Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Den vitenskapelige metode og falsifisering av klimakrisen

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Enkelte utviser store problemer med forståelsen av vitenskapelig metode og prinsipper. De aller fleste tar den lettvinte veien og stoler på spesifikke fagmiljøer, autoriteter og konsensus. De henviser til å stole på «vitenskapen» og forstår rett og slett ikke vitenskapens natur. Hadde det vært slik så ville vi ikke trengt noen vitenskap men kunne fått alle svar fra preste- og adelskapet.

Ett av de grunnleggende prinsipper innen vitenskapen, spesielt den naturvitenskapelige disiplin, er at enhver hypotese, som for eksempel at CO2 har skapt en klimakrise, må ledsages av et framsatt forsøk eller test med potensiale for falsifikasjon, hvoretter hypotesen må forkastes som feil, eller justeres om den blir falsifisert (ikke bekreftet) med nyere data.

Se filmen om artikkelen i stedet?

En omfattende hypotese kan ha flere bekreftende variabler eller forsøk, men trenger bare en -1- falsifisering, altså et ikke bekreftende resultat, avvik eller data for å avvises.

Vitenskapelig metode er en kontinuerlig prosess og begynner med observasjon av verden. Den nysgjerrige vil da stille spørsmål om årsaker og sammenhenger og lage hypoteser om hvorfor ting er som de er. De beste hypotesene vil føre til at man kan gjøre forutsigelser som kan testes. Nøyaktig utførte eksperimenter kan så gi empiriske data som viser om forutsigelsen basert på hypotesen stemte. Avhengig av hvor godt dataene fra flere tester stemmer med forutsigelsen kan hypotesen forbedres, forandres eller forkastes.

Kilde: Garland, Jr., Theodore «The Scientific Method as an Ongoing Process»

Alle vet vi har klimaendringer men forklaringene er forskjellige

Innen klimaindustrien påpeker de manglende isbjørner, isfri Nordpol, smeltende isbreer, havstigning, økninger i ekstremvær, tørke, branner osv. som mange bekreftende variabler på at vi har en klimakrise. Men de har til nå ikke kunnet bevise at det faktisk er CO2 som er årsaken til klimaendringer. De har kun en samvariasjon og datamodeller å vise til. For at datamodeller skal virke må systemet de simulerer være fullstendig forstått, noe som ikke er tilfelle med jordens klima.

En av de store påstandene til støtte for klimakrisen er at økende CO2 har en korrelasjon med økende tendenser av stormer, orkaner, nedbør, flommer, tornadoer osv. Selv om man finner en samvariasjon mellom variabler så er en slik samvariasjon ikke noe bevis for korrelasjon. Altså at den ene variabelen slik som CO2 er årsaken til den andre variabelen som frekvensen av ekstreme værhendelser.

Media hiver seg selvsagt på ethvert slik tilfelle av ekstreme værhendelser da dette er godt stoff og tjener som klick-bait for deres artikler. I forbindelse med den stadig skjerpede retorikken fra den politiserte IPCC rapporten fra FN, har også mediene stadig fokusert mer og mer på dette. På grunn av den økende rapportering og mediedekning blir publikum forledet til å tro at også frekvensen på ekstremvær er økende.

Junk Science og Pseudo Science

Junk Science er å påstå sammenhenger eller relasjoner som slettes ikke har noe med hverandre å gjøre. For eksempel at man i en studie har 50 mennesker som spiser tomatsuppe og 50 som spiser løksuppe. Deretter finner man at de som spiste løksuppe ikke fikk så mye kreft som de som spiste tomatsuppe og konkluderer at løksuppe er bra mot kreft, eller enda verre tomatsupper øker sannsynligheten for kreft. Dette er Junk Science som delvis benyttes innen matvareindustrien og også klimaindustrien.

Pseudo Science er å sette opp en hypotese og deretter kun lete etter og hente fram data som støtter hypotesen. Dette er presis hva som gjøres innen klimaindustrien, hvor en mengde forskningsrapporter og vitenskapsfolk blir skjøvet til siden og ikke tatt med i rapportene. IPCC sine rapporter er et skoleeksempel på slik Pseudo Science, noe som også har blitt bemerket av den eneste Norske Nobelpris vinner i fysikk, Ivar Giæver.

Det fellende beviset for at vi ikke har mer ekstremvær

Som nevnt så kan altså en hypotese falsifiseres når data viser noe annet enn hva den framsetter. Påstanden fra klimaindustrien er altså at økende CO2 har gitt og gir oss nå økende ekstremvær. Nyere forskning viser data stikk i strid med hypotesen og derfor er den feil. Altså klimakrisen med økende ekstremvær er feil!!!

Hvordan kan jeg påstå noe slikt? Her henviser jeg til en nylig utgitt artikkel i 2022, fra den fagfellevurderte forskningen, som også viser at økende ekstremvær IKKE er tilfelle. Kort fortalt er alt de forteller om klimakrisen en fabrikkert løgn.

Kilde til artikkelen: A critical assessment of extreme events trends in times of global warming

Denne artikkelen føyer seg pent inn i rekken av hva 1000-vis av forskere over hele verden observerer og forstår. Der finnes ingen klimakrise.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube