Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Strømprisene – Et vanstyre av Norge som vi knapt har sett maken til i moderne historie!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Av fylkesleder i Vestfold og Telemark: Torgny Lars Bakken

Utviklingen innenfor det norske energimarkedet er for tiden ganske skremmende, og underbygges i denne artikkelen med illustrerende nøkkeltall. Galskapen er drevet av premissene for FN´s klimapolitikk og Parisavtalen.

Som kjent går disse premissene ut på at menneskeskapte Co2-utslipp er den vesentlige klimadriveren på jorden, og årsaken til uønskede klimaendringer. FN´s makthavere har fått store deler av vår vestlige verden til å tro at menneskeheten kan styre gradestokken ved hjelp av skatter, avgifter og offentlige inngrep. De økte strømprisene er drevet av dette klimahysteriet!

Det er nå på tide å finne fra kalkulatoren. Her kommer nøkkeltallene, og enhver som kan benytte denne kalkulatoren vil temmelig raskt forstå hvor galt dette er, og hvor det bærer hen!Det totale norske strømforbruket per år er i dag på ca. 135 TWh.

Den samlede produksjonen ligger på ca. 150 TWh. Vi har med andre ord en eksport av overskuddskraft på omlag 15 TWh per år. Over 95 prosent av den norske kraftproduksjonen stammer fra våre vannkraftverk. Vi kan raskt slå fast at Norge er tilnærmet selvforsynt med vår egen vannkraft til eget forbruk.

Les også: Så du tror du har klima-angst? Nå skal du virkelig få angst!

NVE har dessuten estimert at Norge kan ta ut cirka 10 TWh hvis vi moderniserte eksisterende vannkraftverk. All utbygging av vindkraft i Norge er med andre ord en direkte følge av klimahysteriet!Cirka 1170 vindturbiner som hittil er reist over fjord og fjell produserer i dag til sammen cirka 10 TWh. All videre utbygging av vindkraft, både til lands og til vanns, både selve turbinene og strømnettet i forbindelse med disse, vil likeledes være adressert til klimahysteriet!

Den store prisdrivende etterspørselsveksten kommer fra Europa; hvor klimahysteriske politikere har stengt ned stabile kraftkilder som kull-, olje- og atomkraftverk for å erstatte disse i all hovedsak med vindkraft. Dette har så langt vært en gedigen fiasko, og fungerer svært dårlig i perioder med lite vind.

Våre egne politikere har imidlertid ikke tenkt å trekke noen som helst lærdom fra dette, noe deres egne grønne planer vitner om. I stedet har våre politikere inntatt roller som «Europas grønne batteri» for å bøte på en mislykket energipolitikk ute i Europa! Og, det stopper ikke der!

Politikerne på Stortinget ønsker også å legge til rette for at vi skal være «et grønt batteri» for «Big Tech´s» økende behov for enorme datalagringssentre og batterifabrikker som følger med «Det grønne skiftet»:De tre batteriparkene som er under utbygging eller planlegging i Norge ville til sammen ha krevd 5 TWh. Dette tilsvarer da 1/3 av den nåværende norske eksport av kraft; eller sagt på en annen måte omlag 585 nye vindkraftturbiner i norsk natur.

Les også: Tyskland: Største industrielle kollaps siden andre verdenskrig!

I tillegg planlegges dataparkanlegg i Norge som NVE har estimert vil kunne tilsvare hele den nåværende eksportkapasiteten; dvs. cirka 15 TWh. Eller ytterligere 1755 vindkraftturbiner i norsk natur. Bare el-bilene på norske veier vil i 2030 etter estimatet forbruke 4 TWh, tilsvarende 468 vindkraftturbiner. I tillegg kommer alt annet som brummer: Gravemaskiner, busser, lastebiler, ferger etc.

Alt dette medfører en sterkt prisdrivende etterspørselsvekst etter norsk strøm, på et stadie hvor vår egen kraftkapasitet ligger langt under ambisjonene. Slikt blir det høye strømpriser av!

Denne enorme etterspørselsveksten vil måtte ramme stadig flere norske husstander, hvor stadig flere vil bli avhengige av NAV. Slik denne prisveksten på energi også vil ramme svært mange norske bedrifter, og især de bedrifter som har en kraftkrevende produksjon.

Arbeidsplasser vil gå tapt i takt med prisveksten. Flere bedrifter vil bli avhengige av statens almisser. Flere bedrifter vil flagge ut sin virksomhet for å kunne opprettholde sin konkurranseevne.

Les også: Titanic’s ravende gale fyrbøtere og God Jul?

Distriktene vil tape konkurransekraft. Når energiprisveksten kommer ut av kontroll, vil alt du kjøper bli dyrere. Bakeren vil få høyere strømregning. Ditt daglige brød vil da bli tilsvarende dyrere. Det må forventes en sterkt nedbrytende inflasjonsvekst i årene som kommer.

Slik har våre klimahysteriske politikere forvaltet Norge. Jeg vil kalle det et vanstyre vi knapt noen gang tidligere har sett maken til i moderne norsk historie!

Politikere på Stortinget som alle bærer et medansvar for «Det Grønne Skiftet» bør sparkes ut av sine posisjoner snarest mulig, og erstattes av politikere fra Demokratene. Vi trenger nå mer enn noen gang tidligere politikere som setter Norge først; og som ikke opptrer som marionetter for FN og EU.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!