Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Klimahypotesen om CO2 er nå fullstendig falsifisert!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

I nesten 50 år har klimamodellene som hele klimahysteriet er basert på, innebygget en forutsetning eller hypotese som nå endelig er ugjendrivelig bevist som feil, eller falsifisert som man sier. Det gjelder det såkalte «hot spot» som samtlige av IPCC sine modeller forutsier som en del av den globale oppvarmingen, skal skje i de høyere luftlag over tropene.

Nå har Dr. John Christy som er professor i atmosfærisk vitenskap ved UAH framlagt bevis fra tre ulike datasett om at hele denne hypotesen som IPCC og modellørene baserer seg på er feil. Med andre ord er hele klimahysteriet basert på modeller som nå er fullstendig falsifisert fra faktiske vitenskapelige målinger.

Christy påpeker de håpløse påstandene fra IPCC om at det er modellene som er korrekte og målingene fra den virkelige verden er feil. Men nå er som nevnt data inne fra tre ulike kilder: satellitter, værballonger og værstasjoner som alle viser det samme. Modellene stemmer ikke med virkeligheten. Med tre ulike og uavhengige målemetoder så mener Christy at dette er ugjendrivelige bevis eller falsifisering av modellene.

Med tre ulike og uavhengige målemetoder så mener Christy at dette er ugjendrivelige bevis eller falsifisering av modellene.

Gapet mellom scenarier fra modeller og virkeligheten øker

Man skulle tro at etter 40-50 år med modeller så skulle gapet mellom observasjoner og modellene minke. Altså at modellene blir bedre og bedre med økte kunnskaper. Men i den politiserte parameterstyrte modellverden har gapet mellom virkeligheten og modellene tvert imot økt. Dette viser at modellene er ikke basert på fundamental fysikk, men på antagelser og tilnærmelser som kan styres. Når så disse parametere tunes til å passe med overflatetemperaturen, så stemmer de ikke med virkelige data fra høyere lag av atmosfæren. Det betyr at modellene er feil.

Les også: IPCC er solfornektere og en politisk rugekasse for penger, makt og prestisje

Det som teamet til Christy og UAH har funnet, er den virkelige testmetoden av klimamodellenes forutsetning. Klimamodellene har med andre ord en akkumulering av varmen (hot spot) som forutsetning for CO2 basert global oppvarming skal kunne skje, men det skjer altså ikke i virkeligheten. Atmosfæren har med andre ord mekanismer for å kvitte seg med denne oppvarmingen som modellene ikke har.

De IPCC modellene som er nærmest UAH sine data er de modeller som fremdeles er for varme men har den aller laveste sensitiviteten for CO2. Det betyr at CO2 har mindre påvirkning enn de «kaldeste» modeller til IPCC.

Hypotesen om CO2 basert oppvarming falsifiseres

Christy påpeker at innen vitenskapen så setter man fram en hypotese og deretter tester man den. Når så data ugjendrivelig viser at hypotesen eller i dette tilfellet modellene om CO2 basert oppvarming tar feil, da tilsier den vitenskapelige metode at man konstaterer hypotesen som feil!

Men man ser ikke denne enkle vitenskapelige integriteten og konklusjonen her. Tvert imot så kommer modellene med mer og mer skremmende scenarier om framtiden som er politisert og ikke har noe som helst med virkeligheten å gjøre.

Penger, makt og prestisje – Ikke vitenskap

Christy avslutter med at: Når data ugjendrivelig har bevist at klimahysteriet er feil, så jobber man mot veldig godt organiserte og finansiell sterke organisasjoner som gjør nærmest alt for å forhindre at denne sannheten kommer ut.

Les også: Terje Søviknes løy om Acer! Prissjokk på strøm er ventet i vinter!

Her er altså Christy helt på linje med Kent Andersen sine påstander om hva som driver klimahysteriet videre. Det er absolutt ikke vitenskap.

Konklusjon

Nå som modellenes hypotese om klima er falsifisert så kan vi nedlegge Parisavtalen, Langskip, CO2 avgifter, Cicero og MDG! Deretter kan vi fokusere på å bygge landet og velstanden basert på overflod av energi og penger!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!