Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Net-Zero bruker kun menneskeskapt CO2, men modellene bruker all CO2

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Den fossile andelen av CO2-utslippet er plukket ut som den syndige for global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer. Men til tross for dette legger IPCC den totale CO2-mengden inn i sine modeller, dvs. fremskrivninger, både den naturlige og den fossile andelen. Dette sier de selvfølgelig ikke noe om. Det ville jo blitt et ramaskrik. Det naturlige utslippet står for 96 – 99%, mens det fossile da utgjør 1 – 4%. Kjemisk og funksjonelt er det ingen forskjell på det naturlige og det fossile CO2-et. Men når de hevder at først når alt er med, da stemmer modellene, er det et eller annet som ikke stemmer.

Av: Erik Bye – Artikkelen er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Det som er det underlige her er: hva er det som stemmer når all CO2 er med? Det at det stemmer er en ren påstand, faktum er at modellene feiler gang på gang, mer og mer. De estimerte temperaturverdiene ligger systematisk over de observerte. Strengt tatt kan en jo lure på hva de skal med modellene? I AR3 (TAR) skrev IPCC at klimaet ikke kunne modelleres og heller ikke predikeres:

Klimaet kan ikke modelleres 

“The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future exact climate states is not possible. «The Scientific Basis», p. 78.

Hvorfor eller hvordan holder de da på med det de kaller modellering? Det er jo fremskrivinger, med et betydelig innslag av expert judgements. Fremskrivningene er absolutt ikke uberørt av menneskehender.

Temperaturen endrer seg før CO2-nivået. Hvordan skal de da kunne estimere resultatet, når deres forventede resultat er årsaken? Snakker de noen gang om dette bakvendtlandet? Hvis de skjønner noe som helst av dette da?

Arrhenius’s varmeteori er falsifisert

Når Arrhenius’s varmeteori er avvist, hvordan kan de da uansett, fortsette å «modellere» temperaturen som et resultat av litt CO2 i atmosfæren? CO2-hypotesen  må avvises, da er det ikke mulig å få noe fornuftig ut av framskrivningene heller.

I tillegg til at Arrhenius er avvist, er jo klimafølsomheten en ikke-eksisterende størrelse. Hva er det igjen av CO2-hypotesen? 

Når klimaet ikke kan predikeres, er det ikke mulig å si noe om et fremtidig klima. I så måte er jo hele diskusjonen rundt klimamålene en eneste stor bløff. De er politiske påfunn, uten noen vitenskapelig dokumentasjon: Når vi får kostnader så er det noen som tjener på det. Klimamålene er politiske påfunn!

Hva er det som gjør at skuespillet med Klimapanelet kan fortsette, uten noe faglig grunnlag?

Verden vil bedras!

Figur 1. Strålingsbidragene som IPCC legger til grunn i sine framskrivninger.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube