Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Klimafølsomheten finnes ikke

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Klimafølsomheten – antatt temperatur ved dobling av CO2. Klimafølsomheten er i følge teorien, den virkningen en dobling av CO2-nivået vil ha på den globale temperaturen. Men, klimafølsomheten, slik den er definert i sammenheng med klimaendringer, finnes ikke. Helt siden den første Hovedrapporten til IPCC ble utgitt, FAR (AR1) (Utgitt i 1990 red. anm.), har alarmistene operert med en størrelse i området 4-6˚C. I følge AR6 vil temperaturen nå øke med 3˚C når CO2 dobles.

Av: Erik Bye – Artikkelen er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

TCR og ECS

Her er en kortfattet beskrivelse av de to typer klimafølsomhet vi snakker om, TCR og ECS: Den umiddelbare temperaturutviklingen som følger av økning i klimapådriv (utslipp), kalles transient klimarespons (TCR). På grunn av de tregere elementene i klimasystemet som hav og landis, vil temperaturen fortsette å stige inntil den er i likevekt med pådrivet. Denne likevektsstørrelsen kalles likevekstfølsomhet (ECS). Det er ECS vi snakker om i denne sammenheng og som det er IPCC angir.

ECS-verdier langt ned mot null I tillegg til de verdiene som IPCC opererer med, foreligger det beregninger langt ned mot 0˚C. Garvais (2021):

Gervais-2021-Climate-Sensitivity-Carbon-Footprints, PDF-dokument · 942 kB

Klimafølsomheten er falsifisert

Det er imidlertid ingen som har vært i stand til å bestemme eller å observere denne størrelsen nøyaktig og i følge Clark, er den, i tråd med falsifiseringen av Arrhenius, også falsifisert:

Clark (2009): A Null Hypothesis For CO2

Alarmistpåfunn

I følge H. Yndestad, er klimafølsomheten en størrelse alarmistene har funnet på, for å skape rot og virvar i klimadebatten (pers. medelelse). Størrelsen har ingen effekt og eksisterer ikke. Foreløpig er det altså ingen som har observert klimafølsomheten, ingen har klart å estimere den korrekt, og det er ingen vitenskapelige indikasjoner på at størrelsen eksisterer. Dette er også omtalt hos Klimarealistene:

Bagatellmessig klimafølsomhet
Se oversikten på bildet under.

En semantisk debatt

I kjølvannet av dette innspillet har det startet en debatt, om hvorvidt klimafølsomheten er lik null, eller om den ikke eksisterer. Hovedpoenget er at en økning av CO2-nivået ikke har noen effekt på temperaturen, no global warming! For det første endrer temperaturen seg før CO2-nivået, da kan ikke CO2 være noen pådriver for temperaturen.

Konseptet rundt klimafølsomheten er ingen teori, det eksisterer ingen hypotese, det er en modellkonstruksjon, uten vitenskapelig dokumentasjon. I følge bl. a. Craig svinger en mulig effekt av denne størrelsen på hver side av null. En variabel med variabel definisjon er uhåndterlig, med hensyn på å studere effekten av størrelsen. Noen konkluderer med at klimafølsomheten er null, jeg foretrekker å konkludere med at den ikke finnes, når det ikke engang finnes en hypotese om fenomenet.

Uansett, den antatte klimafølsomheten har ingen effekt på den globale temperaturen. Nok en forsvarsbastion hos FN og Klimapanelet er fullstendig detronisert og avvist!

Jeg vil rette en stor takk til Alf Ingar Kristiansen for alle viktige faglige innspill, referanser og diskusjoner om dette temaet.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube