Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Norske lærebøker er fulle av feil og mangler om klima

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Skrevet av: Arne K. Skiftenes *)

Det er bekymringsfullt i dagens debatt om klima og ungdommenes engasjement at lærebøkene i ungdomsskolen og videregående skole er fulle av feil og mangler.

Klima og miljø har fått en stadig bredere plass i undervisning og lærebøker. Imidlertid har mange foreldre, besteforeldre, og til og med lærere rapportert om problemer med dagens miljø- og klimaundervisning.

Grove feil og utelatelser

Klimarealistene etablerte derfor et spesialistutvalg som undersøkte lærebøker på ungdoms- og videregående trinn for å dokumentere kritikkverdige forhold. Dette gjelder bøkene Tellus og Naturfag SF/PB/YF fra Aschehoug, Eureka og Senit fra Gyldendal samt Nova og Kosmos fra Cappelen Damm. Resultatet ble et 110 siders hefte kalt «Grove feil og utelatelser i lærebøkenes klima- og miljøstoff».

Halve heftet dokumenterer konkrete feil og mangler i de enkelte lærebøkene og den andre halvparten gir vitenskapelig korrekt bakgrunnsstoff om de mest sentrale klima- og miljøtemaene, noe lærebøkene stort sett mangler, og som derfor bør brukes i undervisningen. Foreldre og lærere bør lese rapporten og diskutere klimastoffet med barna.

Positive effekter skjules

Lærebøkene formidler aldri de utallige positive utviklingsparametrene og overdriver klima- og miljøproblemene. Det er svært alvorlig at lærebøkene ikke forteller at alle viktige indikatorer for utvikling går rett vei. De største verdensproblemene som sult, fattigdom, analfabetisme, barnedødelighet og forurensning har i gjennomsnitt blitt redusert med 50 % i tiden 1990 – 2015.

Les også:  Sintef er en del av klima-svindel-industrien!

Matvareproduksjonen øker også. Produksjonen av de viktigste kornsortene har blitt firedoblet siden 1960, og prognosene er gode for fortsatt vekst. Hovedårsaken til økningen er den beskjedne veksten i CO2 og temperatur.

Klimahistorikken utelates

Det er også svært alvorlig at bøkene stort sett ikke formidler de relevante deler av klodens klimahistorikk, som viser en kraftig naturlig variasjon over alle tidsskalaer, med istider og mellomistider og med både varme og kalde perioder i mellomistidene. Alt vi nå ser av klima, vær og uvær har menneskene opplevd tidligere.

I Klimapanelets rapport fra 1990 sies det «Så det er viktig å iaktta at de naturlige klimavariasjonene er betydelige og vil modulere alle fremtidige endringer forårsaket av menneskene». Dette viktige faktum får allmennheten ikke kjennskap til.

Naturlig variasjon utelates, feilaktige datasimuleringer fremheves

Naturlig variasjon er derfor en betydelig utelatt og undervurdert faktor i lærebøkene. Menneskene bidrar også, men en dobling av CO2 i atmosfæren fra førindustriell tid gir en temperaturøkning på bare 1 grad, og det meste av denne økningen har nå inntruffet. Når Klimapanelet varsler om kommende temperaturøkning på 3 grader eller mer, er dette basert på datamaskingenererte klimascenarier som beviselig feiler.

Les også:  Nesten gratis energi for milliarder av år

Slik kunnskap er helt avgjørende for at elevene skal få den nødvendige bakgrunn for balansert selvstendig refleksjon om miljø- og klimarelaterte spørsmål. Fra vår nære klimahistorie vet vi at breene i Alpene smeltet mye i tiden rett etter år 1900 da det var kaldere enn i dag, men at de senere frøs til igjen etter at det ble varmere. Isbreer på Grønland smeltet hurtigere i perioden 1920 – 1930 enn i 2000 – 2010.

De store varmepausene

I 1924 var det svært lite is rundt Svalbard, og man lurte på om Nordpolen skulle smelte. Tre amerikanske ubåter møttes i overflatestilling på Nordpolen i 1987. Heller ikke drøftes «Den store varmepausen» mellom 1945 og 1975 og «Varmepausen» mellom 1998 og 2012, da det var nesten null temperaturøkning, til tross for sterkt økende utslipp av CO2.

Konklusjonen i studien er at det er mange og alvorlige svakheter og feil i lærebøkene, og at enkelte av forfatterne bedriver indoktrinering i tråd med Svein Tveitdals alarmbudskap, når han feilaktig hevder at lærebøkene er for milde i sine fremstillinger av klimasituasjonen.

Klimaaktivister skriver skolebøker

Klimaaktivistene Moestue og Tveitdal har gjort et hundretalls skolebesøk med foredraget «Håp eller katastrofe» for å «fortelle ungdommer om jordas begredelige tilstand». De hevder vi må forberede en gigantisk snuoperasjon for å forhindre en katastrofal global oppvarming. «Klimakrisen er nå!», sier Tveitdal. Med grov alarmpropaganda skyver Moestue og Tveitdal uvitende ungdommer foran seg som politiske verktøy.

Les også:  Hvorfor i f... skal vi akseptere strømprisene?

Men «Science settled» gjelder. «Vi vet nok», sier Elvestuen, nå gjelder det å handle, dvs å bruke milliarder på unødvendige tiltak. Det siste er å elektrifisere offshoreanleggene til en ukjent pris, antagelig 50 milliarder. Gassen som da ikke blir brent i gassturbiner på plattformene blir solgt og brent utenlands. Dette er et kostbart nullsumspill.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Våre beste tiår i menneskehetens historie er nå

Årene 2000 – 2019 har vært det beste tiår i menneskenes historie. Det finnes ingen klimakrise!

Australia har f. eks. hatt større skogbranner tidligere. I 1851 brant 5 millioner hektar og temperaturen var oppe i 47 grader C i skyggen!

*) Arne K. Skiftenes har ca. 40 års erfaring i bygg- og anleggsbransjen, de siste 12 år innen PA. 17 års erfaring fra entreprenørvirksomhet. P.t. fungerer i PL, PRL og BL stillinger på forskjellige prosjekter; bolig, helse og energi.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: