Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Fysikk, metafysikk og Gud forenes igjen

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

De gamle mystikerne og profetene hadde rett. Der er mer mellom himmel og jord enn vi vet og visdommens rike er på innsiden.

Når det skjer vil vi få vitenskapelig kontroll på og vil kunne manipulere gravitasjon, tid, masse energi og lysets hastighet.

De aller fleste, uansett hvor humanetisk eller anti-religiøs du påstår at du er, så har du på ett eller annet tidspunkt i livet måtte undre deg over universet, stjernene og den verden vi lever i. Man skal være ganske neddopet i Sophie Elise eller Greta Thunberg sin boble for ikke å ha et snev av slik undring igjen i seg.

De største vitenskapsmenn opp i gjennom tidene hadde alltid denne undringen og en tørst eller søken etter sannheten og lys. Lyset i denne sammenheng er når de oppdager og får innsikt i nye fundamentale egenskaper ved naturens vesen. Noen tolket dette lyset som Gud og mange av vitenskapens tidlige menn og kvinner var dypt religiøse.

Derfor har nye oppdagelser og innsikt alltid kommet frem gjennom en filosofisk sammenblanding av fysikk, metafysikk, matematikk og en beundring av skaperverket eller Gud som noen vil uttrykket det.

Denne filosofiske og spirituelle sammenblandingen er i dag totalt fraværende innen akademia og kan være en av de største årsakene til at store fremskritt i forståelsen av verden ikke har kommet i den senere tiden.

Det er derfor ikke overraskende når det er en som står totalt utenfor akademia som har kommet med åpenbaringer som ikke bare kan revolusjonere vår forståelse, men også bringe oss fundamentet for tilgangen på uendelig med energi kontroll på den siste store kraften: Gravitasjonen.

Gudepartikkelen: Protonet

Veien inn til denne forståelsen er egentlig foreningen av en av fysikkens største gåter som er protonet og kjernekraften. Hva er den sterke kjernekraften og hvorfor er gravitasjonen så svak og ikke gjeldende innen kvantefysikken?

Nassim Haramein har kalkulert protonets radius til å være 4% mindre enn opprinnelige estimater fra Cern, og fikk i 2013 verifisert sin prediksjon gjennom nyere og mer presise eksperimenter ved Cern. Denne prediksjonen har selvsagt vakt stor oppsikt innen atomfysikkens verden og ble i 2018 inntatt i COBE.

Haramein har beregnet at massen til universet i sin helhet presist definerer massen til Protonet.

Han har deretter gått videre og funnet at vakuumenergiens massetetthet er opprinnelsen til protonets masse og dette viser seg å være identisk med universets masse. Med andre ord er den sterke kjernekraften identisk med universets samlede gravitasjon, bare at nå er universet krympet ned til protonets størrelse.

Han postulerer videre at siden protonet i realiteten er et sort hull så vil all informasjon vi får fra det kun eksistere på overflaten i form av de pulserende vakuufluktasjonene som opptrer med Plank-volumets størrelse og Plank-tidens frekvens.

Disse interaksjoner eller fluktuasjoner i vakuumenergien som opptrer ved protonets overflate er identisk med mekanismen for Hawking radiation på sorte hull.

Protonets sammenfletting eller entanglement er Plank-ormehull

Eller om man vi si det på en annen måte. Ethvert proton er sammenflettet med nesten ethvert annet proton i universet gjennom Plank-ormehull som oppstår på overflaten av protonet via Plank-volumets kontinuerlige oscillering.

Denne forestillingen er banebrytende i forhold til tradisjonell fysikk som forteller at enhver partikkel er en liten «øy» for seg selv og er ikke tilknyttet universet på noe vis. Her demonstreres en sammenfletting eller entanglement som ethvert proton har og ikke bare de elektroner som skapes i laboratorier med entanglement.

Herunder ligger det to konsekvenser som er av metafysisk karakter: 1) Et hvert proton har 10^40 såkalte entanglements med andre protoner og at 2) Ethvert proton er en holografisk refleksjon av hele universet. Men siden ethvert proton ikke er i kontakt med absolutt alle andre protoner i universet, så dannes der et nettverk av 1. og 2. og 3. grads kontakt slik at informasjon må flyte gjennom flere ledd for å dekke over alt.

Med andre ord informasjonen som eksisterer på overflaten av ett enkelt proton er ikke nok til å dekke all informasjon i hele universet, men innholdet er det – dog ikke tilgjengelig for universet.

Oppsummert til dagligdags tale

Vi kan oppsummere denne fantastiske innsikten på følgende måte: Ethvert proton er i kontakt med en ufattelig mengde andre protoner i universet, og siden vi mennesker, universet og alt liv er dannet av protoner, så er vi i kontakt med nesten hele universet samtidig.

Mange mystikere, sannsiere, profeter og healere har klart å få kontakt med denne urkraften (Gud) uten å forklare hvorfor, men som alltid med ny teknologi så fremstår vitenskapen som magi og mirakler for de uinnvidde.

Når vi forstår vakuumfluktasjonene og det vi kaller «empty space» godt nok vil der være mulig for oss å skape masse. Eller skape energi fra ingen ting slik som jeg tidligere har skrevet om her: Energi kan skapes og gå til grunne.

Når det skjer vil vi få vitenskapelig kontroll på og vil kunne manipulere gravitasjon, tid, masse energi og lysets hastighet.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube