Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Var alt bedre før?

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Klimarealister

Ja, det er det nok mange som mener. Det kan være fristende å tenke samme tanke, når en vurderer omfanget av klimadebatten. I perioden 1990 – 2015  var det en livlig debatt. Frontene sto steilt mot hverandre også den gangen, mellom Klimarealister og alarmistiske klimaforskere. Hvis vi ser på 2010 som et rimelig representativt år, var det Klimarealister som Per Engene, Einar Sletten, Kjell Stordahl, Olav M. Kvalheim, Ole Humlum, Ole Henrik Ellestad  og Jan-Erik Solheim som var blant de med størst faglig tyngde. Andre, som undertegnede, tok etter beste evne etter, ved å velge smalere felt innen klimafeltet.

Av: Erik Bye – Artikkelen er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Alarmistforskerne

På motsatt side var det Pål Prestrud, Knut E. Alfsen, Rasmus Benestad, Jørgen Randers, Helge Drange og Eyvind Jansen som var de mest aggressive. Ikke minst direktøren Pål Prestrud (biolog) var en skarp kniv i skuffen. 

Dekret om debattnekt

Nå er klimadebatten fullstendig død, ved at alle kanaler er stengt for innlegg fra Klimarealister. Nåværende direktør på CICERO, Kristin Halvorsen gikk jo til det skritt å nekte sine forskere i å delta i åpne, saklige debatter med Klimarealister. Dette ble gjort ved det dekretet som ble sendt fra Direktøren:

Dekret fra  CICERO:

«CICERO er et forskningsinstitutt som bidrar med klimaforskning på høyt internasjonalt nivå. Vi bidrar gjerne i den offentlige debatten med vår kunnskap og forskning, og har ved en rekke anledninger dokumentert hvorfor påstandene fra Klimarealistene ikke kan begrunnes vitenskapelig. Vi finner det imidlertid ikke hensiktsmessig å delta i en møteserie med Klimarealistene når vi ikke har en felles forståelse for hvilke kvalitetskrav som må stilles i en vitenskapelig debatt.»

Vennlig hilsen
CICERO
Kristin Halvorsen (sign)
Direktør

Tydelig og klar tale fra direktøren, og med lojale føyelige forskere, er debatten fullstendig fraværende. Så, den debatten som foregikk i alle kanaler, skriftlig og muntlig før 2015, kunne man lett lengte tilbake til. 

Det eneste aberet er at da måtte vi også tåle en voldsom språkbruk fra tid til annen. Tålte en ikke denslags slengt i ansiktet, burde man holde seg unna klimadebatten. 

Læreboka Tellus 10

Her er et godt eksempel på dette. I 2007 kom læreboka Tellus 10, naturfag i 10. klasse på ungdomskolen. Det var den første læreboka som hadde et kapittel om klima og det ble en kilde til mye strid og skriverier. Kapittelet hadde slagord som: varmere, våtere, villere, og brukte hockey-kølla til M Mann som blikkfang. Kølleskaftet går som forventet, rett til himmels. Først etter nøye gransking var det mulig å se at temperaturgrafen var modellert. Naturlig nok, ingen hadde målt temperaturen etter 2007, men dette måtte tolkes ut fra grafen, teksten sa ingen ting om dette. Blikkfanget var kølleskaftet.

Dette resulterte i en artikkel i Skoleforum: Erik Bye: «Indoktrinering om klima i skolen», Skoleforum, 19.6.2009. Artikkelen berørte bl.a. det som er nevnt her, og ble starten på en rekke omtaler fra min side av «indoktrineringen om klima i norsk skole».

Klimaklok i skolen

Samme år satte Siri Kalvig og Kikki Kleiven i gang kurset: «Klimaklok i skolen», for lærere i ungdomskolen. Miljøverndepartementet. som finansierte kurset, som lærerne måtte betale for å delta på, innviterte meg til å delta gratis. Om de hadde tanker om å omvende meg vet jeg ikke. Siri Kalvig var uansett en meget dyktig formidler, med karisma på scenen og dramatiske innslag i videoer som ble vist. Bl.a. haifinner som dukket opp bak Siri der hun sto i vann til knes. Havet hadde selvfølgelig steget, som varslet. Siri unnkommer, ved å løpe opp på land, med ski på beina! Smeltingen og havstigningen «foregikk» så ekstremt fort som det ble hevdet og skremt med.

Kursdeltagelsen medførte en artikkel til, spesielt rettet mot indoktrineringen på kurset: Erik Bye, «Indoktrinering om klima», Dagsavisen Nye Meninger, 20.1.2010. Her valgte avisen å ha Siri Kalvig som blikkfang!

Burkey forskrekker

Mange av kursdeltagerne på kurset Klimaklok i skolen, ble nok forskrekket over denensidige formidlingen på kurset. Forskrekket ble jeg også, da jeg leste innlegget til Tormod Burkey, i Dagsavisen: Tormod Burkey: «Medias klimaansvar», Dagsavisen Nye Meninger, 27.1.2010.

Biologen Burkey, med PhD, hadde kraftordene i sin hule hånd. Her er noen sitater fra artikkelen, med de største språkblomstene:

Medias klimaansvar

«Om vi ikke klarer å løse klimakrisen, må folk som Erik Bye, som forvirrer folk ved å skrive om ting de ikke har greie på, ta en vesentlig del av skylden. Pressen, som slipper disse folka til i sine spalter, må også ta sin del, av ansvaret for at vi kjører så friskt på veien til helvete.

Erik Bye, forsker og dr. philos i «realfag», skriver en kronikk under tittelen «Indoktrinering om klima» i Dagsavisen 20.1, dagen etter at noen pedagoger på Ås skrev om undervisning i områder hvor «forskere er uenige» – med klima som eksempel.

Forfatter: Jeg har ikke peiling på klima

Det er vanskelig å klandre legitime klimaforskere for ikke å engasjere seg nok i «debatten». For om de skulle tilbakevise alt tøyset som klimaskeptikere får på trykk i aviser, blogger og diskusjonsfora så ble det ikke mye forskning. Derfor hender det at jeg melder meg på i klimadebatten, selv om det ikke er mitt fagfelt og jeg helst vil slippe.»

Og:

Sjarlataner og gamle gubber

«Klimafornekterne er sjarlataner. Typisk er de gamle gubber, som selv ikke har klima som forskningsområde og som aldri har publisert relevante artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. Dette er folk som selv ikke kommer til å være her når konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene lar seg føle på kroppen også for oss her i det rike nord. Sentrale skikkelser er folk som operert som våpen-dragere for tobakksindustrien og siden har prostituert seg for oljeindustrien».

Og avslutningsvis:

Pressen har ansvar

«Det kan se ut som om vi ikke klarer å stanse opphetingen før det er for sent, hovedsakelig fordi ingen vet hvordan man får menneskeheten til å handle når det trengs. Om vi ikke klarer å løse klimakrisen, må folk som Erik Bye, som forvirrer folk ved å skrive om ting de ikke har greie på, ta en vesentlig del av skylden. Pressen, som slipper disse folka til istedenfor å sile de bort på faglig grunnlag, må også ta en del av ansvaret for at vi kjører så friskt på veien til helvete.»

Skrøt på seg dr. Philos

Så, da visste jeg det. Han skriver at han ikke har peiling på det han skriver om («selv om det ikke er mitt fagfelt») så innlegget fikk stå i fred. At han skrøt på seg en dr. Philos grad med sin PhD, på egen hjemmeside, blir en underholdende kuriositet i denne sammenheng.

Slike useriøse, personrettede, direkte sjikanøse innlegg, slipper vi stort sett unna i den pågående debattdøden!

RIP.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube