Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

SSB bekrefter med statistisk analyse: CO2 har ingen betydning!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

SSB publiserte den 25. september 2023 en artikkel som i all hovedsak gjør alle klimamodeller ugyldige basert på faktiske observasjoner og statistiske analyser – noe SSB er eksperter på!

I bunn og grunn har SSB lagt hele det klimahysteriske grunnlaget som er basert på klimamodellene: Død og begravet. Ingen kan nå komme å si at dette kommer fra en fornekterblogg som er betalt av oljeindustrien når dataene er presentert fra SSB.

Dette er ikke mindre enn en sensasjon innen norsk akademia at en slik publikasjon som taler klimahysteriet midt i mot er blitt publisert!

Det er John K. Dagsvik og Sigmund H. Moen i SSB som står bak analysen.

Vi gjengir derfor deler av sammendraget fra SSB her, men oppfordrer leseren på det sterkeste om å lese både sammendraget på SSB sine sider, i artikkelen og ikke minst hele rapporten som du finner her:

SSB: I hvilken grad endrer temperaturnivået seg på grunn av klimagassutslipp?

SSB innleder

Et typisk trekk ved observerte temperaturserier over de siste 200 årene er at de gjennomgående viser lange sykler og en økende trend.

Les også:  Prosjekt vindturbin 1kW - Dynamo for bil?

Et sentralt spørsmål er om denne utviklingen er en del av en syklus som er analog til tidligere temperaturvariasjoner, eller om en systematisk endring av temperaturnivået har funnet sted i løpet av denne perioden, som et resultat av menneskeskapte utslipp av CO2. Selv om temperaturene i de senere årene skulle vise seg å avvike systematisk fra variasjonene i tidligere tider, er det likevel en komplisert utfordring å tallfeste hvor mye av denne endringen som skyldes utslipp av CO2.

Formålet med denne artikkelen er å drøfte dette spørsmålet nærmere, nemlig om det kan sies å være bevist om deler av temperaturøkningen i løpet av de siste 200 år skyldes utslipp av klimagasser.

I denne artikkelen beskrives først hvilke data som er tilgjengelige for analyse av variasjonene i klimatiske forhold.

Dernest diskuteres mulige kilder til temperaturvariasjon i kapittel 3. Her har skydannelse, strømninger i havene samt havenes kapasitet til å lagre CO2 vesentlig betydning. Nyere forsking tyder på at variasjoner i solas magnetiske felt har stor betydning for langsiktige svingninger i solaktiviteten. Ifølge teori og rekonstruerte temperaturdata påvirkes klima av sykliske variasjonene i jordbanen, jordaksen samt planetbanene til Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus.

Les også:  Roy Spencer and John Christy med ny studie: CO2 har langt mindre betydning enn antatt

I kapittel 4 gis det en oversikt over sentrale egenskaper til de globale klimamodellene basert på eksisterende litteratur. I kapittel 5 diskuteres statistiske tester av de globale klimamodellene. Disse viser at det er manglende konsistens mellom variasjonene i temperaturprediksjonene fra de globale klimamodellene og variasjonene i de konstruerte globale temperatureriene. Med andre ord sår disse resultatene tvil om klimamodellene er i stand til å skille mellom naturlige temperatur­variasjoner versus variasjoner som skyldes menneskeskapte CO2 i løpet av de siste 150 år.

Endelig rapporteres resultater fra en statistisk analyse av observerte tidsserier av temperaturdata fra ulike deler av jordkloden i kapitlene 6 og 7. Denne analysen benytter den samme tilnærmingen som Dagsvik mfl. (2020). Mens Dagsvik mfl. (2020) ikke hadde temperaturdata for de seneste årene, benytter vi temperaturserier i denne artikkelen som er ajourførte inntil 2021. Vi finner, i likhet med Dagsvik mfl. (2020), at hypotesen om at temperaturprosessen varierer tilfeldig rundt et konstant nivå (stasjonaritet) ikke blir forkastet. Dette kan tyde på at effekten av CO2 utslipp de siste 200 årene ikke er sterk nok til å forårsake systematiske endringer i temperatursvingningene.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: