Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Derfor har vi for lite energi og tullinger ved roret

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Det er ingen tvil om at Norge er blitt det velstandslandet vi har blitt på grunn av vår tilgang til billig energi i store mengder. Først i form av vannkraften som skapte de store industrieventyrene som Norsk Hydro, AS Sydvaranger, Aker mekaniske, Jernverket og Koksverket i Mo i Rana for å nevne noen. Allerede i 1920 hadde to tredeler av den norske befolkning innlagt strøm.

Tilgangen på den billige vannkraften i årene 1900-1920 gjorde Norge til Europas raskest voksende økonomi med 60% økning i BNP samt 80% økning i industriproduksjon.

I 40-årene under okkupasjonen av Tyskland ville øverstkommanderende for tyske Luftwaffe, Herman Göring, at den norske vannkraften skulle utbygges for å betjene et ønske om en betydelig økt aluminiumsproduksjon. Dette trengte han til sitt flyvåpen i samarbeid med statseide Junkers.

På 1960 tallet fikk vi igjen en renessanse energimessig da de fant de første drivverdige funn på Ekofiskfeltet. En rekke av de store internasjonale oljeaktørene etablerte seg, fikk konsesjoner og investerte. Det fulgte en omfattende teknologiutvikling på flere områder og etablering av utdannings- og kvalifiseringstiltak. Den offentlig forvaltning ble styrket med lov- og regelverk innrettet mot petroleumsnæringen. Norsk industri og rederinæringen omstilte seg mot virksomheten i Nordsjøen. Spesielt var omstillingen innen verftsindustrien, og innen deler av skipsfarten gjennomgripende.

Oljevirksomheten ble en dominerende faktor i norsk økonomi og er i dag Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. I 2016 var 185 000 personer direkte eller indirekte sysselsatt i petroleumssektoren i Norge. (kilde SNL)

Vannkraft, Olje og Thorium?

Vi har altså to ganger allerede truffet gullfuglen angående tilgang på billig energi, men så kom det grønne skiftet på banen og begynte å få momentum. Nå skal ikke dette innlegget handle om det grønne skiftet og klimahysteriet, men det er utvilsomt det som er årsaken til vår energikrise vi står midt oppi nå i dag. Til tross for noen tafatte forsøk fra våre stortingsfolk på å stemple Putin som årsak for også dette, så blir de gjennomskuet av folk flest.

Les også: Grønn politikk, energifattigdom, strømpriser, virus, EU og endetiden

Tilgangen på billig og stabil energi er en nasjon sin nesten eneste og viktigste strategiske satsningsområde man kan tenke seg foruten forsvaret. Uten energi, ingen nasjon eller i hvert fall ingen velstand. Er det virkelig noe alle politikerne burde ha stemplet i pannen så er det: Hvor kan vi få billig energi fra? Deretter er den ren og bra for miljøet og folk?

Norge har enorme mengder med energi i form av både vannkraft og fossile energikilder. Det vanvittige politisk vedtatte grønne skiftet har nå presset fram en nedleggelse av stabile fossile energikilder og oppvekst av enorme mengder ustabil sol- og vindkraft.

Norge kan nok en gang ha skutt gullfuglen med våre forekomster av Thorium som kan være verdens 3. største. Forskjellen på dagens politikere til de visjonære politikerne på begynnelsen av 1900-tallet og 70-årene er ikke mindre enn enorm. Vi har i dag en akademisk flinksnakkende broilerklasse av politikere som kommer rett fra skolebenken proppfulle av kunnskap, men uten erfaringer og visdom.

Resultatet har ikke latt vente på seg. Norge og Europa er omentrent i samme situasjon angående politikerne. Ingen visjoner eksisterer innen energi som er basert på realisme og erfaringer, eller forsiktighet og nasjonal kontroll, kun storslåtte vyer og hårete mål – som de selv faktisk uttrykker det så presist. Og hårete mål fikk de til gangs demonstrert med EUs avhengighet av Putins gass til tross for sterke advarsler fra USA ved Donald Trump.

Les også: Den grønne galskapen sin livsfarlige konsekvens – Millioner uten strøm og folk dør i USA

Thorium?

For snart 20 år siden i 2008 hadde vi det såkalte Thoriumutvalget som skulle utrede atomkraften basert på dette fantastiske grunnstoffet. Den grønne bølgen hadde allerede da fått momentum og Thorium ble skrinlagt på grunn av sikkerheten rundt atomkraft. Det var Bellona i samarbeid med Statens Strålevern som da satte spikeren i kista for Thorium, til og med på feil grunnlag. Jeg har omtalt dette i detalj her.

Les også: Statens Strålevern har stanset Thorium satsingen på falskt grunnlag

Hadde de virkelig satset på Thorium den gangen kunne vi hatt kommersielle reaktorer i drift i dag. Der var ingen vyer, der var ingen kunnskap, der var ingen politikere med visdom.

Se min serie om Energikrisen og Thorium her: (artikkel fortsetter under video)

Innledningen til Energikrisen og Thorium

Vårt kommende energibehov?

Thoriumutvalgets rapport estimerte i 2008 at vi i 2020 ville havne på et kraftbehov på rundt 137 TWh i 2020. Nå i 2022 har vi fasiten og der produseres altså ca. 155 TWh i et normalår. Altså 18 TWh mer en deres anslag i 2008. I 2030 vil man i følge en rett trendkurve havne på behov for 167,5 TWh. Med andre ord en økning på 1,56 TWh pr. år.

Som man ser så er fremtidige trender for energibehov vanskelig å spå og lett å ta feil på. Hvis jeg skulle anta noe vil energibehovet vårt ikke stige lineært slik som antydet men heller får en eksponentiell vekst.

Ved å forbedre utnyttelsen av eksisterende vannkraftverk kan man hente ut om lag 22-30 TWh i følge Sintef. Dette burde demme opp for det økende behovet som allerede har vært, men uten å bygge ut mer vannkraft er dette kun et plaster på energikrisen. Derfor er utbygging av mer vannkraft ikke en varig løsning.

Vindkraft er både alt for ustabil, upålitelig og dyr uten kraftige subsidier at det er en løsning som ikke er bærekraftig, for å uttrykke det forsiktig.

Les også: CO2-rensing – bokstavelig talt en dråpe i havet

Vi står derfor igjen med Thorium som eneste framtidige løsning som kan gi oss billig, sikker, stabil og bærekraftig energi i 1000-vis av år. Vi har ingen hast med Thorium men Norge burde absolutt iverksette forskning på denne fantastiske energikilden som bare ligger å venter på oss. Thorium 4. generasjons atomkraftverk med saltsmelte er veien å forske på videre.

Vi står derfor igjen med Thorium som eneste framtidige løsning som kan gi oss billig, sikker, stabil og bærekraftig energi i 1000-vis av år.

Men vil vi kunne iverksette slike planer når vi har politiske broilere som oppfører seg som tullinger når landet står midt i en energikrise?

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube