Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Derfor er EU, WEF og Globalismen så farlig!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Internasjonalen og arbeidernes forening under en «nasjon» med en ideologi, hvor forskjeller er utjevnet og kapitalismen er fjernet til fordel for planøkonomi er målet til den Marxistiske sosialismen. Når alle land er forenet under deres internasjonale plan, så eksisterer i realiteten ingen selvstendige nasjoner og de har da oppnådd endemålet som er den klasseløse globale sosialismen. Dette var Carl Marx sin plan.

I dag er det en manipulerende, grådig og herskesyk «elite» som utnytter at realkompetanse og kritisk sans er mangelvare i verdensbefolkningen. Folk er rett og slett enkle å lure, skremme og lede. Derfor faller flertallet så lett inn i en massepsykose som for oppegående og selvstendige individer kan virke helt vanvittig.

– Geir Ugland Jacobsen

Tekst og illustrasjon av: Einar R. Bordewich – «Globalismens farlige menn og deres nyttige apologeter»

Marxismen (kommunismen)

Dagens globalisme er på mange områder svært lik med Marxistisk sosialisme og de har sammenfallende planer om sluttresultatet. En verdensregjering hvor «alle er like». Denne tankegangen er også identisk med Hitlers nasjonale sosialisme hvor sosialistisk ekspansjon skulle forene nasjoner under ett -1- rike og bli en renraset nasjonal sosialisme. Dette var Hitlers plan.

Forskjellene hos Marx og Hitler er at Marxismen hadde klasseinndelingen og aristokratiet (kapitalistene) som måtte utryddes, men Nazismen hadde raseinndelingen og jødene som måtte utryddes (de urene). Marxismen tror altså på historien om klassene, mens Nazistene trodde på historien om rasene. Begge disse sosialismene ønsket altså å fjerne forskjellene og rendyrke den store globale eller globalismen som en «nasjon» eller verdensregjering med verdensherredømme.

Nazismen

Under Nazismen ble den private kapitalismen fullstendig detaljstyrt med hensyn til hva de skulle produsere, priser de kunne få og med strenge reguleringer og skyhøye bøter om de fant den minste feil i regnskapene. Alt som en forretningsmann skulle foreta seg måtte de søke konsesjon for, og det ble kun innvilget dersom det var i interessen for den nasjonalsosialistiske staten. Å kalle dette for kapitalisme er ikke bare skivebom det er på et annet plan, og planet heter nasjonal sosialistisk planøkonomi, hvor den «frie» kapitalist kun eksisterte på papiret.

Fascismen

Fascismen havner således i en tredje kategori hvor de rendyrket den totalitære nasjonale sosialisme uten Marxismens klasseteori og uten Nazismens Ariske raseteori. Mange Jøder var i Mussolini sin tid medlemmer av Fascismen, noe som var utenkelig for Nazismen. Men de er alle tre sterke og fundamentale sosialistiske ideologier med ulike teoretiske overbygninger for å legitimere sin identitet og egenart.

Likheten og slektskapet mellom globalismen, kommunismen, nazismen og fascismen med sine totalitære tendenser er derfor påtagende.

Les også: Nazikommunisme – De totalitære regimer, brunbeising og ekstremisme

EU og EØS

EU er et representativt og indirekte demokrati. Norge har altså tilsluttet seg et representativt demokrati uten selv å ha representanter der gjennom EØS. Norge har like mye makt og innflytelse som en tilskuer på tribunene til debattene i Stortingssalen. EU sitt mål er i likhet med sosialistdelene hos både nazismen, fascismen og marxismen å utjevne ulikheter, fordele rikdom, utvide nasjonene til en felles overnasjonal stat. Dette er nedfelt i deres utopiske ideologisk baserte Agenda 2030. Denne utopiske staten hvor alle er like og lykkelige, men styrt av en elite. Har du hørt dette før?

USA har hatt en tilsvarende utvikling av sitt demokrati som EU hvor planøkonomien stadig blir mer omfattende og inngripende i den private kapitalismen. Men i motsetning til de tidligere ismene har hverken EU eller USA klart å henge sine planøkonomiske intensiver særlig fast på et ideologisk fundament. Før nå!

WEF

WEF eller World Economic Forum har tatt mål av seg å være den nye alt-omgripende drivkraften bak The Great Reset og deretter New World Order. Det er nå godt kjent at globalistiske big pharma har tjent ufattelige summer på C-19- vak-sinene, som for øvrig ikke virker. Det er betalt enormt for snake-oil eller kvakksalver «medisin» uten annen påviselig effekt enn farlige bivirkninger.

Norge er det land i verden som har gitt mest penger pr. innbygger til vak-sine-utvikling. Enorme summer av våre felles midler er gitt bort eller forpliktet vekk. Ikke minst av Erna Solberg. Det renner fortsatt ut. Hvor er det blitt av disse pengene, tro? Prøver noen å finne det ut?

Les også: The Great Reset blir verre enn 2. verdenskrig

Svaret finnes trolig på bunnlinjene til de store farmasiselskapene som er medlemmer i WEF, samt hos andre globale aktører som Bill Gates med flere, som er blitt mye fetere under C19-krisen.

WEF har lenge ført krig mot alle suverene folk og nasjoner. De skryter av sine planer, og at de har infiltrert «all the cabinets». Den overnasjonale alliansen av bl.a WEF, EU og FN, er i ferd med å realisere sine diabolske forsetter. Det går svært raskt nå. Man skal være temmelig nedsnødd for ikke å fatte dette.

Hvorfor har ikke fornuftige og ukorrumperte regjeringer, med ektefølt lojalitet og omsorg for eget folk og land, for lengst utstedt arrestordre på WEF-mafiaen og dens medløpere?

Sveits er unntaket og rosinen i pølsa

«Sveits ligger midt i EU og er utenfor EU. Hvordan har de klart det? Særlig på tre områder har Sveits satt foten ned for overstyring utenfra. Det gjelder reglene for statsstøtte, ubegrenset tilgang for EU-borgere til det sveitsiske velferdssystemet og sist, men ikke minst, vern mot lavtlønnskonkurranse og sosial dumping.

Alt dette kan og vil sveitserne bestemme sjøl. Sveits trenger ikke forholde seg til et ESA som blander seg inn i landets arbeidslover og regelverk, slik Norge må. Telemarks- og Oslo-modellen ville være uproblematiske i Sveits, mens de norske seriøsitetsbestemmelsene nå granskes i Brussel for mulige brudd på EØS-regelverket.

Avtalen om fri bevegelse av personer mellom Sveits og EU og unionens medlemsland, omfatter ikke full frihet til å yte tjenester. Sveits tillater ikke utenlandsregistrerte bemanningsbyråer å operere i landet. Slike begrensninger går på tvers av en rekke EU-direktiver og forordninger, som vikarbyrådirektivet og tjenestedirektivet.

Beskyttelsesreglene blir aktivt kontrollert og håndhevd av sveitsiske arbeidsmarkedsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og fagbevegelsen i lokale arbeidsrettsråd. «

– Nei til EU

Hvorfor gjør ikke Norge det samme som Sveits, når tross alt det er VI som sitter på enorme ressurser med olje, gass, fisk og billig energi?

Donald Trump er deres nemesis og skjebne

Om du ennå ikke har skjønt det så var det egentlig ikke Donald Trump de var ute etter. Det er oss – frie tenkende mennesker – som ikke lar oss knekke av politisk godhetspjatt, globalismens paradislignende fantasiverden og det grønne skiftet sine saliggjørende planer for planeten og barna dine.

Det er oss vanlige folk de vil knekke og kue med alle sine lover, regler og forordninger som kun bygger deres totalitære stat enda sterkere. Donald Trump var i veien og en stor strek i regningen deres. Folk ser det nå.

Donald Trump var presidenten med ekte omsorg for folk og land. Han startet ingen kriger, men avviklet flere. Han fikk dempet gamle verdenskonflikter, og notoriske bråkmakere til å stole på seg og roe seg ned. Han løftet opp de ærlige amerikanske sliterne som bærer samfunnet. Ga dem creds og bedre inntekt. Han reintroduserte moral, og sunt folkevett. Aldri hadde arbeidsledigheten vært lavere, og fremtidsutsiktene lysere i USA, enn da DT styrte nasjonen.

Globalistiske og dønn uærlige Democrats, et råttent byråkrati, korrumperte medier og flere globalist-finansierte pøbelorganisasjoner, motarbeidet og saboterte Trump kontinuerlig i fem år, fra tidlig i valgkampen 2016. Allikevel fikk han gjort så mye godt for eget land, og resten av verden.

Folk flest har endelig skjønt spillet. Hvem som er «the good guys» og hvem som er råtne. NRK’s prefererte kilde i USA, CNN, har nesten ikke seere lenger, og også i Norge begynner folk å ta avstand fra kyniske, antidemokratiske og destruktive propagandamedia.

Kommer Donald Trump tilbake i politikken i USA så er det grunn for optimisme for verden igjen. Såfremt ikke den demente, woke Biden og Co. har greid å korrumpere seg til en verdenskrig med både Kina og Russland.

Les også: Valgsvindelen er større enn man først antok!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube