktig hvis det oppstår.

Del A

En brøkdel f av strålingen som sendes ut av jorden absorberes av klimagasser. Jordens varmebalanse er ubalansert av mengden f siden det bare sprer mengden1−f mot kosmos når den mottar mengden1av solen.

Dette resonnementet er naivt: ubalansen kommer fra det faktum at absorpsjonen flyter f akkumuleres permanent i drivhusgasser, som om de var et uendelig reservoar. Diagrammet er ufullstendig. Re-utslippsfluksen som forhindrer denne akkumuleringen mangler.

Del B

Brøkdel f sendes ut på nytt nedover og absorberes av jorden. I følge IPCC forårsaker dette en økning i temperaturen som gjør at den kan spre denne ekstra energien. Den har vendt tilbake til termisk likevekt siden den nå evakuerer samme mengde energi som den mottatt fra solen.

Dette byr på to problemer:

 • Balansen er bare tilsynelatende balansert. IPCC glemmer å merke seg at retro-stråling nå må øke proporsjonalt med økningen i energi som forsvinner av jorden. Det ble lik(1+ff, og Jorden må spre en energi lik(1+f)+(1+ff=(1+f)2. Vi kan gjenta denne operasjonen så mange ganger vi vil, hver gang ubalansen øker. Det er et divergerende system og temperaturen må øke i det uendelige.

  Faktisk, første gang sender jorden ut1og retrostrålingen er lik 1+f:
  E1=1
  R1=1×f
  Den andre gangen sender jorden ut1+f og retrostrålingen er lik (1+ff:
  E2=1+f
  R2=(1+ff
  Tredje gang
  E3=1+f+(1+ff=(1+f)2
  R3=(1+f)2×f
  Fjerde gang
  E4=(1+f)2+(1+f)2×f=(1+f)3
  R4=(1+f)3×f
  Generelt sett n’te gang
  En=(1+f)n−1
  Rn=f ×f
 • Dette diagrammet inneholder en subtil, men grunnleggende feil. Det er lettere å forstå hvis vi flytter den røde sirkelen, opprinnelsen til pilen som representerer absorpsjonsstrømmen. Det ligger et sted mellom planeten og kosmos. Det ville være bedre å plassere det på overflaten av planeten. Fysisk er det der han er. Det blir dermed et komplementært avløpshull for badekaret. Det er da ikke mer avledning i strømmen som sendes ut av jorden som strømmer umiddelbart mot kosmos. Vi ser da at alle balansene er balanserte og at det ikke er nødvendig med en økning i jordens temperatur. Vi får dermed diagrammet til seksjon C.

Panel C

Dette er riktig mønster hvis det er tilbakestråling.

Emisjons- og absorpsjonsmekanismene er forskjellige. Utslipp mot kosmos påvirkes ikke av absorpsjon-tilbakestråling, hvor balansen er null. Det er lik strålingen mottatt fra solen. Jordens varmebalanse er null, fordi den avgir det den mottar.

Energibalansen til drivhusgasser er også null siden de slipper ut det de absorberer på nytt.

Besatt av tilbakestråling ser IPCC bare nedadgående stråling, mens dette hele tiden kompenseres av tilsvarende oppadgående stråling. Dette er lett å forstå ved å se på figur 2. Bare legg merke til at for hver pil som kommer tilbake til jorden, er det nøyaktig én pil som kommer ut.

Tilbakestråling kan ikke ha den minste innflytelse på temperaturen fordi oppvarmingen forårsaket av strålingen som returnerer til jorden alltid innledes av stråling som slipper ut og som induserer tilsvarende avkjøling.

En pumpe som slipper ut vannet den har trukket inn i et badekar vil aldri endre vannstanden, uansett kraft og strømningshastighet. Den har ingen innflytelse på den utgående strømmen som i likevekt er lik tilførselsstrømmen.

Jordens varmebalanse er alltid balansert. Den sender ut på nytt mot kosmos all energien den mottar fra solen, enten det er drivhusgasser eller ikke. Hvis vi fjerner fra del C alt som har med klimagasser å gjøre, finner vi nøyaktig diagrammet i figur 1 . Den termiske ubalansen notert av IPCC eksisterer ikke.

Hvis GHG-molekylene var spesielt ondsinnede og systematisk returnerte all strålingen de absorberer til jorden, ville koeffisienten f ville øke, men uten å endre noe i varmebalansen. Effekten deres vil forveksles med den til et speil. Men denne varmer deg ikke opp når du står foran den. Gjør et eksperiment: Plasser en gjenstand i en boks der alle innvendige flater er dekket med speil. Hvis du merker at gjenstanden varmes opp, ta umiddelbart patent på enheten din, og du vil bli enormt rik.

Hvis du synes det er vanskelig med jordens energiabsorpsjons-utslippsmekanismer, bør du vurdere følgende resonnement: Tilbakestråling er som regn som faller ned fra himmelen. Dette kommer ikke ut av ingensteds. Det kommer fra fordampning av havvann som kondenserer i høyden. Hver dråpe regn forårsaker en økning i havnivået som bare kompenserer for nedgangen i nivået som skjedde når samme mengde vann fordampet og deretter kondensert for å danne dråpen. Massebalansen er null. Det er ikke nødvendig for jorden å øke temperaturen fordi ytterligere fordampning vil øke nedbøren som igjen må kompenseres for.

GHG-molekyler er i energibalanse. De har ingen varmekraft. De produserer ingen energi. Bare energikilder, som sola, kan ha innvirkning på planetens overflatetemperatur, men ikke interne mekanismer hvis energibalanse er null.

Den strålende drivhuseffekten eksisterer ikke, bortsett fra i hodet til de som forestilte seg det. Uttrykket «drivhusgass» er spesielt dårlig valgt. Strålingen som absorberes og sendes ut av drivhusgasser mot jorden har ingen innvirkning på overflatetemperaturen.

Hovedfundamentet i teorien om global oppvarming av menneskeskapt opprinnelse har forsvunnet: strålingspåvirkningene knyttet til drivhusgasser eksisterer ikke. De er alle null. Alle programmene, analysene, studiene og publikasjonene som er avhengige av det er nytteløst.

4 Konklusjoner

Opprinnelsen til hypotesen om strålende drivhuseffekt går tilbake rundt 200 år. Se her .

Siden den gang har ingen lagt merke til at det er en mekanisme som bare gjenutgir den samme energien som den tidligere absorberte og at den ikke kan varme opp noe.

En subtil, men grunnleggende prinsipiell feil i det som tilsvarer et enkelt badekarproblem, har unngått alle vitenskapsmenns klokskap til nå. Det undervises i våre universiteter i dag, formidlet av forskningssentre med høyt omdømme.

Denne feilen ble utnyttet og vedlikeholdt av IPCC. Denne organisasjonen ble opprettet for å forske på årsakene til menneskelig påvirkning på klimaet. Den har betydelige økonomiske ressurser fra FN.

Maurice Strong

I virkeligheten sa Maurice Strong, en velstående kanadisk forretningsmann og hovedansvarlig for opprettelsen, tydelig at målet hans var å ødelegge våre industrisamfunn gjennom IPCC fordi han anså dem som ansvarlige for overutnyttelse av planeten. Han mente at det å gå gjennom demokratiske kanaler ga enorme finansieringsproblemer og ikke hadde noen sjanse til å lykkes. Å gå gjennom FN tillot deg å dra nytte av nesten ubegrensede budsjetter ved å omgå demokratiske begrensninger. Han var en smart rev, og planene hans utfolder seg slik han hadde tenkt.

Denne pseudovitenskapelige politiske organisasjonen har vridd forskningen i den eneste retningen som er gunstig for dens mål. Den organiserer sin alarmistiske propaganda ved å stole på datamodeller hvis temperaturprognoser er systematisk høyere enn virkeligheten fordi de er basert på en hypotese som er feil. Disse modellene er de eneste stedene i verden hvor det eksisterer en tilbakestrålende drivhuseffekt.

Et stort antall vitenskapelige publikasjoner som beviser påvirkningen av mennesker på klimaet er falske, selv om de har blitt fagfellevurdert. Vi har nådd det punktet hvor de fullstendig partiske IPCC-rapportene fungerer som grunnlag for utdanning som undervises ved universitetene våre. Professorer som våger å gå mot tankestrømmen som har blitt dominerende blir undertrykt eller til og med sparket av sine akademiske autoriteter.

En såkalt grønn industri har vokst med bred statlig støtte på bekostning av skattebetalerne og lobbyer hardt for å fremme utviklingen på bekostning av fossilindustrien.

IPCCs meldinger ble forsterket i det uendelige av en presse som ikke var i stand til å skjelne sannhet fra løgner og som viste skyldfølelse og utilgivelig mildhet da IPCC-håndlangerne ble tatt på fersk gjerning under manipulasjoner av data for å justere historiske temperaturrekorder som ikke passet til deres design (Climategate). Det er på høy tid at pressen undersøker IPCC fremfor å mistenke enhver klimarealist for å være en representant for oljelobbyen.

Politiske tiltak av totalitær karakter ble pålagt. De presser våre bransjer inn i konkurs eller til å flytte til mindre restriktive forhold. Den vestlige verden har engasjert seg i en prosess med kollektivt økonomisk selvmord.

Våre samfunn må engasjere seg i fryktelig dyre energiomstillingsplaner uten den minste innvirkning på klimaet. CO2 , et molekyl som er essensielt for liv, har blitt satanisert. Det må fanges og lagres ved hjelp av svært kostbare teknikker, mens økningen i innholdet i atmosfæren de siste tiårene er ansvarlig for grønnere planeten.

Fornybar energi vil aldri helt kunne erstatte konvensjonell produksjon, og på ingen måte produsere alle petrokjemiske produkter.

Våre unge mennesker har blitt indoktrinert og er livredde for å leve i en verden med en dyster fremtid. Pressen bryr seg ikke om gruppene som finansierer sine protester for å redde planeten fra et ikke-eksisterende onde, og rettssystemet viser uforsvarlig nedlatenhet i denne forbindelse.

Fri tanke må elimineres gjennom etablering av faktasjekkingssystemer og sannhetsdepartementer. Google, Facebook, Wikipedia, Twitter (før overtakelsen av Elon Musk) og FN erklærer at de har denne «definitivt etablerte» vitenskapen. Lovforslag om å sensurere all klimarealistisk tale er klare til å bli vedtatt. Klare mennesker som våger å ta et oppgjør med de som hevder å være de eneste som har Sannheten, må fengsles.

I Nederland arrangerer et universitet opplæring for å hjelpe psykologer med å konvertere klimaskeptikere til den nye grønne religionen.

De ønsker å tvinge oss til å leve uten å overskride et karbonbudsjett. Folk vil ikke lenger kunne reise mer enn et kvarter fra hjemmet sitt. Flyreiser vil være strengt begrenset, bortsett fra eliter. De som ikke respekterer reglene vil bli arrestert og dømt.

Selskaper og enkeltpersoner hvis aktivitet anses uforenlig med ESG-kriterier vil ikke lenger finne finansiering fra banker påvirket av enorme ideologiserte finansgrupper.

Du må slutte å spise kjøtt. Storfebestanden må ofres på drivhusgassalteret, for når den fordøyes, produserer og raper den metan. Denne GHG vil fortsatt være mye kraftigere enn CO2 .

Et økologisk diktatur etableres over nasjonal suverenitet under det falske påskuddet at hvis vi ikke gjør noe, vil jorden bli til en ildkule. Det er ikke lenger et politisk flertall for å motsette seg det. Rettferdighet, konvertert til klimaalarmisme, uttaler urettferdige partiske dommer for å påtvinge samsvar med ubegrunnede regler fra en klimasekt.

Situasjonen er virkelig forferdelig. Demokrati, hvor er du?

Det er på høy tid å snu. En stor tilbakestilling er nødvendig, men ikke den som WEF har forestilt seg som ønsker å slavebinde verdensbefolkningen ved å terrorisere den.

IPCC bør demonteres. Artikkel 2 i vedtektene har blitt irrelevant nå som vi vet at klimagasser ikke har noen innvirkning på klimaet. Det er nå veldig tydelig at klimaalarmister er de virkelige klimafornekterne.

Tretti år med intens mediehype har kastet oss inn i en avansert tilstand av mental forvirring. Jeg håper at denne artikkelen har brakt deg ut av det og at du nå er fri fra den tunge skyldbyrden som du har blitt satt på.

Jeg håper at alle vil gjenkjenne sine feil og at denne tilbakeføringen til normalen, basert på en rasjonalisert økologi, vil foregå rolig. I mellomtiden, la oss forberede oss på fremtiden på en fornuftig måte ved å dra nytte av solens nåværende nåde. Det er uten tvil den største energikilden på planeten. Det er han som regulerer klimaet. Vi kan bare etterkomme hans ønsker. Å late som du gjør det for deg gjennom geoengineering er som å spille trollmannens lærling.

5 Fremtiden

Det vil avhenge av deg.

De siste årene har situasjonen bare forverret seg eksponentielt. Bombardementet av opinionen blir sterkere og sterkere. Media harper for tiden på oss med en enestående hetebølge i Sør-Europa, hvis såkalte temperaturrekorder ikke vises i avlesningene fra målestasjonene. Det er ekkelt.

I dag har vi endelig et virkelig enkelt argument som definitivt undergraver IPCCs teser. Den må fortsatt distribueres.

Sannheten vil til slutt komme frem i lyset, men det kan ta tid. Det tok leger 200 år å stoppe praksisen med blodlating etter at den ble bevist ineffektiv.

Stilt overfor IPCC, som har kolossale midler til disposisjon for å spre klimaalarmisme formidlet av en presse som fullstendig har mistet peilingen, representerer vi ikke mye, men hvis vi ikke gjør noe, vil vi alle være ansvarlige for mytens overlevelse av menneskeskapt global oppvarming.

Vi må derfor ta initiativ. Det er mange flere som tviler på menneskets innflytelse på klimaet enn de tror, ​​men for få mennesker vet det.

Alle forskere som tror de har vist at den strålende drivhuseffekten er reell, må erkjenne feilen deres. Dette kommer til å bli veldig vanskelig, ingen liker å innrømme at de tar feil.

Klimarealister som trodde på det selv en liten bit kan og må tydelig si at denne effekten ikke eksisterer.

Ta pilegrimsstaven din og spre det gode ordet, uten frykt for å bli motsagt. Du har rett. Del denne artikkelen massevis, lik denne gode vitsen en venn delte med deg. Bli engasjert i diskusjonsfora og la de fryktinngytende trollene få vite at du eksisterer. Ikke vær stille.

Slutt å finansiere eller støtte torturistene dine for å mishandle deg.

Fortell pressen om det. Fortell favorittavisen din at du ikke lenger vil kjøpe den fordi du er lei av å lese artiklene hver dag som bare prøver å få deg til å føle deg skyldig og terrorisere av ikke-eksisterende grunner.

Henvend deg til dine politiske representanter. Få dem til å forstå at du nå nekter å stemme på de som ødelegger jobbene dine ved å fortsette å spre klimavrangforestillinger, og som vil nekte å avlyse alle tiltakene de har tatt til tross for sunn fornuft.

Ha alltid dette dokumentet om drivhuseffektens prinsipp for hånden. Det er en 3 siders PDF-fil. Du kan laste den ned ved å klikke på denne lenken . Ikke nøl med å diskutere det på en kveld med venner, eller å prøve å avindoktrinere barna dine som ikke vil lykkes på egenhånd.

Presenter side 1, den der alle pilene er røde i den øverste figuren. Forklar at pilene nedover skal varme opp jorden. Gå til side 2, den med de blå pilene i den øverste figuren. Påpek at hver pil som returnerer til Jorden alltid innledes med en pil oppover, at oppvarming alltid innledes med en tilsvarende avkjøling. Sammenlign det med pumpen. Forklar at planetens varmebalanse er uavhengig av tilstedeværelsen av drivhusgasser. Sammenlign det med regn (side 3). På dette tidspunktet bør motstanderne dine bli latterliggjort. Hvis du ikke overbeviser noen, er situasjonen håpløs.

Du kan prøve å gjøre det samme på Facebook eller YouTube. Publikum vil bli større, men du risikerer å bli et nytt offer for faktasjekking. I dag vil du ha bedre hell på Twitter.

Det er nå sikkert at den strålende drivhuseffekten ikke eksisterer av en veldig enkel grunn. Mirakuløst nok byttet ballen side. Men hvis klare mennesker fortsetter å oppføre seg som sauer, bør de ikke bli overrasket over å finne seg selv klippet inn til beinet.

Ikke vær passiv i håp om at andre vil gjøre det for deg. Ikke kast bort et eneste øyeblikk. Hvis du har klart å overbevise noen, overtal dem til å ta samme handling som deg. Ellers må vi leve med permanente regler for klimabegrensning og andre stadig mer restriktive totalitære bestemmelser. Dette vil sannsynligvis skje mye raskere enn du tror. Planene er allerede klare.

6 Vil du publisere artikkelen på nytt?

Hvis du ønsker å redistribuere artikkelen til dine egne lesere, publiserer du bare et sammendrag (eller begynnelsen) av artikkelen som spesifiserer

 • i begynnelsen, en høflighetslenke til den første publikasjonen på fransk laget av science-climat-energie.be (SCE):
  https://www.science-climat-energie.be/2018/03/28/le-co2-dans-les-basses-couches-atmospheriques/
 • på slutten, lenken til hele artikkelen. Velg språket som passer deg best:
  Fransk: https://qblog-rcli.netlify.app/posts/gaz-effect-serre-fr/
  Nederlandsk: https://qblog-rcli.netlify.app/posts/gaz – effect-serre-nl/
  engelsk: https://qblog-rcli.netlify.app/posts/gaz-effect-serre-en/

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube