Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Hvorfor er klimaforskere, politikere og MSM som Pavlovs hunder?

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Richard Lindzen er en av de fremste klimaforskere vi har som ikke bare forstår klima men som også har analysert de andre klimaforskerne, politikerne og argumentasjonen de bruker for å rettferdiggjøre egne påstander. Hans analytiske evner og logiske deduksjoner, bringer han som en av de få som har gjennomgått samme betingede læring og har likevel klart å riste av seg denne akademiske tvangstrøye. Deretter løfter han blikket for å se tilbake på sine kollegaer som ikke greide det. Her følger en oppsummering og fortolkning av hans foredrag som du kan se i sin helhet nederst.

Om du mot formodning ikke skulle kjenne til det klassiske psykologi-eksperimentet om Pavlovs hunder så kan du lære mer om det her. Kort fortalt så bygger moderne dressur på dette enkle prinsipp som Pavlov oppdaget om betinget læring. Klimaforskere, politikere og MSM er dressert med betinget læring og vi skal her se hvordan og hvorfor!

Det absurde premisset til klimaforskere og IPCC

Hele klimahysteriet hviler i dag på et premiss som er totalt vitenskapelig forkastelig. Det er et premiss som er så fantastisk at det er utrolig at ikke engang lærde journalister stiller spørsmål om det. Men det skyldes som vi skal se Pavlovs betingede læring.

Her er premisset:

Klimaet, som er et utrolig komplekst system med mange variabler kan oppsummeres til bare en -1- variabel: Global gjennomsnittlig temperaturavvik! (Global oppvarming) Dette avviket blir kontrollert av 1-2% forstyrrelse i energibudsjettet til planeten ved kun en -1- annen variabel: CO2!

Klimaet, som er et utrolig komplekst system med mange variabler kan oppsummeres til bare en -1- variabel: Global gjennomsnittlig temperaturavvik! (Global oppvarming) Dette avviket blir kontrollert av 1-2% forstyrrelse i energibudsjettet til planeten ved kun en -1- annen variabel: CO2!

– Richard Lindzen

Denne påstanden er i vitenskapelig sammenheng ikke bare absurd den er hinsides fornuft, logikk og ikke minst er den totalt anti-vitenskapelig. Ingen annen vitenskap kan fremlegge en slik påstand og attpåtil slippe unna med det. Påstanden er basert på logikk som tenderer mot trolldom og magi. Likevel er det denne påstanden som er blitt akseptert til og med blant mange skeptikere.

Les også: Kent Andersen i Demokratene går i strupen på Bjørn Samset: «Du er en løgner»

De går til å med enda lengre i sin magiske tenkning. Mange politikere og lærde omfavner denne ideen om at CO2 er en kontrollknapp for klima, selv om det menneskelige bidraget er ekstremt liten blant mange andre store og usikre kilder i CO2 syklusen til både havet og biosfæren. De er også skråsikre i hvilken politikk som må innføres for å kontrollere planetens CO2 syklus og derved temperaturen. Mer absurd er det nesten ikke mulig å få det.

Pavlovs bjelle ringer

Energisektoren omfatter budsjetter på milliarder av kroner og er en av verdens rikeste bransjer. Når politiske opportunister, forskere og aktivister begynte å ane muligheter for å melke denne bransjen så er det ikke å undres at de logrer som lydige hunder når bevilgninger begynte å rulles ut.

Etter hvert begynte også politiske ideologier å gripe denne klima-muligheten og de så på dette som en mulighet for å endre verdens økonomiske system. Andre brukte muligheten for å demonisere kull slik at de kunne bane vei for atomkraften som energikilde i stedet. Sistnevnte ble sterkt brukt av både Olof Palme og Margaret Thatcher i sin tid.

For en verden som har slukt agnet om «føre-var-prinsippet» vil enhver liten trussel mot menneskets eksistens kunne brukes som brekkstang for å få igjennom selv de villeste og mest hårete tiltak og omlegginger av samfunnet. Alt til ditt eget beste selvsagt.

Av en eller annen merkelig grunn ser vi at det er venstresiden, altså sosialister, som pusher den klimahysteriske agenda sterkest. Det er også disse som i dag er den mest velstående gruppen og besitter oftest trygge jobber i det offentlige hvor de er totalt uberørt av egne tiltak både angående CO2 og pandemier. Mens middelklassen og arbeiderklassen gjerne tilhører høyresiden og er i privat sektor, mens når du kommer ned til de lavtlønnede og NAV-erne så er du tilbake på venstresiden.

Hva er det som får disse folkene til å tro at den industrielle revolusjon som er basert på fossil energi og derved er garantisten for vårt samfunn inkludert deres egen trygghet i offentlige stillinger, kan annulleres og omlegges i løpet av en 10-20 års periode? De sitter bokstavelig talt selv på den grønne gren de vil sage av. Som vi skal se er Pavlovs bjelle så sterk at de er som programmerte slaver som løper rett i døden når bjellen ringer.

Les også: Valgsvindelen i USA er i ferd med å avsløres!

Betinget læring og den sårbare eliten

Vårt system for utdannelse i dag er et system hvor suksess oppnås for de som tilfredsstiller lærerens eller sin professors betingelser gjennom dialog, innlevering av oppgaver eller eksamen. Videre suksess oppover i systemene gis til dem som er dyktigst til å tilpasse eget arbeid for mottakerens preferanser. En slags snill og flink pike-syndrom om du vil. De som motarbeider eller opponerer mot slikt, blir raskt luket ut eller blokkert videre avansement, da de ikke er samarbeidsvillige, underordnede eller lydige.

Eller sagt på en annen måte: De er blitt dressert til å rasjonalisere alt de gjør mot et bestemt mål!

Denne høyt udannede eliten er derfor svært sårbare for de falske narrativer da de er dressert for å motta, prosessere, fordøye for bli den flinkeste piken i klassen når de leverer sine resultater til sine «foresatte». Er du derimot ikke en del av dem så er du en fiende, en konspiratør eller en forrykt lavutdannet nobody uten talerett.

Er du derimot ikke en del av dem så er du en fiende, en konspiratør eller en forrykt lavutdannet nobody uten talerett.

De er også langt mindre sårbare for de konsekvenser deres egne standpunkter har. De frykter ikke konsekvensene slik vanlige folk gjør som lever utenfor det offentlige trygge ekkogrammer, og de er ofte smarte nok til å dra fordeler fra dem.

Eksperter på kakerlakk blir klimaforskere

Forskere er først og fremst spesialister. Svært få av dem er eksperter på klima og dette gjelder også såkalte klimaforskere. De ble klimaforskere i respons på den enorme økningen i forskningsmidler som begynte å velte inn over klimahysteriet på 90-tallet.

De skapte et enormt stort og nytt forskningsfelt som kun var basert på en politisk posisjon. Det kom så mye penger til forskningen at de etablerte institusjoner klarte ikke å absorbere eller bruke opp alle midlene. En forsker som studerte formeringssyklusen til kakerlakker fikk veltet penger over seg straks han nevnte dette i relasjon til klima, og vipps så var han blitt klimaforsker. Selv Stalin greide ikke å befeste en slik enorm forsknings-divisjon med Lysenko.

Hundene, den sårbare eliten får mat

I lys av den tidligere nevnte dressuren og den betingede læring og lydighet de har overfor sine «foresatte» så er det uten tvil at mange klimaforskere og politikere også liker rampelyset og statusen de kan oppnå på dette fagfeltet. De er også vanligvis meget klar over uvitenheten til mange ikke-forskere. Dette gjør at den sårbare eliten som ikke er forskere får sin frykt for konsekvensene og manglende handling forsterket. Samtidig blir de beroliget av klimaforskere som peker på hvor trivielt enkelt klimaforskningen er med premisset, og at alle forskerne er enige, samt at de peker ut veien for dem.

Denne induserte frykt-lettelse responsen er en direkte innsprøytning av dopamin som betinger hjernen til den sårbare eliten til aksept av løsningen uten videre spørsmål. Det er derfor vi i dag observerer horder av journalister i det meste av Norges media og verden for øvrig, fungerer som mikrofonstativ for sine dressører med bøyd nakke og logrende haler når Pavlov serverer dem klima-maten i form av dopamin. 97% er enige! Verden kan reddes! Puhhh!

Les også: Une Bastholm og Lan Marie Berg lyver om nedbør og skogbranner!

Motstanden mot disse dresserte hunder er stor

Pavlovs hunder i media og blant politikerne merker at motstanden mot deres betingede lærte fantasiverden er stor. Folk utenfor den sårbare dresserte eliten lar seg ikke skremme av deres modellbaserte scenarier 50 eller 100 år fram i tiden. Folket gjennomskuer propagandaen og ser de dresserte hundene for hva de er. Derfor bruker den sårbare eliten nå alle krefter på å skremme deg med enhver hendelse i været som kan tale for deres «rette lære».

Den betingede læring av den sårbare eliten er så kraftig at de garantert og oppriktig tror det de selv formidler som sannhet.

På grunn av at den sterke faglige motstanden er så stor, så blir de undertrykket på alle måter som dissidenter, konspiratører og fiender av deres urokkelige dopamin-induserte verdensbilde.

Hvor er bevisene?

Været blir i dag rapportert som ekstremvær, ekstremflom, ekstremvarme, ekstremtørke, ekstrembranner osv. osv. Scenarier 50-100 år fram i tid skremmer ikke vanlige folk. Derfor må denne sårbare eliten bruke alle midler for å skremme folk til å «våkne opp» å se verden slik de ser den. Enhver hendelse i været blir derfor rapportert som en direkte konsekvens av klimaendringer som er her nå. Dagens vær-hendelser er designet som propaganda for å skremme.

Den største enkeltdriveren av værhendelser er temperaturdifferansen mellom tropene og polene. Det er denne differansen, sammen med jordas rotasjon som skaper klimasoner og er driveren eller motoren for alt vær. Påstanden om at polene øker raskest i temperatur medfører derved en svekkelse av differansen. Altså vil oppvarming medføre færre ekstremværhendelser i følge dem selv. Logisk kortslutning også her.

Dataene – de faktiske målinger – viser ingen trender i ekstreme hendelser! Dette fortelles også av forskerne i IPCC av alle ting. Men modellene deres sier noe annet. Politikerne sier noe annet. Media sier noe annet.

Med andre ord så eksisterer der ikke noen observerte eller målbare direkte bevis på at CO2 fra mennesker fører til en katastrofal endring i klima. Alt de har er propaganda fra klimamodeller som beviselig feiler.

Enkelthendelser som for eksempel økt avsmelting av noen isbreer på Grønland rapporteres om «bevis» men kan like gjerne bety slik som DMI forteller at totalt øker ismassen og derved øker utpressingen av ismassen enkelte steder og minker andre steder. Isbjørnene skulle nå være utryddet, Nord-polen og Kilimanjaro skulle vært isfri og Maldivene under vann for 10 år siden og Operaen i Oslo skulle aldri vært bygget da den vil stå under vann om 30 år i følge IPCC scenario 8,5.

Les også: Kulderekorder over hele verden i desember – Ny istid et faktum?

Konklusjon

IPCC og Pavlovs hunder sier vi må forhindre at planeten øker ytterligere med 0,5 grader. Vi kan konkludere med at siden den industrielle revolusjonen har planetens temperatur antagelig økt naturlig med ca. 1 grad Celsius. Er det en ting vi kan tilegne CO2 molekylet så er det dens evne til å være næring for plantene over hele verden. Dette kombinert med billig energi fra fossilindustrien har bidratt til menneskehetens raskeste stigning i velferd i historien målt etter absolutt alle parametere vi kan definere som et gode for mennesker. Det er dette IPCC og Pavlovs hunder for alt i verden vil stanse den videre utviklingen av.

97% av planetens befolkning driter i at en elite på 3% av Pavlovs vel-dresserte hunder i Europa går bananas i sine egne ekkokammer og får panikk av sitt eget klimahysteri.

97% av planetens befolkning driter i at en elite på 3% av Pavlovs vel-dresserte hunder i Europa går bananas i sine egne ekkokammer og får panikk av sitt eget klimahysteri.

– Einar R. Bordewich

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube