Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Verdien av Norsk Thorium kan være 10 dobbelt av samlet oljeverdi

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Norge har igjen trukket vinnerloddet når det gjelder tilgang til billig energi. Samtidig kan våre politikere få gjennomført sine CO2 kutt slik at både klimahysterikerne og klimarealistene vinner på dette.

Våre samlede Thoriumdeponier anslås i dag til å være et sted mellom 87.000 og 320.000 tonn, sier NTNU professor Jan Emblemsvåg i et foredrag presentert av Tekna.

Ikke 10 men 100 ganger mer energi enn all olje

OPPDATERING: Anslagene fra Emblemsvåg er antagelig feil med 10 gangen. I følge US Geological Survey (2007) har Norge via de 170.000 tonnene med Thorium ikke 10 men 100 ganger mer energi enn all olje som både er pumpet opp og som fremdeles ligger igjen. Dette kommer fra rapporten Thorium som energikilde – Muligheter for Norge. Utgitt av regjeringen i 2008.

På 60 tallet gjorde også kloke hoder et overslag av samlet oljereservoarer og i dag vet vi, at det vi har funnet er det mangedobbelte av selv de mest optimistiske anslag. Vi kan derfor også anta at selv det mest optimistiske anslaget på 320.000 tonn antagelig er alt for konservativt og at der eksisterer langt mer Thorium i Norge enn vi har oversikt over i dag.

Dersom man så omregner den potensielle energien som Thorium utgjør til elektrisitet og bruker dagens strømpriser, så ville verdien overstige tilsvarende energi fra oljenæringen med kanskje 10 gangen. Vi har nok Thorium til å drive alt energiforbruk i Norge i 2500 år, sier NTNU professor Jan Emblemsvåg.

Han bekrefter også i presentasjonen det som vi har fortalt mange ganger at både Tyskland, England og Sverige har vært ekstremt nær fullstendig kollaps av sine strømnett på grunn av alle vindturbinene de har satset på. De har blitt berget i 12. time av kullkraftverk og atomkraftverk i andre land.

Foredraget avdekker også som Geir Hasnes har påpekt i sin egen kronikkserie hos NTNU at det grønne skiftet er umulig med vind- og solkraft. Men derimot kan Thorium-reaktorer være eksakt det som kan løse både vårt energibehov og bli framtidens gull for Norge.

Thorium er framtidens olje for Norge

Norske politikere er såpass uinformert at de nå skal satse på havvind som det nye saliggjørende. Japan har allerede testet dette ut og demonterer nå sine havvindprosjekter utenfor Fukushima til 60 milliarder yen, etter 10 års drift med konklusjonen at det er ikke lønnsomt.

Thorium derimot er både billig, sikkert og effektivt. Disse reaktorene kan også bruke avfallet fra ordinære kjernekraftverk som brensel sammen med Thorium. Derved får vi gratis energi og løser samtidig lagringsproblemet fra tradisjonelle atomkraftverk.

En Thoriumreaktor basert på flytende salt (MSR – Molten Salt Reactor) er også på en annen planet angående sikkerhet. I lys av den oppdiktede klimakrisen som hele verden nå frykter har allerede en rekke land igangsatt en intens forskning rundt denne teknologien. Norge har så lang kun rukket å legge ned de to forskningsreaktorene vi hadde.

Verdiene som ligger i dette er like åpenbare som oljen i Nordsjøen var for de visjonære i sin tid. Den store forskjellen er at teknologien for en Thorium reaktor er langt enklere enn en olje-plattform og gevinsten eller inntekten er kanskje opp til 10 ganger større enn den samlede oljeproduksjon til all tid i Norge.

Thorium, det nye Giga-eventyret

Nå er spørsmålet når vil det gå opp for politikerne at vi er nødt å sikre oss kunnskaper og komme i gang med dette nye Giga-eventyret som Thorium er. Slik som oljen en gang skapte vårt velferdssamfunn, slik kan Thorium nå tidoble dette.

Hvilke partier er først ute med å signalisere at de vil satse på Norges nye giga-inntekter?

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Vindmøller og Acer over og ut

Straks vi eller Tyskerne begynner med Thorium for alvor da vil vindmøller både på land og til havs, solkraft, Acer kabelen og Acer samarbeidet bli en saga blott. Ikke behov for slikt mer. Thorium og MSR reaktorer vil utvilsomt bli den nye oljen for verden.

Anbefaler alle å se filmen på Tekna. Flere reaktorer er bygget og testkjørt. Canada, Danmark, USA, Indonesia, Cern og Kina er nå alle i gang med MSR i planlegging og produksjon. USA her nå designet 4 varianter. TerraPower og Southern Company finansiert av Bill Gates er tungt inne på prototype med Thorium.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube