Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Nettavisen sletter politisk ukorrekte meninger!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

I de nye debattreglene til Nettavisen sier i pkt. 10 at de sletter innlegg som benekter «veldokumenterte» vitenskapelige fakta.

Et større angrep på ytringsfriheten skal man lete lenge etter. Et større angrep på selve grunnstenen i vitenskapen skal man lete lenge etter. Et større bevis på politisk korrekthet skal man lete lenge etter. Og et større bevis på inkompetanse eller manglende forståelse for den Vitenskapelige metode skal man lete lenge etter.

Tenk om Sir. Isaak Newton ikke ble stillet spørsmål ved, diskutert, bestridt og plukket i filler i grensetilfeller hvor han var åpenbar feil, av Albert Einstein?

Tenk deg om Ignaz Semmelweis ikke stille spørsmål ved det rådende konsensus om håndhygienen?

Vitenskapshistorien er full av eksempler på at rådende konsensus faller for nye fakta og data som i lang tid har vært «veldokumentert». Vitenskapen drives som oftest fram i kvantesprang når et konsensus og «veldokumentert» fakta faller.

Nettavisens pkt. 10 er ikke bare tåpelig, den er et direkte angrep på ytringsfriheten og et angrep på vitenskapen! Regelen er et politisk redskap!

Dersom nettavisen skal fremstå seriøs må de virkelig få fjernet denne regelen!

Nettavisens regel 10.

Jeg kommenterte på denne artikkelen hos nettavisen som hadde overskriften: Udemokratiske klimafornektere på full fart mot stortingsplass

1. kommentar i Nettavisen som ble slettet:

Her klippet jeg teksten og lenken fra en artikkel jeg hadde skrevet

De lyver om absolutt alt i klimasaken!

Dagens løgner fra klimaindustrien er så omfattende og grove at man må tilbake til Joseph Goebbels sin tid for å finne lignende propaganda. Absolutt alt de fremstiller og påstår i media om klimahysteriet er ikke bare feil, men ofte også helt motsatt av hva de påstår.

Langt flere mennesker overlever i dag naturkatastrofer på grunn av tilgang på høyere levestandard via billig energi, slik at de kan bygge seg solide hjem. Dette til tross for en befolkningseksplosjon de siste 150 årene. Alle trender for branner, nedbør, flommer, orkaner, tørke er enten nedadgående eller uforandret de siste 100 årene. 

Her er hele artikkelen https://fakta360.no/2022/10/de-lyver-om-absolutt-alt-i-klimasaken/

2. kommentar i Nettavisen som de foreløpig har beholdt:

Dersom man bruker kun kildene til IPCC så finner man at ingen av påstandene fra media om økte tendenser for branner, nedbør, flommer, orkaner eller tørke stemmer. I IPCC sine rapporter finner man at de samtlige er enten nedadgående eller uforandret de siste 100 årene. 

Men propagandaen i media forteller en totalt annen historie som ikke har støtte i vitenskapen som selv IPCC har dokumentert!

Jeg håper de til slutt tar til fornuft og ikke blir et propagandakanal for EU, Agenda 2030, Parisavtalens og IPCC sine utallige idiotiske påstander!

3. kommentar i Nettavisen som ble slettet:

«I de nye debattreglene til Nettavisen sier i pkt. 10 at de sletter innlegg som benekter veldokumenterte vitenskapelige fakta. Et større angrep på ytringsfriheten skal man lete lenge etter. Tenk om Sir. Isaak Newton ikke ble stillet spørsmål ved, diskutert, bestridt og plukket i filler i grensetilfeller hvor han var åpenbar feil, av Albert Einstein? Tenk deg om Ignaz Semmelweis ikke stille spørsmål ved det rådende konsensus om håndhygienen? Vitenskapshistorien er full av eksempler på at rådende konsensus faller for nye fakta og data som i lang tid har vært «veldokumentert». Vitenskapen drives som oftest fram i kvantesprang når et konsensus og «veldokumentert» fakta faller. Nettavisens pkt. 10 er ikke bare tåpelig, den er et direkte angrep på ytringsfriheten og et angrep på vitenskapen Dersom nettavisen skal fremstå seriøs må de virkelig få fjernet denne regelen!»

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!