Parisavtalen dreper barn!


Det folk ikke får med seg er at Parisavtalen er en vestlig globalistisk og idealistisk tenkt system for folk som lett lar seg rive med av følelser og er ofte blinde for fakta. Fakta er at Parisavtalen fratar store deler av verden den velstand, vekst og tilgang til rent vann og luft som tilgang på billig energi faktisk medfører.

Barn som ikke får tilgang til billige energikilder som kan forsyne den 3. verdens behov for energi, dør i sine hytter uten strøm, på grunn av sot og røykforgiftning av vedfyring inne. Hadde de hatt tilgang på samme velferd som oss så ville de fleste vært friske og raske. Med velferd så mener jeg her energi, den eneste skaperen av velferd.

Moderne hagestue på 21 m2

Dette enkle fakta er i dag totalt under-kommunisert av de såkalte grønne partier og fanatister som skal gi dem batterier og solceller som ikke kan drive et kjøleskap. Langt mindre det daglige behovet for 3kWh på stekeovnen pr. husstand som de selv gladelig fyrer opp hver eneste dag til 50 øre pr. kWh.

Derfor er hykleriet innen MDG, Greenpeace, Bellona og lignende sjarlataner er ikke bare soleklar men den er krystallklar og entydig. De lar glatt barn i den 3. verden få dø av sot og avgassforgiftning fra brenning av tre til matlaging, framfor å gi dem billig energi skapt av olje, kull, gass eller atomkraft.

Hykleriet innen MDG, Greenpeace, Bellona og lignende sjarlataner er ikke bare soleklar men den er krystallklar og entydig

PS! Det er faktisk enkelt å bruke moderne teknologi til å rense luften for kull, gass og oljefyrte kraftverk. Disse kan uansett ligge milevis unna sivilisasjonen og produsere deres egen billige energi.  Vi må gi dem kunnskap, informasjon og tilgang på samme fordeler som oss. Det er mitt budskap! Da kan vi gjøre verden til en bedre plass!

Hadde det vært brukt en -1- «Mong» på rensing av kullkraftverk i Afrika kunne all deres energi vært renset og miljøvennlig.

Klima-alarmistene har rett – Jorden kan ikke reddes


Jeg er en klimaskeptiker, eller rettere sagt var en klimaskeptiker. Nå er jeg overbevist komplett og fullstendig. Klima-alarmistene som jeg har brukt å kalle dem har rett. Det er ikke lenger håp, Jorden kan ikke reddes.

Etter å ha brukt årevis på å sette meg inn i de fysiske forhold og faktorer i den aktuelle forskningen så ser jeg nå ikke en mulighet lenger.

Forskningsrapport etter forskningsrapport kommer med mer og mer skremmende bilder av utviklingen, etter hvert som resultatene «tikker inn». Felles for rapportene er at de alle er fra seriøse og verifiserte kilder som er publisert i anerkjente vitenskapelige nettsider og tidsskrifter. De er underlagt streng kontroll i form av «Peer-review» prosessen som sikrer høy kvalitet og at vi skal kunne stole på dette.

Tegnene er tydelige for de som vil se.

Isbreene minker over hele Jordkloden og har gjort de stort sett de siste 60 årene, bortsett fra noen lokale variasjoner da. Dette er forventet.

Nordpolens havis minker jevnt og trutt i samme periode. Både i utbredelse og omfang. Grønnlands iskappe er sterkt truet for nedsmelting, med stigende hav som en direkte konsekvens. Isbjørnen er truet og sulter. Skremmende bilder.

Havet stiger

Havet stiger over hele Jordkloden på grunn av issmeltingen og termisk ekspansjon av økt temperatur i havet. I tillegg er magasineringen av energi i havet også økende ettersom temperaturen stiger.

Temperaturen over land stiger og luftfuktigheten øker dramatisk globalt. Dette medfører både at artsmangfoldet er truet og minkende da en rekke arter dør ut på grunn av klimaendringer, men også fordi det har startet en klima-emigrasjon i dyre- og insektsriket som følge av økende temperatur. Dette medfører igjen dramatiske omveltninger i økosystemene.

Økende stormer

Økende styrke i stormer og mer dramatiske værfenomener over hele jordkloden kan observeres. Mer vekslende klima med kaldere vinter, mer snø og varmere sommer er sannsynlige resultater.

Også tre-linjen er i bevegelse både oppover og nordover ettersom temperaturen øker. Våren kommer tidligere og snødekket forvinner raskere. Dette har en forsterkende effekt på Jorden albedo (refleksjonsevne av stråling) slik at dette igjen driver temperaturen opp.

Konsensus

Nå har så mange forskere studert dette i snart 30 år og nesten alle er enige. Det er et overveldende konsensus av forskning som alle peker i en retning. Vi taper jorden om vi ikke snur og slutter å bruke fossile brensler innen 2050. Det verste er at tipping point allerede KAN være passert. Skaden KAN være irreversibel.

Forskningen både fra IPCC og alle de andre uavhengige studiene viser dette. Jorden blir varmere og vi – mennesker- er årsaken. Det er derfor ingen vei ut, vi må gjøre noe. Vi må handle NÅ! Vi skylder våre barn dette. Vi kan ikke overlate en skadet planet til våre fremtidige generasjoner.

Alt KAN være tapt

Som ansvarlige mennesker må vi ha på plass overnasjonale systemer og systemer som kan ta hånd om alle problemene på et globalt nivå. Dette gjelder planeten og er ikke noe som enkelte nasjoner kan løse alene. Noen mener også at visse demokratiske prosesser må kunne settes til side for å få ordnet opp i dette. Hvis ikke er vi alle fortapt.

– Amen!

– Slik lyder herrens ord.

Alt som er diskutert her skyldes naturlige svingninger som er dokumentert både historisk og vitenskapelig, mens alle påstander om CO2 som årsaken stammer utelukkende fra teoretiske klimamodeller. Derfor er jeg nå overbevist komplett og fullstendig at klima-alarmistene har rett:

Det ER en Religion og den er faktisk ikke engang i nærheten av å være vitenskap.

Det ER en Religion og den er faktisk ikke engang i nærheten av å være vitenskap. Selv ordet kvasi-vitenskap er for bra for dem, det er rett og slett søppel og oppgulp av politiske dogmer. Alarmistenes gospel er å skremme for avlat. Helt i tråd med kirkens tidligere lære.

Etter selv å ha satt meg inn i vitenskapen innen klimaforskningen er jeg ikke lenger klimaskeptiker. Jeg er blitt informert. Jeg er har fått vitenskapelig bevist og dokumentert at det er overveiende sannsynlighet for at variasjoner av klima har ingen ting med CO2 å gjøre, men er utelukkende naturlige årsaker.


Klimamodeller og regnskap – Åpent brev til Siv Jensen


Åpent brev til Siv Jensen

Vi har nå alle skjønt at du er flink med matematikk. Pluss og minus går fint likesom multiplikasjon og dividering. Dog er kanskje %-regningen noe overmodig eller rundhåndet for å si det slik noen ganger. Men du får både statsbudsjetter, saldoer, balansekontoer og alle de andre tullekontoene på budsjettene til å gå i hop.

Men så kommer vi til et område hvor all dine matematikk-kunnskaper på ett eller annet merkelig vis blir borte: Klima!

Straks klima er en sak så er både pluss og minus samt multiplikasjon og divisjon helt borte. Hva er det som skjer når du i klimaspørsmål ikke greier å legge sammen 1+1? Matematikk er jo bruk av logikk, og det er klima-spørsmålene og vitenskapen rundt dette også.

Når en økonom lager en budsjett-modell over hvordan han tror utviklingen vil bli, så forstår man jo at man lytter til han. Men når en annen økonom så kommer med tallene fra regnskapet og sier at de faktiske forhold på kontoen er noe helt annet – og han attpåtil viser deg tallene. Skal du da fortsette å forholde deg til budsjettmodellen og avskrive regnskapet med de faktiske tallene som sludder?

Eller som man i dag kaller det – sistnevnte økonom er blitt en «budsjett-skeptiker» eller «budsjett-fornekter». Tross alt viser jo budsjettet at det går til helsike, så hvorfor skulle man da forholde seg til de virkelige tallene som viser at det går strålende bra.

Hvorfor svikter logikken i klima-budsjettene kontra klima-regnskapet? Hvorfor tviholder dere på modeller som nå i de siste 20-30 årene beviselig har feilet hele tiden – på alle områder! Hvorfor ser dere ikke til de forskerne som lager klima-regnskapet? Bare så det er nevnt så finnes der ikke regnskap i IPCC men kun modeller.

Vil du lytte til regnskapsavdelingen for klima når de kommer og forteller at nå blir det verre (kaldere) – For de ha sett tendensene på de virkelige kontoer og ikke på «kontoplanen» fra teoretiske budsjettmodeller.

Hva er det som gjør – at du Siv Jensen og regjeringen for øvrig – ikke forstår den store forskjellen mellom klimamodeller og klimaregnskapet, når dere er ellers så gode i økonomi?

I det private markedet ville slike økonomer som kommer med feilaktige modeller – gang på gang – raskt bli erstattet med noen som kan økonomi! Hvorfor har dere ikke sparket alle i IPCC som har regnet feil i 20-30 år nå?

Australia og Tyskland har nå svært ustabil og sviktende energiforsyning samt verdens dyreste strøm, og en industri med til dels knekket rygg på grunn av at dere har lyttet til «budsjettmodellene» i klima og såkalte «grønne» tiltak.

Snu og lytt til «regnskapsavdelingen» som viser tingenes tilstand før det er for sent. Før dere ødelegger både Norges og verdens tilgang på billig energi. Sats på rensing og miljøtiltak mot sot og farlige kjemikalier. CO2 er livsnødvendig for planeten og mennesker.

Billig energi i form av Olje, kull, gass, vann- og atomkraft er de eneste energikilder som virkelig teller og har gitt og vil gi verden velstand, bedre og lengre liv og vekst.

Hvor mange milliarder av skattebetalernes penger skal dere sløse vekk på «klima budsjettmodeller» som er feil? Ser dere ikke galskapen i dette?

 


En betraktning rundt klima-krisen


Klima-krisen er følelser

Et grunnleggende premiss som synes å ligge til grunn for alle meninger fra klima-alarmistene er at klima på jorden er i en delikat balanse som lett kan forstyrres og komme ut av balanse. De mest ekstreme mener sågar at mennesker i seg selv er en ubalanse i naturen og det meste mennesker foretar seg er imot naturen og derfor galt.

Slike folk er oftest styrt av følelser og drømmer om en utopisk verden der alle lever i fred og harmoni med hverandre og naturen – satt litt på spissen. Den globale drømmen som John Lennon så poetisk sang «Imagine there’s no countries» i sin berømte sang Imagine, er nok den basisfølelsen disse folkene besitter.

Mennesker som styres av følelser vil aldri kunne la seg overbevise av kalde og harde fakta. De bare må berge planeten, koste hva det koste vil.

Følelser er yndet stoff

Derfor er dette så yndet stoff for massemedier. Det eneste de vet selger er å selge på følelser. Tiden hvor aviser rapporterte nøkternt og analytisk om en sak er for lengst forbi. Det er nesten rart at TV mediene ikke avslutter sine spørsmål til klimaforskerne med et «Hva følte du da?» – Men det kommer nok før eller senere der også.

Dette mener jeg er årsakene til at klima-debatten ikke er en debatt men en skyttergravs-debatt som går på ideologi snarere enn vitenskapelig fakta. Fakta som motsier CO2 hypotesen blir avfeiet med hypoteser og modeller som støtter den eller med personlig angrep som «klima-fornekter». Gjerne krydret med påstander som: Vil du ikke redde planeten? Vi har alle et felles ansvar for planeten! Osv. osv. i det sporet som jeg vil benevne som det følelsesladede evangelium for «feel-good» menigheten.

Hele denne betraktningsmåten eller måten å tilnærme seg klima-saken, forteller oss hvem som er de egentlige useriøse i denne debatten.

Hvordan formidle vitenskap?

Så hvordan kan man formidle saklig og vitenskapelig nøktern informasjon som taler CO2 hypotesen rett imot? Hvordan kan man overbevise mennesker som er følelsesstyrt med fakta om at både det såkalte konsensus og CO2 dramaet ikke eksisterer eller i det minste har svært liten påvirkning på klima?

Å formidle fakta nytter i hvert fall ikke! Det er her jeg tror Trump er inne på det eneste rette sporet. Dessverre men sant så må de politisk «angripes» gjennom følelser, men understøttet og trygt forankret i fakta og seriøs forskning. Dette gjør han via den samme latterliggjøring og utestenging som motparten har brukt i lang tid.

Debatten er over

Det var Gro Harlem Bruntland som først startet denne trenden ved å uttale ordene: «Debatten er over. Det er umoralsk å bestride den vitenskapelige kunnskapen om at klimaendringene er menneskeskapte» – fra FNs talerstol i 2008. Med en slik uttalelse fra en soleklar «globalist» ble i bunn og grunn motstanden kneblet. Det statsfinansierte CO2-sirkuset har siden fått nesten frie tøyler.

Nå tar altså verdens mektigste leder fram omentrent samme virkemiddel og «latterliggjør» CO2-sirkuset som han fleiper med – helt bevisst – for å få fram sin sak. Han lykkes med dette og jeg tror dette er – dessverre – den eneste måten å få hull på denne CO2-politiske boblen som verden har latt seg lure trill rundt av.

Det er imponerende å se verdens mektigste og eneste virkelig frie land, reise seg fra globalismens utopiske drømmeverden som har hærtatt Europa i lang tid.

Det er samtidig godt å se hvor lett Trump manipulerer sine medie-motstandere for få dem til å fremme hans sak og standpunkt. De biter på kroken hans hver eneste gang, som unger i en godtebutikk. Det er lett å se hvem som leker med hvem og vinner på det!


Er CO2 klimamyten kaputt? Tror det!


Hva skal til for å rive ned hele argumentasjonen til klima-alarmistene og IPCC om at CO2 gjør planeten varmere? Hvilke bevis trenger man for å sette spikeren i kista på klimamyten en gang for alle?

Holder det med matematiske bevis som stemmer overens med faktiske målinger? Hva om man fant en formel som er uavhengig av CO2, eller i hvert fall viser at 500% endring av CO2 innholdet i atmosfæren har en effekt som knapt er målbar.

Det er slike bevis eller sammenhenger som kalles vitenskap. Dersom klima-alarmistene fremdeles hevder CO2 er årsaken etter dette, så har vi – klimarealister – fått bevis for hvem som er de virkelige fornekterne: Det er de som fornekter vitenskapelig bevis: Vitenskapfornektere!

Formelen

Denne formelen er beviset. Så enkelt kan det uttrykkes med matematisk presisjon. Det er dette som gjør vitenskapen så vakker. Den avslører og viser sannhet som andre kan sjekke selv på egen hånd etterpå. Vitenskapelig verifikasjon.

Hypotesen er herved lagt på bordet nå kan dere forsøke å gyve løs på den og falsifisere slik man skal gjøre innen vitenskapen.

Det er den anonyme skribenten og antagelig Ph.D. «1000frolly» som kommer med denne hypotesen. Se video nederst i artikkelen.

Med bare tre -3- variabler som er trykk, tetthet og molekylær vekt bestemmes alle planeters temperatur ut fra denne formelen. R er den såkalte gasskonstanten og er som navnet sier konstant.

Nedenfor har jeg gått gjennom hans tall og målinger fra de planeter som har vært besøkt av sonder fra Jorden og som vi har faktiske målinger fra. Deretter vises den kalkulerte temperatur i rødt og til slutt avviket fra fysisk måling.

Etter å ha sett denne formelen sin effektivitet og presisjon kan dere be en klima-alarmist å fremlegge sin formel for temperatur på Jorden og planeter hvor de inkluderer en vitenskapelig term for «drivhuseffekten» – Jeg tror vi vil vente i spenning til evig tid.

 • T = Temperatur i Kelvin
 • P = Atmosfærisk trykk ved overflaten i kPa
 • R = Gasskonstanten 8,314 J/Kmol (m3, K-1, mol-1, kg)
 • ρ = Atmosfærisk tetthet ved overflaten i kg/m3
 • n = Atmosfærisk gjennomsnittlig i molekylær vekt i g/mol
  Venus Titan Jupiter * Saturn * Jorden Sydpolen
Fysisk målt temperatur (T) K 740 98 165 134 288 224,75
Atmosfærisk trykk ved overflaten (P) kPa 9200 146,7 101,325 101,325 101,325 68,13
Atmosfærisk tetthet ved overflaten (p) kg/m3 65 5,161  0,16 0,19 1,217 1,06
Atmosfærisk gjennomsnittlig molekylær vekt 43,45 27,4 2,2 2,07 28,97 28,97
Kalkulert temperatur (T) K 739,7 93,7  167,6 132,7 290,1 223,9
Avvik mellom fysisk måling og formelen 0,04% 4,3% -1,5% 1,1% -0,6% 0,37%

* Målinger fra sonder ved 1 bar trykk da planeten ikke har fast overflate.

Hva betyr så dette i praksis?

Dette betyr at enten er den ideelle gassloven korrekt eller så er den såkalte drivhuseffekten korrekt. Begge kan ikke være korrekte samtidig. Dersom gassloven er korrekt så betyr dette igjen at:

 • Konveksjon og adiabatisk auto-komprimering av atmosfærene er bestemmende for temperaturen for alle planeter med trykk over 10kPa
 • Det betyr også at radiativ overføring av energi domineres kun i de deler av en atmosfære som er under 10kPa i trykk
 • Dette betyr at atmosfærisk overflatetemperaturer er ikke bestemt av «drivhuseffekter» hverken her på Jorden eller andre planeter.

Oppsummert

For å oppsummere så kan denne formelen tyde på det endelige beviset og «spikeren i kisten» til hele den konstruerte problemstillingen om klimagasser og drivhuseffekt. Den eksisterer rett og slett ikke. Drivhuseffekten er «oppfunnet» av miljøaktivister som kaller seg klimaforskere.

De setter hele den vitenskapelige metode i vanry ved å konkludere først og deretter konstruere «bevis» som støtter deres konklusjon.

Hvis ikke reell faktabasert matematikk og vitenskap er nok til å stanse den globale feberen som faktisk er i hodene til disse folk, ja da er verden virkelig i trøbbel.

Argumenter mot denne teorien

 • Når arbeidet med komprimering av gass utføres så vil den varmes opp men så snart kompresjonen stanser så vil temperaturen begynne å synke. Derfor er denne teorien fundamentalt feil!

Svar: Det er tilfelle for en individuell parsell av luft som synker og komprimeres. Men ved litt ettertanke vil du se at dette gjelder ikke for troposfæren som helhet. I troposfæren er det konveksjon som dominerer over radiativ stråling, på grunn av den høye tettheten (>10 kPa). Konveksjonen er en kontinuerlig prosess hvor potensiell energi blir tilført når en parsell stiger og kinetisk energi blir frigjort når en parsell med luft synker. Det er denne kontinuerlige prosessen med frigjøring av kinetisk energi som holder troposfæren varm.

 • Ved å bruke denne ligningen til å erstatte drivhuseffekten så ignorerer du fakta at drivhuseffekten – hvis virkelig -faktisk blir innbakt i de formlene du bruker gjennom n.

Svar: For det første så er problemet med påstanden om drivhuseffekten på 33 grader at de overser gasslovens innbakte resultat som er auto-kompresjon. I tillegg er det slik at dersom en planets temperatur kan bli kalkulert bare med bruk av tre parametere, så må klima sensitiviteten for CO2 være ekstremt liten. Dette kan du lese direkte ut av formelen og teste selv med økende konsentrasjoner av CO2.

 • Temperaturen på en planet er avhengig av planetens masse, avstand fra solen, temperaturen på solen, sammensetningen av atmosfæren (inkludert drivhusgasser) og ikke minst planetens albedo. Dersom du flyttet Jorden til Plutos posisjon så vil temperaturen bli mye lavere og tettheten øke.

Svar: Dersom Jorden befant seg i Plutos bane ville nødvendigvis de tre parametere bli endret men ligningen ville fremdeles kalkulere temperaturen korrekt. Ingen behov for «drivhuseffekt». For eksempel vil 10% økning i tettheten redusere temperaturen med 28 grader C.

Det du må legge merke til er at det de feilaktig kaller for «drivhuseffekten» er i virkeligheten kun at atmosfærens termiske egenskaper endres og dette kommer direkte fra termodynamikkens lover. De termodynamiske lovene blir den dominerende faktor når trykket blir større enn 10 kPa.

 

Kilder:

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_(moon)

Ny teori basert på observasjoner «knuser» IPCC sin CO2 klimamyte!

References; Fulchignoni, M., Ferri, F., Angrilli, F., Ball, A. J., Bar-Nun, A., Barucci, M. A., … & Coradini,, M. 2005. In situ measurements of the physical characteristics of Titan’s environment. Nature, 4387069, 785-791. http://www.southpole.aq/environment/climate.html Lindal, G. F., Wood, G., Hotz, H., Sweetnam, D., Eshleman, V., & Tyler, G. 1983. The atmosphere of Titan: An analysis of the Voyager 1 radio occultation measurements. Icarus, 532, 348-363. Moroz, V., Ekonomov, A., Moshkin, B., Revercomb, H., Sromovsky, L., Schofield, J., . . . Tomasko, M. G. 1985. Solar and thermal radiation in the Venus atmosphere. Advances in Space Research, 511, 197-232. NASA fact sheet data on the planets, 2017. Accessed 10/4/2017 https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary… Robinson, T. D., & Catling, D. C. 2014. Common 0.1 thinsp bar tropopause in thick atmospheres set by pressure-dependent infrared transparency. Nature Geoscience, 71, 12-15. Schmidt, G. A., Ruedy, R. A., Miller, R. L., & Lacis, A. A. 2010. Attribution of the present‐day total greenhouse effect. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115D20. Southpole.aq/environment/climate.html Wikipedia, Properties of Earth’s atmosphere, 2017. Accessed 6/4/2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Density… Zasova, L. V., Ignatiev, N., Khatuntsev, I., & Linkin, V. 2007. Structure of the Venus atmosphere. Planetary and Space Science, 5512, 1712-1728.

 


IPCC! Statlig finansiert organ for klimamyter!


Det farligste som har skjedd innen forskningen er at den har blitt politisert og finansiert med målrettede midler mot styrte agendaer slik som bla. IPCC har.

Hele den vitenskapelige verden har nå et stort habilitetsproblem og samtidig et strukturelt/finansielt svært alvorlig problem.

Det er kanskje grunnlag for å se på hele den finansielle strukturen til forskning og totalt fristille forskeren fra den agendastyrte og stat/privat finansierte forskning.

Det er ikke troverdighet i din forskning når du er betalt av tobakksindustrien å finne årsaker til at Nikotin er veldig bra for helsen din.

IPCC er betalt av statene til å finne årsaker til at CO2 er skadelig og de skal ikke engang undersøke andre sammenhenger. Dette skjønner alle at det blir ikke troverdig!


Naturlig variasjon styrer klima – Nok et bevis


Professor Carl-Otto Weiss er rådgiver for det Europeiske institutt for klima og energi og tidligere president av Nasjonal Meteorologisk Institutt i Tyskland.

Han framla allerede i 2015 på Paris konferansen (ICSI) sterke bevis for at det er naturlig variasjon eller sykluser, som solen og jorden gjennomgår som er årsaken til klimatiske endringer. De funnene de har gjort baserer seg på analyser av en rekke både direkte og indirekte (proxy) temperaturmålinger. Måten de analyserte dataene på var rett og slett å søke etter mønster eller sykluser.

For å finne sykluser i tilsynelatende kaotiske data som temperaturmålingene er bruker de en velkjent metode som kalles frekvensanalyse eller sagt på matematisk vis en fourieranalyse.

Deres konklusjon etter analysen av faktiske målinger er krystallklar:

Den viser at alle klimatiske endringer de siste 100 år er forårsaket av naturlige svingninger og der finnes ikke spor av menneskelig aktivitet i dataene.

Se videoen her og bedøm selv:


Gigantisk utbrudd på Solen – X9.33 Styrke


Den 6. september 2017 startet solen med en rekke utbrudd som resulterte i det sterkeste utbrudd som er målt de siste 12 årene. Styrken var på hele X9.33 i styrke. (Ref. #1) Dette er en styrke som kan forårsake skade og store forstyrrelser på Jorden dersom den var rettet mot oss.

Utbruddet er imidlertid ikke det største. Det sterkeste utbrudd på Solen i moderne tid er det som skjedde i 2003. Målerne gikk ikke høyere enn X28, men det er beregnet i ettertid til X45. (Ref. #2)

Jorden i skuddlinjen

Heldigvis var ikke Jorden i skuddlinjen for dette utbruddet på X9.33. Imidlertid bare 4 dager senere den 10. september eksploderte solen i et nytt utbrudd på styrke X8.2 og denne peker direkte mot Jorden. Nærmere bestemt lå Mexico i senter for treffet med spredning opp til Canada og ned til Brasil.

Utbruddet traff Jorden på solsiden den 10. september kl. 16:06 UTC og forårsaket radiobrudd både i kommunikasjon og navigasjon i en periode på ca. en -1- time.

Effekter av utbrudd på Solen

Solstormer er kraftige saker. Bare den fysiske størrelsen er enorm og opptil 100 ganger større enn diameteren på Jorden.

Styrken på denne siste var på X8.22 som er noe lavere enn X9.33 er forventet å skape sterke radio forstyrrelser. Det vil bli betydelig blokkering (R3 Strong ref. #3) av radioforbindelser på høye frekvenser, mens navigasjonsutstyr basert på lavere frekvenser er forventet å få betydelige forstyrrelser.

Styrken på Solstormer er som jordskjelv

Solstormenes styre måles omlag på samme måten som jordskjelv gjøres på Jorden. Det er en logaritmisk skala hvor en -1- magnitude er 10 ganger mer enn den forrige. Men til forskjell fra er det ikke det første tallet som er magnituden men bokstaven. Skalaen begynner på B, C M og til slutt X. Her er altså X 10 x ganger mer enn M og 100 ganger sterkere enn C.


Kilder:

 1. Utbruddet på Solen fra Nasa
 2. Utbruddet i 2003 som sprenge skalaen på satellittens instrumenter
 3. X-Ray Event – Radio blokkering
 4. R-Skalaen og hva er radio blokkering.
 5. Skala for styrken på utbrudd på solen
 6. Corona Mass Ejections (CME)


Følg orkanen Irma online her


På nettsiden https://earth.nullschool.net kan du følge orkanen Irma online og lese av både vindstyrken og se hvor orkanen har vært samt hvor det antas at den kommer til å gå.

Du kommer direkte til Irma på denne lenken her.

Klikk på bildet nedenfor så kan du lese av vindhastigheten der du klikker.


Global Warming for dummies og politikerne


En av verdens fremste forskere på klima Dr. Roy Spencer forklarer her på den enkleste måten en fremragende forsker kan, om hva vi egentlig vet om klima. Dette er Global Warming for dummies. Løgnene og feilinformasjonen fra IPCC gjennomgås og faktiske bevis på det motsatte fremlegges. Ingen observasjoner og data støtter IPCC sine konklusjoner om menneskeskapt global oppvarming.

Se nettsiden til Dr. Roy Spencer

Det religiøse standpunktet

Ideen fra de venstreradikale miljøaktivist-gruppene om at alt vi mennesker gjør er skadelig for naturen eller er unaturlig, er et religiøst standpunkt som ikke har rot i virkeligheten. Menneskelig aktivitet som putter mer CO2 i atmosfæren har gjort Jorden mye grønnere. Plantene og livet på jorden har det bedre. De puster lettere nå, forklarer Dr. Spencer.

Les mer om: Global oppvarming avvises på alle punkter av NIPCC

Mer CO2 ikke mindre

Han påstår faktisk at gitt alle bevisene vi har for at CO2 er bra for planeten, så burde vi lage planer for å produsere mer CO2 til atmosfæren og ikke mindre. Han avslutter videoen med å forklare hvorfor forskere ikke anbefaler å putte mer CO2 i atmosfæren med den enkle setningen: «Fordi den drivende kraften bak global oppvarmings-debatten er ikke vitenskap»