Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

De lyver om absolutt alt i klimasaken

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Dagens løgner fra klimaindustrien er så omfattende og grove at man må tilbake til Joseph Goebbels sin tid for å finne lignende propaganda. Absolutt alt de fremstiller og påstår i media om klimahysteriet er ikke bare feil, men ofte også helt motsatt av hva de påstår.

Langt flere mennesker overlever i dag naturkatastrofer på grunn av tilgang på høyere levestandard via billig energi, slik at de kan bygge seg solide hjem. Dette til tross for en befolkningseksplosjon de siste 150 årene. Alle trender for branner, nedbør, flommer, orkaner, tørke er enten nedadgående eller uforandret de siste 100 årene.

Les også: Hetebølge på 700 grader celsius

Det grønne skiftet som skal gjøre at andre fattige i verden får det bedre virker helt motsatt. Noen få mektige klima-profittører blir søkkrike, mens folk i vesten blir fattigere. De aller fattigste blir frarøvet sin adgang til billig energi og derved også sin mulighet for å utvikle et trygt og miljø-hensyntagende samfunn. Ingen mennesker som er sultne og lurer på hvor neste måltid skal komme fra, bryr seg en døyt om klima.

Nedenfor får du en liste med saker med referanser til kilder om forskningen.

Palmer Drought Severity Index

Politikere, media og klimaforskere påstår det blir mer tørke og hetebølger som følge av klimaendringene, data viser noe annet. Denne grafen fra USA viser det stikk motsatte. Det er en svak trend mot mer nedbør siden 1895 i USA. Dust bowl og den store tørkeperioden på 30-tallet i USA ser man tydelig som en av de verste periodene med lite nedbør. Ellers er der ingen sammenheng mellom denne grafen og økt CO2 i atmosfæren. Bløff og løgn hele CO2 fantasien.

Kilde: https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/national/time-series

Nedbør i USA

Den totale nedbørsmengden er i likhet med tørke indeksen svakt økende mot mer nedbør. Variasjonene fra år til år eller pr. 10-år er så minimale at det er umulig for levende organismer å oppdage differansen på ca. 0,5 mm nedbør pr 10-år.

Kilde: NOAA

US Annual strong to violent tornadoes 1955-2018

Tornadoer er et elsket eksempel på storm og ødeleggelser som media fråtser i ved hver anledning. Også den tendensen er sterk nedadgående for hele USA. Igjen er det løgn og bløff media presenterer og de sier det totalt motsatte.

Globale orkaners hyppighet

Som man ser av grafen er der enorme variasjoner på både frekvensen og styrken på orkaner. Frekvensen eller hyppigheten på de sterkeste orkanene har nå nådd et historisk lavpunkt som vi ikke har hatt siden 1987 – nesten 40 år siden. Dette skjer i en verden der CO2 øker og skulle skape hyppigere og kraftigere orkaner. Klimahysteriet er svindel fra ende til annen.

Les også: Fakta 8: Mer CO2 gjør det mulig å produsere mat til flere mennesker

Så kan du sammenligne denne faktaopplysningen om hva som presenteres i media og av globalister over hele verden når filmer en orkan og påstår tendensen er økende. Fakta er totalt motsatt.

Kilde: https://climatlas.com/tropical/

Globale orkaner sin akkumulerte energier

Man får ofte argumentet at globale orkaner blir færre men de blir verre og sterkere. Nok en løgn for data viser det stikk motsatte. Siden 1994 – de siste 25 årene – har trenden vært sterkt nedgående og orkanene utviser nå en mindre mengde total akkumulert energi enn tidligere.

Global Tropical Cyclone Frequency

Dersom man ser på absolutt alle tropiske orkaner så viser bildet stort sett det samme. Ingen eller en svakt nedadgående trend siste 25 år. Generelt har antall orkaner globalt nå nådd et historisk minimum med kun 36 orkaner siste 12 måneder. Kun slått av minimum i 2009 og i 1977. Så også her viser data noe totalt annet enn det bildet som de forsøker å innprente i oss via propaganda i media for klimahysteriet.

Kilde: https://climatlas.com/tropical/

OSI Arctic Sea Ice Extent

Så kommer en klassikker: Polene smelter og det blir mindre og mindre havis. Bare et blikk på figuren nedenfor forteller noe annet. Nemlig business as usual. Så Al-Gore sine skremsels-propaganda-tale ved mottakelsen av Nobels fredspris i 2007 hvor han hevdet at nord-polen ville være isfri i 2014 var blank løgn. Dette var altså de fremste klimaforskerne i USA han refererte til. Garantert med kompis-vurdert «forskning» også kalt peer review.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Antall døde av naturkatastrofer

Statistikken for antall mennesker som dør av naturkatastrofer som branner, flom, orkaner, ekstremvær, tornadoer, vulkaner osv. har en sterk nedadgående trend de siste 100 årene siden toppen i 1920 årene. Årsaken er i hovedsak at mennesker har fått langt bedre levestandard og derved evne til å bygge bygg som beskytter til tross for en samtidig befolkningseksplosjon. Så igjen lyver de som sier langt flere mennesker dør nå som følge av ekstremvær enn tidligere.

Kilde: OurWorldindata.org

Totalt brent areal siden 1916 i USA

Hvor mange ganger blir det ikke rapportert om de store skogbrannene over hele verden og at klimaendringene med økt tørke og lite nedbør medfører at klimaendringene er her nå. De er synlige og de er farlige i følge de profesjonelle klima-skremmerne. Men som alltid så er det de sier ikke bare løgn og bedrag det er faktisk stikk motsatt. Nedbrent areal har gått kraftig ned siden 1920-30 tallet og har hatt en svak oppgang siden 2000.

Les også: Svalbard’s middeltemperatur steg med 7 grader på 10 år!

Kilde: Wikipedia

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube