Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Net Zero og grønn politikk er dømt til å feile, og den vil feile hardt!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Professor og klimaforsker Steven Koonin avslører igjen den klimahysteriske galskapen som rir politikerne i vesten i dag. De er i ferd med å demontere hele vår samfunnsstruktur og velstand under den vanvittige absurde påstanden om å redde oss fra klima. Klimaforskningen er i dag den mest lukrative og best finansierte forskningen du kan drive på med, forutsatt du er på den «rette» siden og messer deres narrativ om offer og gaver til klimagudene.

Det er pr. i dag ingen virkelige data som støtter at vi har noen annen klimaendring på gang enn naturlig. Derimot er det kun modellene som forteller om menneskets bidrag, eller signal i støyen som de også kaller det. De virkelige data forteller stort sett om null endringer både i styrke og antall. Dette er informasjon hentet fra siste IPCC rapport AR6:

Ingen endring for:

 • Kulde
 • Orkaner, Sykloner
 • Nedbørsmengder
 • Elveflommer
 • Kraftig nedbør og regn-flommer
 • Jordskred
 • Tørke
 • Vannmangel
 • Tørke i jordbruket
 • Brannstormer
 • Vindhastigheter
 • Kraftige stormer
 • Sand og støv stormer
 • Snømengder, isbreer og isflak
 • Kraftige snømengder og is-stormer
 • Snøskred
 • Havnivå endringer
 • Kystflommer
 • Kysterosjoner
 • Marine varmebølger
 • Havforsuring

Noe endringer er observert for:

 • Gjennomsnitt lufttemperatur
 • Varmebølger
 • Kuldebølger
 • Permafrost
 • Intense nedbørsperioder
 • Havis
 • Gjennomsnittlig havtemperatur

Klimakrisen finnes kun i modellene

Siden man ikke finner noen klimakrise i dataene selv til IPCC hvor kommer så alle disse klimakrisene fra? Det er modellene som har dem. Modellene skaper scenarier om klimakrise basert på de forutsetninger som blir puttet inn i dem. 40% av modellene blir selv av IPCC ansett som for varme og forkastet i sin helhet. Det er ganske skremmende at verdens beste modeller, hvor det er brukt milliarder av kroner på utvikling, får det helt feil 40% av tiden.

Den naturlige oppvarmingen på ca. 1,3 grader har skapt enorm velstand

Global oppvarming er et kjent fenomen og temperaturen har steget ca. 1.3 grader siden 1900. Denne vesle temperaturstigningen har skapt en enorm velstand for mennesker på nesten alle områder. Den har tillatt jordens befolkning å øke til det fem-dobbelte av hva den var på 1900-tallet. Livet er forlenget med 130% og de som kan lese og skrive har økt fire ganger. GDP pr. person er 6,8 ganger større og matproduksjonen er økt med 34% samtidig som fattigdommen er blitt syv ganger mindre. Dødsfall som er forårsaket av været er nå 50 ganger mindre.

Den globale klimakrisen sin påvirkning på økonomien er tilnærmet null

Koonin har selvsagt også samlet sammen den fagfellevurderte litteraturen om den globale oppvarming sin påvirkning på GDP (Brutto Nasjonalprodukt). Funnene er like nedslående som den klimahysteriske påstanden om klimakrise. Omtrent null. Eller høyst 1%, og dette er innen samme område som støy og derved ikke engang verifiserbart. Med andre ord er global oppvarming ikke en styrende faktor for endring av GDP.

Til tross for en enorm befolkningsvekst siden 1900 så har forbruket av landområder for kornproduksjon nesten ikke øket noe. Men resultatene av forskning og forbedret produksjonsmetoder har økt produksjonen med nesten 250% siden 1960.

Klimapolitikken med Net Zero

Menneskehetens har hatt enorme forbedringer på grunn av blant annet global oppvarming og i hovedsak på grunn av billig tilgang til fossile energikilder. Til tross for dette faktum så skal de nå strupe andre land sine muligheter til å oppleve samme vekst i sin velstand. Dette sørger de for gjennom Net Zero politikken her i våre land, samtidig som ESG (Economic Sustainable Governance) pålegges bankene og bedrifter over hele verden. Dette betyr i praksis at de ikke kan gi lån til bedrifter som ikke er grønne nok, eller følger deres grønne diktatoriske regler. Utviklingslandene får rett og slett ikke lov til å utvikle seg, såfremt de ikke kjøper kjempedyr teknologi for sol- og vindkraft. Ustabile energikilder man ikke kan bygge samfunn på.

India sin statsminister Narendra Modi uttalte i 2021 at «Kolonistenes tenkemåte er ikke borte. Vi ser fra den velutviklede verden at den energien som gjorde dem velstående, nå lukkes for utviklingslandene». Tilsvarende uttalte den Nigerianske presidenten Mohamed Bazoum i 2022 at «Afrika blir nå straffet av vesten ved at de slutter å finansiere prosjekter med fossile energier innen 2022. Men vi skal fortsette å kjempe, da vi har fossile energier som skal utnyttes»

Konklusjonen Koonin trekker er at den politikken som vi fører med Net Zero og ESG er både uansvarlig internt og umoralsk overfor andre land. Vi har ingen rett gjennom verdenssamfunnet til å moralisere eller diktere andre nasjoners utvikling og utnytting av egne ressurser. Vårt nåværende energisystem basert på fossile energier, er utviklet langsomt over tid og er basert på profitt i mange små ledd. Nye energisystemer basert på dekreter fra myndigheter og illusoriske ideer om en grønn framtid er dømt til å mislykkes. Nettopp fordi dem ikke er utviklet i takt med et behov eller etterspørsel, men er i bunn og grunn basert på god gammel planøkonomisk tankegods.

Så lenge regjeringer over hele verden – inkludert Norge – spytter inn milliarder av subsidier til en planøkonomisk industri, så vil industrien danse rundt gullkalven. Men når regjeringene til slutt går tom for andre folks penger, og selv trykkpressene av pengene ikke kan gå fort nok, da kollapser dette gigantiske pyramidespillet og Ponzi scam som det grønne skiftet i realiteten er. Da blir Net Zero et banneord og det grønne skiftet blir pælmet på historiens brune søppeldynge av Marxistisk tankegods som det i realiteten er!

Her er den detaljerte videoen fra Steven Koonin med hele hans foredrag:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube